Year 2016, Volume 5 , Issue 2, Pages 629 - 643 2016-06-26

Eğitim Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Antik Yunan Eğitim Anlayışının Temelleri

Fatma BAĞDATLI ÇAM [1]


Uygarlık tarihinin dönüm noktasında, yazının icadı ile birlikte devletin ayrılmaz bir parçası olarak eğitim sisteminin de ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Mezopotamya ve Mısır gibi Tunç Çağının en önemli uygarlıklarının iki bin yıl içerisinde eğitim kurumlarının gelişme gösterdiği arkeolojik verilerle de ispatlanmıştır. Yunan Uygarlığının kültürel, sanatsal ve toplumsal açıdan gelişiminde başlangıcından itibaren ilişki içerisinde olduğu Doğu kültürlerinin etkisi olduğu alfabesinin yanında eğitim sistemi ve kurumlarının da model aldığı anlaşılmaktadır. Yunan eğitim sisteminin temeli Doğu kültürlerine dayansa da uygulamada kendine özgü biçimlendirmesi etkileri günümüze kadar gelen eğitim sisteminin kurulmasını sağlamıştır. Bu nedenle çalışmamızda Yunan eğitim sisteminin başlangıcından Hellenistik Dönem’e kadar olan süreçteki gelişmeleri, eğitimin amacı, biçimi ve eğitim kurumları değerlendirilmiştir.

Sümer, Babil, Edubba, Antik Yunan, Eğitim, Paideia
 • Aristoteles. (1992).Politika, (Mete Yuncay, Çev.), İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Arslan, A. (2008). İlkçağ Felsefe Tarihi. Cilt 2. Sofistlerden Platon’a, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yay..
 • Bitros, G.C. –Karayiannis, A.D. (2009). Character, knowledge and skills in ancient Greek education: Lessons for today’s policy makers, Online at muenchen.de/18012/, MPRA Paper No. 18012, posted 20. October 2009 09:14 UTC, pp.1-29. http://mpra.ub.uni
 • Bertrand, R. (1965). History of Western Philosophy, London,George Alen & Unwin Ltd.
 • Blanck, H. (1999). Eski Yunan ve Roma’da Yaşam, (İ. Tanrıkut, Çev.), İstanbul.
 • Bonnard, A. (2011). Antik Yunan Uygarlığı I. İlyada’dan Parthenon’a. (Çev.K. Kurtgözü) İstanbul, Evrensel Yay.
 • Bothwell Gosse, A. (1915). The Civilization of the Ancient Egyptians, London.
 • Capelle, W. (2006). Sokrates’ten Önce Felsefe, (O. Özügül, Çev.), Pencere Yay., İstanbul.
 • Cevizci, A. (2012). İlkçağ Felsefesi Tarihi, Bursa, Asa yay.
 • Çıvgın, A. G. (2011). ”Eros” ve “Sophos”unu Yitirmiş Felsefe, Antik Yunan’da Felsefe ve Çağımıza Etkileri (ed.Yavuz Kılıç)., Ankara, , Doğubatı Yay.,ss.462-470.
 • Burckhardt, J. (1999). Greeks and Greek Civilization, London.
 • Davidson, T. (1902). Aristotle and Ancient Educational İdeals, New York.
 • Dürüşken, Ç. (2014). Antik Çağ Felsefesi. Homeros’tan Augustinus’a Bir Düşünce Serüveni, İstanbul, Alfa Yay.
 • Erhat, A. (1993). Mitoloji Sözlüğü, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Farnoux, A. (2011). Homeros Ozanlar Ozanı (O. Türkay, Çev.) , İstanbul, Yapı Kredi Yay.
 • Friedell, E. (1999). Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, (N.Aça, Çev.) , Ankara, Dost Kitabevi.
 • George, A.R.(2005). “In search of the é.dub.ba.a: The ancient Mesopotamian school in
 • literature and reality”, In: Sefati, Y, (ed.), "An Experienced Scribe who Neglects
 • Nothing". Ancient Near Eastern Studies in Honor of Jacob Klein. Bethesda,(pp. 127-137)
 • Md: CDL Press (USA).
 • Griffith, M. (2001). “Public and Private in Early Greek Education”, in Education in Greek And Roman Antiquity (ed.Yun Lee Too),(pp.23-84), Brill, Leiden-Boston-Köln.
 • Hansen, M.H. (2006). Polis. An Introduction to the Ancient Greek City-State, Oxford University Press.
 • Herodotos.(1991). Herodot Tarihi, (Müntekim Ökmen, Çev.) , İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Hesiodos.(1991). Hesiodos Eseri ve Kaynakları, (S.Eyuboğlu-A. Erhat, Çev.), TTK Yayınları, Ankara.
 • Homeros.(2002). İlyada, (A.Erhat-A.Kadir, Çev.) , İstanbul, Can Yayınları.
 • Jenkins, İ. (1993). Yazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular ışığında Antik Devirde Çocuk Eğitimi, (Çev. H. Malay) , İstanbul, Arkeoloji ve Sanat yayınları.
 • Kınal, F. (1969). Çivi Yazısının Doğuşu ve Gelişmesi, TAD (Tarih Araştırmaları Dergisi), VII 12-13, s.1-16.
 • Kramer, S.N. (2002). Tarih Sümer’de Başlar, (H.Koyukan, Çev.) , İstanbul, Kabalcı Yay..
 • Murray, O. (1980). Early Greece, London.
 • Nagy, G.(2012). Homer The Preclassic, University of California Press.
 • Platon. (1995). Devlet, (S.Eyüboğlu-M.Ali Cimboz, Çev.) , İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Plutarkhos. (2002,9. Lykurgos’un Hayatı, (S.Ayüboğlu-V.Günyol, Çev.), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Rihll, T.E. (2003). “Teaching and Learning in Classical Athens”, Greece and Rome, Vol.50, No.2, pp.168-190.
 • Robson, E. (2002). “More than metrology: mathematics education in an Old Babylonian scribal school”, In: Imhausen, A and Steele, JM, (eds.) Under one sky: mathematics and astronomy in the Ancient Near East. (pp.325–365),Ugarit-Verlag: Münster, Germany.
 • Ronan, Colin A.(2005). Bilim Tarihi, Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Yükselişi (hhh, Çev.). Ankara: TÜBİTAK
 • Ross, S. (2009). Homer as History: Greeks and Others, in Reading Homer, (ed.K. Myrsiades), (pp.21-58), Fairleigh Dickinson University Press, USA.
 • Russell, B. (1965), History of Western Philosophy, London, George Alen & Unwin Ltd.
 • Sacks, D. (2005). Encyclopedia of the Ancient Greek World, Facts on File, Inc., USA.
 • Thomson, G. (1991). Eski Yunan Toplumu Üstüne İncelemeler. Tarih Öncesi Ege II, (Çev.C.Üster), Payel Yay., İstanbul.
 • Verdenius, W.J. (1970). Homer, The Educator of The Greeks, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde. Nieuwe
 • Reeks, deel 33, No. 5. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. von Aster, E. (2005). İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, (V. Okur, Çev.), İm Yay., İstanbul.
 • Williams, R.J. (1972). Scribal Training in Ancient Egypt, Journal of the American Oriental Society, Vol.92, No.2, s.214-221.
 • Wolpert, A.- Kapparis, K. (2011). Legal Speeches of Democratic Athens Sources for
 • Athenian History, Hackett Publishing Co
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Fatma BAĞDATLI ÇAM

