Review
PDF BibTex RIS Cite

Türkiye’de Yapı Müteahhitliği Tanımının Yasal Bir Çerçevede Tartışılması

Year 2017, Volume: 4 Issue: 2, 41 - 49, 21.12.2017

Abstract

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan
Türkiye, büyük bir gelişim ve değişime uğramaktadır. Yaşanan gelişimin ve
değişimin sağlanmasındaki temel unsur ise inşaat faaliyetleridir. İnşaat
faaliyetlerinin ana aktörleri ise müteahhitlerdir. Ancak, ülkemizde
müteahhitlik mesleğinin bir tanımı ve mesleki yeterlilik kriterleri
bulunmamaktadır. Müteahhitlik mesleği ile meşgul inşaat firması sayısı da hayli
fazladır. Bu çalışma kapsamında; müteahhitlik sektörü içerisinde yer alan
unsurlar, sektör hakkında yayınlanan istatistiki veriler, sektör ile ilgili
inşaat mevzuatında yer alan hükümler ve kamu yatırımları kapsamında müteahhit belirlenmesinde
kullanılan yeterlilik kriterleri derlenmiştir. Bu çalışma, mesleğini
mühendislik bilgisi ve yasal düzenlemeler çerçevesinde icra eden müteahhitleri
diğerlerinden ayrı tutmak için hazırlanması muhtemel yasal düzenlemeye katkı
sunmayı amaçlamaktadır.

References

 • TMB Websitesi. [Online]. Available: http://www.tmb.org.tr/doc/file/bildirge_tmb.pdf, 2016
 • Karyelioğlu, S., “Türkiye’de İnşaat Sektörünün Gelişimi Bağlamında Trabzon’da Müteahhitliğin Sosyo-Kültürel Temelleri”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 19, pp. 207-240, 2015.
 • Köksal, T., “Uluslararası İnşaat Sözleşmesi Modeli Olarak FIDIC İnşaat İşleri Sözleşme Şartları”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, pp. 85-109, 2010.
 • Tekeli, İ., İlkin, S., “Türkiye’de Büyük İnşaat Müteahhitlerinin Doğuşunda Cumhuriyetin Bayındırlık Ve Demiryolu Programlarının Etkisi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 20 (1-2), 1993.
 • Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük Websitesi. [Online]. Available: http://www.tdk.gov.tr/index.phpoption=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.57e98f1eaa6655.56714526, 2016
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2002.
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu, 1985.
 • 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 2001.
 • Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik, 2010.
 • Batmaz, E.Ş., Emiroğlu, K. ve Ünsal, S., İnşaatçıların Tarihi – Türkiye’de Müteahhitlik Hizmetlerinin Gelişimi Ve Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Müteahhitler Birliği Yayınları ve Tarih Vakfı, Ankara, 2006.
 • Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Genelgesi, 2011.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Websitesi. [Online]. Available: http://www.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/webmenu/webmenu9690.xlsx, 2016
 • Boysanoğlu, E., “Yapı Müteahhidi Tanımı”, TMB Gündem, Haziran Sayısı, 2015.
 • İNTES Websitesi. [Online]. Available: http://intes.org.tr/ti/779/0/Insaat-Sektor-Raporu-(Temmuz---2016).php, 2016
 • Özorhon, B., Türkiye’de İnşaat Sektörü Ve Dünyadaki Yeri, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Ankara, 2012.
 • TÜİK Websitesi. [Online]. Available: http://www.tuik.gov.tr/, 2016
 • TMB Websitesi. [Online]. Available: http://www.tmb.org.tr/tr/tmb/genel-bilgi/tmb-hakkinda/11, 2016
 • İNTES Websitesi. [Online]. Available: http://intes.org.tr/ti/604/2634/Hakkimizda.php, 2016
 • Bayraktar, D. ve Bayraktar, E.A., “Yapım İşleri İhalelerinde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi”, SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, 6(1), pp. 12-17, 2016.

Discussion of the definition of building contracting in Turkey in a legal framework

Year 2017, Volume: 4 Issue: 2, 41 - 49, 21.12.2017

Abstract

Turkey, among the developing countries, is undergoing a great development and change. The main element of these developments and change are the construction activities. The main actors of construction activities are the contractors. However, there is no professional qualification criteria and a definition of the contracting profession in our country. The number of contractors is very high in our country. In this study; situated elements in the construction sector, published statistical data about the sector, the provisions in legislation about the sector and qualification criteria used to identify contractors for public investment has been compiled. This study aims to contribute to the preparation of the legal regulation possible.

References

 • TMB Websitesi. [Online]. Available: http://www.tmb.org.tr/doc/file/bildirge_tmb.pdf, 2016
 • Karyelioğlu, S., “Türkiye’de İnşaat Sektörünün Gelişimi Bağlamında Trabzon’da Müteahhitliğin Sosyo-Kültürel Temelleri”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 19, pp. 207-240, 2015.
 • Köksal, T., “Uluslararası İnşaat Sözleşmesi Modeli Olarak FIDIC İnşaat İşleri Sözleşme Şartları”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, pp. 85-109, 2010.
 • Tekeli, İ., İlkin, S., “Türkiye’de Büyük İnşaat Müteahhitlerinin Doğuşunda Cumhuriyetin Bayındırlık Ve Demiryolu Programlarının Etkisi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 20 (1-2), 1993.
 • Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük Websitesi. [Online]. Available: http://www.tdk.gov.tr/index.phpoption=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.57e98f1eaa6655.56714526, 2016
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2002.
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu, 1985.
 • 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 2001.
 • Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik, 2010.
 • Batmaz, E.Ş., Emiroğlu, K. ve Ünsal, S., İnşaatçıların Tarihi – Türkiye’de Müteahhitlik Hizmetlerinin Gelişimi Ve Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Müteahhitler Birliği Yayınları ve Tarih Vakfı, Ankara, 2006.
 • Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Genelgesi, 2011.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Websitesi. [Online]. Available: http://www.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/webmenu/webmenu9690.xlsx, 2016
 • Boysanoğlu, E., “Yapı Müteahhidi Tanımı”, TMB Gündem, Haziran Sayısı, 2015.
 • İNTES Websitesi. [Online]. Available: http://intes.org.tr/ti/779/0/Insaat-Sektor-Raporu-(Temmuz---2016).php, 2016
 • Özorhon, B., Türkiye’de İnşaat Sektörü Ve Dünyadaki Yeri, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Ankara, 2012.
 • TÜİK Websitesi. [Online]. Available: http://www.tuik.gov.tr/, 2016
 • TMB Websitesi. [Online]. Available: http://www.tmb.org.tr/tr/tmb/genel-bilgi/tmb-hakkinda/11, 2016
 • İNTES Websitesi. [Online]. Available: http://intes.org.tr/ti/604/2634/Hakkimizda.php, 2016
 • Bayraktar, D. ve Bayraktar, E.A., “Yapım İşleri İhalelerinde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi”, SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, 6(1), pp. 12-17, 2016.

Details

Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Deniz BAYRAKTAR
Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Türkiye


Emre Artun BAYRAKTAR
Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Türkiye

Publication Date December 21, 2017
Submission Date August 27, 2017
Acceptance Date December 11, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA
BAYRAKTAR, D., & BAYRAKTAR, E. A. (2017). Türkiye’de Yapı Müteahhitliği Tanımının Yasal Bir Çerçevede Tartışılması. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 41-49.