Aim

Baybut Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi; Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mimarlık ve ilgili diğer Fen bilimleri alanlarında yayın yapmaktadır.

Scope

Baybut Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nin kapsamı nispeten geniş olup Fen Bilimleri alanında orijinal araştırma, derleme ve araştırma notu türü makaleleri içermektedir.