Dates

Publication Date : June 26, 2016

Bibtex @ { buefad258109, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartin University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {629 - 643}, doi = {10.14686/buefad.v5i2.5000192049}, title = {Eğitim Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Antik Yunan Eğitim Anlayışının Temelleri}, key = {cite}, author = {BAĞDATLI ÇAM, Fatma} }
APA BAĞDATLI ÇAM, F . (2016). Eğitim Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Antik Yunan Eğitim Anlayışının Temelleri. Bartın University Journal of Faculty of Education , 5 (2) , 629-643 . DOI: 10.14686/buefad.v5i2.5000192049
MLA BAĞDATLI ÇAM, F . "Eğitim Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Antik Yunan Eğitim Anlayışının Temelleri". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016 ): 629-643 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/24349/258109>
Chicago BAĞDATLI ÇAM, F . "Eğitim Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Antik Yunan Eğitim Anlayışının Temelleri". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016 ): 629-643
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Antik Yunan Eğitim Anlayışının Temelleri AU - Fatma BAĞDATLI ÇAM Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000192049 DO - 10.14686/buefad.v5i2.5000192049 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 629 EP - 643 VL - 5 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000192049 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000192049 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Eğitim Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Antik Yunan Eğitim Anlayışının Temelleri %A Fatma BAĞDATLI ÇAM %T Eğitim Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Antik Yunan Eğitim Anlayışının Temelleri %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.v5i2.5000192049 %U 10.14686/buefad.v5i2.5000192049
ISNAD BAĞDATLI ÇAM, Fatma . "Eğitim Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Antik Yunan Eğitim Anlayışının Temelleri". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 2 (June 2016): 629-643 . https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000192049
AMA BAĞDATLI ÇAM F . Eğitim Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Antik Yunan Eğitim Anlayışının Temelleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 629-643.
Vancouver BAĞDATLI ÇAM F . Eğitim Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Antik Yunan Eğitim Anlayışının Temelleri. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(2): 643-629.