Year 2017, Volume 6 , Issue 2, Pages 676 - 688 2017-06-30

The Effects of Project Based Learning Process on the Academic Self-Efficacy and Motivation of Middle School Students
Proje Tabanlı Öğrenme Sürecinin Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlikleri Ve Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Solmaz Aydın [1] , Tazegül Demir atalay [2] , Volkan Göksu [3]


The aim of this study is to enable successful and enterprising middle school students to be able to make their own projects and introduce them in line with their interests and abilities, and to determine the contribute of this opportunity on their academic self-efficacy and academic motivation. İn the study, a single group re-test-post-test experimental design was used. The working group constitutes 7th grade students who want to participate in the study from the middle school students in Kars province center. After the presentation of this work supported by TÜBİTAK through the Provincial Education Directorate (MEB), 42 students participated in the study. “Academic Self-Efficacy Scale” and “Academic Motivation Scale” were used as data collection tools. As a result of the study, it was determined that the students did not change their confidence in their ability and the school environment. When we look at the academic motivation levels of the students, it has been determined that there is no change in the levels of identified external motivation, introjected external motivation and amotivation. However, it was seen that the students who participated in the project study showed a significant increase in the levels of ntrinsic motivation after project work. This demonstrates that teachers can do project work in their lessons in order to ensure that their students participate in the lesson motivated internally.

Bu çalışmanın amacı, başarılı ve girişken ortaokul öğrencilerine imkân tanıyarak onlara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, kendi projelerini yapabilme ve tanıtabilme olanağı sağlamak ve öğrencilere sunulan bu fırsatın onların akademik öz-yeterliklerine ve akademik motivasyonlarına katkısını belirlemektir. Çalışma grubunu Kars il merkezinde bulunan ortaokul öğrencilerinden çalışmaya katılmak isteyen 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. TÜBİTAK destekli bu çalışmanın il Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla tanıtımı sonrasında 42 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği ve Akademik Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin kendi yeteneklerine ve bulundukları okul ortamlarına yönelik güvenlerinde bir değişme meydana gelmediği belirlenmiştir. Öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerine baktığımızda ise özdeşleşmiş dışsal motivasyon, içe yansıtılmış dışsal motivasyon ve motivasyonsuzluk düzeylerinde bir değişme meydana gelmediği tespit edilmiştir. Fakat proje çalışmasına katılan öğrencilerin, proje çalışmaları sonrasında içsel motivasyon düzeylerinde anlamlı bir artış olduğu görülmüştür. Bu durum öğretmenlerin, öğrencilerinin derse karşı içsel olarak motive olmuş bir şekilde katılmalarını sağlamaları için derslerinde proje çalışmaları yapabileceklerini göstermektedir.

 

  • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological review, 84(2), 191-215.
Subjects Social
Published Date Haziran 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Solmaz Aydın
Institution: Kafkas Üniversitesi, eğitim fak
Country: Turkey


Author: Tazegül Demir atalay
Institution: Kafkas Üniversitesi, eğitim fak
Country: Turkey


Author: Volkan Göksu
Institution: Kafkas Üniversitesi, eğitim fak

Dates

Publication Date : June 30, 2017

Bibtex @research article { buefad302796, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {676 - 688}, doi = {10.14686/buefad.302796}, title = {The Effects of Project Based Learning Process on the Academic Self-Efficacy and Motivation of Middle School Students}, key = {cite}, author = {Aydın, Solmaz and Demir atalay, Tazegül and Göksu, Volkan} }
APA Aydın, S , Demir atalay, T , Göksu, V . (2017). The Effects of Project Based Learning Process on the Academic Self-Efficacy and Motivation of Middle School Students. Bartın University Journal of Faculty of Education , 6 (2) , 676-688 . DOI: 10.14686/buefad.302796
MLA Aydın, S , Demir atalay, T , Göksu, V . "The Effects of Project Based Learning Process on the Academic Self-Efficacy and Motivation of Middle School Students". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017 ): 676-688 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/28302/302796>
Chicago Aydın, S , Demir atalay, T , Göksu, V . "The Effects of Project Based Learning Process on the Academic Self-Efficacy and Motivation of Middle School Students". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017 ): 676-688
RIS TY - JOUR T1 - The Effects of Project Based Learning Process on the Academic Self-Efficacy and Motivation of Middle School Students AU - Solmaz Aydın , Tazegül Demir atalay , Volkan Göksu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.302796 DO - 10.14686/buefad.302796 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 676 EP - 688 VL - 6 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.302796 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.302796 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi The Effects of Project Based Learning Process on the Academic Self-Efficacy and Motivation of Middle School Students %A Solmaz Aydın , Tazegül Demir atalay , Volkan Göksu %T The Effects of Project Based Learning Process on the Academic Self-Efficacy and Motivation of Middle School Students %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.302796 %U 10.14686/buefad.302796
ISNAD Aydın, Solmaz , Demir atalay, Tazegül , Göksu, Volkan . "The Effects of Project Based Learning Process on the Academic Self-Efficacy and Motivation of Middle School Students". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 2 (June 2017): 676-688 . https://doi.org/10.14686/buefad.302796
AMA Aydın S , Demir atalay T , Göksu V . The Effects of Project Based Learning Process on the Academic Self-Efficacy and Motivation of Middle School Students. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 6(2): 676-688.
Vancouver Aydın S , Demir atalay T , Göksu V . The Effects of Project Based Learning Process on the Academic Self-Efficacy and Motivation of Middle School Students. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2017; 6(2): 688-676.