Year 2017, Volume 6 , Issue 2, Pages 614 - 622 2017-06-30

The Establishment Process of the Ottoman First Period Madrasas and the Teaching of Arabic Language
Osmanlı İlk Dönemi Medreselerinin Kuruluş Süreci ve Arap Dilinin Öğretimi

Hüseyin Demir [1]


Madrasas which were one of the most important and famous educational establishments of the Ottoman Empire in the transitional period from a tribe to a principality, from a principality to a state, from a state to a world empire made education and training possible in Arabic language and in this way formed a special education and training system. The fact that Ottoman Empire attached importance to scientific issues and scientists, the educational establishments were then free, the need of pupils for sheltering was met enabled scientific life to advance and become popular in a short span of time as well as encouraging the Ottoman society in terms of education and training. In this context, Arabic which was taught in madrasas turned into a compulsory language for the purpose of training pupils in fundamental Islamic sciences for religious education. Fundamental Islamic sciences are generally composed of interpretation of the Koran, the prophet Muhammad's sayings/deeds and Islamic law. Arabic was also compulsory in madrasas to teach rational sciences after the conquest of Istanbul. Besides, the innovation of the education and learning system raised education levels of madrasas, enabled them to advance and increased their numbers. Scientific works and reference books were written in Arabic language. This situation made teaching and learning of this language indispensable. In this study, we touched upon the educative structure of Madrasas and teaching-training methods. In doing so we also tried to detect how and in what dimensions the Arabic language which was the language of the education and training in Ottoman madrasas were taught.

Osmanlı İmparatorluğu; aşiretten beyliğe, beylikten devlete, devletten ise cihan imparatorluğuna geçerken, kurumsallaşma döneminin en önemli ve öne çıkmış eğitim kurumlardan biri olan medreselerde eğitim ve öğretimin Arap Dili’nde yapılmasını sağlamış ve böylece kendine has bir eğitim ve öğretim sistemi oluşturmuştur. Bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun bilime ve bilim adamlarına önem vermesi, eğitim ve öğretim kurumlarını parasız yapması ve bu kurumlarda eğitim öğretim faaliyetlerini yerine getiren öğrencilerin barınma ihtiyaclarını karşılaması, Osmanlı toplumunu eğitim ve öğretime teşvik ederken, ilim hayatının kısa süre içerisinde ilerlemesini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu bağlamda o dönemin eğitim kurumları olan medreselerde okutulan Arap Dili, genellikle nakli ilimlerden oluşan Kur’an tefsiri, Hadis ve İslam fıkhı gibi dini eğitime yönelik olmuşsada İstanbul’un fethinden sonra akli ilimlerin verilmesi ve tahsili için öğrenilmesi zorunlu olan bir dile dönüşmüştür. Bununla beraber eğitim ve öğretimin yenilenmesi eğitim kurumları olan medreselerde eğitim düzeyini yükseltmiş, medreselerin gelişmesini sağlamış ve sayılarını arttırmıştır. Bu medreselerde okutulan ilmi eserler ve onlara kaynak teşkil eden kitaplar, Arap dilinde yazılmıştır. Bu durum Arap Dili’nin öğrenilmesi ve öğretilmesini kaçınılmaz kılmıştır. İşte bu çalışmada; Osmanlı medreselerinde, eğitim ve öğretim dili olan Arapça’nın, öğretiminin hem medreselerin yapısı hem de eğitim-öğretim metodlarına değinmek suretiyle nasıl ve hangi boyutlarda yapıldığına dair tespitlerde bulunmaya çalıştık.

  • Adıvar, A. (1943). Osmanlı türklerinde ilim. İstanbul: Maarif Matbaası.
  • Akgündüz, H. (1997). Klasik dönem osmanlı medrese sistemi. İstanbul: Ulusal Yayınlar.
  • Arslan, İ. (2008). Abdurrahmân el-câmî ve el-fevâidü’z-ziyâiyye adlı eseri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
  • Aşıkpaşazâde (1332). Tevârih-i âl-i osman. İstanbul: Ali Bey Neşri.
  • Bahşi, T. (2013). Nahiv öğretiminde manzûm eserler “ibn mâlik’in el-elfiyye’si örneği”, Ümit Güneş. II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı – V Cilt. Isparta, 12-15 Mayıs 2016, İstanbul s. 233 – 250.
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Hüseyin Demir
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2017

Bibtex @research article { buefad297832, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {614 - 622}, doi = {10.14686/buefad.297832}, title = {The Establishment Process of the Ottoman First Period Madrasas and the Teaching of Arabic Language}, key = {cite}, author = {Demir, Hüseyin} }
APA Demir, H . (2017). The Establishment Process of the Ottoman First Period Madrasas and the Teaching of Arabic Language. Bartın University Journal of Faculty of Education , 6 (2) , 614-622 . DOI: 10.14686/buefad.297832
MLA Demir, H . "The Establishment Process of the Ottoman First Period Madrasas and the Teaching of Arabic Language". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017 ): 614-622 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/28302/297832>
Chicago Demir, H . "The Establishment Process of the Ottoman First Period Madrasas and the Teaching of Arabic Language". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017 ): 614-622
RIS TY - JOUR T1 - The Establishment Process of the Ottoman First Period Madrasas and the Teaching of Arabic Language AU - Hüseyin Demir Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.297832 DO - 10.14686/buefad.297832 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 614 EP - 622 VL - 6 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.297832 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.297832 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi The Establishment Process of the Ottoman First Period Madrasas and the Teaching of Arabic Language %A Hüseyin Demir %T The Establishment Process of the Ottoman First Period Madrasas and the Teaching of Arabic Language %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.297832 %U 10.14686/buefad.297832
ISNAD Demir, Hüseyin . "The Establishment Process of the Ottoman First Period Madrasas and the Teaching of Arabic Language". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 2 (June 2017): 614-622 . https://doi.org/10.14686/buefad.297832
AMA Demir H . The Establishment Process of the Ottoman First Period Madrasas and the Teaching of Arabic Language. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 6(2): 614-622.
Vancouver Demir H . The Establishment Process of the Ottoman First Period Madrasas and the Teaching of Arabic Language. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(2): 622-614.