Year 2015, Volume , Issue , Pages 1 - 10 2015-10-01

Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayar Kullanma Becerilerine Etkisi

Firdevs GÜNEŞ [1] , Ayşe Derya ISIK [2] , Barış ÇUKURBAŞI [3]


Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bu araştırmanın amacı mobil öğrenme uygulamalarının öğretmen adaylarının tablet bilgisayar kullanma becerilerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın amacına doğrultusunda Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde bulunan dört anabilim dalında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının tablet bilgisayar kullanma becerileri proje öncesi ve proje sonrası olmak üzere ölçülmüş ve mobil öğrenme ortamının kullanılmasının öğretmen adaylarının tablet bilgisayarı kullanma becerileri üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda öğretmen adaylarına mobil araç desteğinin sağlanması ve aldıkları derslerin mobil öğrenme ile desteklenmesi sonucunda tablet bilgisayar kullanma deneyimlerinin, becerilerinin arttığı ve amaçlarının değiştiği belirlenmiştir.
Mobil öğrenme, Tablet bilgisayar, Öğretmen adayları, Beceri geliştirme
 • Altunay, A. Y. ve Şeker, R. (2008). Bilgisayar Ortamında Hazırlanan Kavram Haritalarının Bir Öğretim Materyali Olarak Fen Bilgisi Dersinde Kullanılmasının İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(3), 19-32.
 • Arslan, A. (2009). Bilgisayar Destekli Türkçe Öğretiminin Öğrencilerin Türkçe Dersi Tutumlarına Etkisi. E-Journal of New World Sciences Academy. 4 (2), 665-677.
 • Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Bozdoğan, A. E. ve Uzoğlu, M. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanımına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. EÜFBED Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 2013-227.
 • BTBTMÖÇ. (2014). Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine Mobil Öğrenme Çalıştayı Sonuç Bildirgesi. 09.06.2015 tarihinde http://mobilogrenme.bartin.edu.tr/files/sonuc.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. (Genişletilmiş 2.baskı).Trabzon.
 • Fersoy, M. K. (2011). Yüksek Öğrenimde Teknoloji ve İnternet Kullanımı. 04.04.2014 tarihinde http://sosyalmedya.co/yuksek-ogrenimde-teknoloji/ adresinden indirilmiştir.
 • Gedizligil, Z. ve Deryakulu, D. (2008). Kavram Haritalamanın Bilgisayardan Hoşlanma ve Bilgisayar Dersine Yönelik Güdülenme Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 34, 106-115.
 • Işık, A. D. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Oluşturmacı Yaklaşım Doğrultusunda Hazırlanmış Öğrenme Paketinin, Öğrenme Paketine ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum ve Başarı Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Işık, A. D. (2012). Bilişim Teknolojileri Dersi İçin Oluşturmacı Yaklaşım Doğrultusunda Hazırlanan Öğrenme Paketinin Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Işık, A. D. ve Çukurbaşı, B. (2013). Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Mobil Araçları Benimseme Durumlarının İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği. 4th International Conference on New Trends in Education -ICONTE- 25-27 April. Antalya. (Özet Kitabı).
 • Karacabey, A. ve Gökgöz, F. (2012). Kategorisel Veri Analizi. 09.06.2015 tarihinde http://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/231/mod_resource/content/3/9kategorisel%20Veri%20Analizi%20%28Ki%20kare%29.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 15. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Krishnamurthi, M. (2004). Supplemental Web Sites: An Innovative Use Of Information Technology For Instructional Delivery. Distance Learning And University Effectiveness: Changing Educational Paradigms For Online Learning (Ed. C. Howard, K. Schenk, & R. Discenza, s. 322-339). United States Of America: Information Science Publishing.
 • Kutluca, T. ve Ekici, G. (2010). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutum ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 177-188.
 • Özdoğan, E. (2010). Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenmenin İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Becerilerine Etkisi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. (20-22 Mayıs 2010). Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Raport Educause (2014). Educause Annual Conference 2014, Visites MIT & University of Central Florida.
 • Unesco (2013a). Principes Directeurs Pour L’apprentissage Mobile, Paris.
 • Unesco (2013b). L'apprentissage Mobile et Les Politiques Questions Clés, Paris, France
 • Usluel, Y. K., ve Mazman, S. G. (2010). Eğitimde Yeniliklerin Yayılımı, Kabülü Ve Benimsenmesi Sürecinde Yer Alan Öğeler: Bir İçerik Analizi Çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, s. 60-74.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim, (1.Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yılmaz, O. (2006). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde “Proje Tabanlı Öğrenme”nin Öğrenenlerin Akademik Başarıları, Yaratıcılıkları ve Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Primary Language tr
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: Firdevs GÜNEŞ

Author: Ayşe Derya ISIK

Author: Barış ÇUKURBAŞI

Dates

Publication Date : October 1, 2015

Bibtex @ { buefad51324, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayar Kullanma Becerilerine Etkisi}, key = {cite}, author = {GÜNEŞ, Firdevs and ISIK, Ayşe Derya and ÇUKURBAŞI, Barış} }
APA GÜNEŞ, F , ISIK, A , ÇUKURBAŞI, B . (2015). Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayar Kullanma Becerilerine Etkisi. Bartın University Journal of Faculty of Education , () , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/3817/51324
MLA GÜNEŞ, F , ISIK, A , ÇUKURBAŞI, B . "Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayar Kullanma Becerilerine Etkisi". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buefad/issue/3817/51324>
Chicago GÜNEŞ, F , ISIK, A , ÇUKURBAŞI, B . "Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayar Kullanma Becerilerine Etkisi". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayar Kullanma Becerilerine Etkisi AU - Firdevs GÜNEŞ , Ayşe Derya ISIK , Barış ÇUKURBAŞI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayar Kullanma Becerilerine Etkisi %A Firdevs GÜNEŞ , Ayşe Derya ISIK , Barış ÇUKURBAŞI %T Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayar Kullanma Becerilerine Etkisi %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD GÜNEŞ, Firdevs , ISIK, Ayşe Derya , ÇUKURBAŞI, Barış . "Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayar Kullanma Becerilerine Etkisi". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 1-10 .
AMA GÜNEŞ F , ISIK A , ÇUKURBAŞI B . Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayar Kullanma Becerilerine Etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 1-10.
Vancouver GÜNEŞ F , ISIK A , ÇUKURBAŞI B . Mobil Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayar Kullanma Becerilerine Etkisi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 10-1.