Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The Effect of Covid-19 on Production Indices in the Manufacturing Sector

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 113 - 121, 31.12.2021

Abstract

Unfortunately, the Covid-19 epidemic affected our country together with the all other countries on the World. Because of this epidemic many of the limitations are applied to many of the industries like as the whole life style. The production of goods and services are effected from these limitations also. In this study the effects of Covid-19 epidemic is analyzed on the Manufacturing Industry Production Indexes. This index can be defined as the variations on production of the manufacturing industry. Some well determined performance criteria are necessary to evaluate the factors affecting these variations. It is possible to name some of these factors as export, import, supplier selection and employment. It is necessary to know the most powerful factor affecting the manufacturing indexes. To find the most powerful factor the Analytic Network Process (ANP) is used in this study. The most important reason for employment of the ANP is, its consideration the relations between the affecting factors of the decision making process. The aim of this research is to find the most important criterion, sorting the criteria according to their importance weights and to take required action(s) for that criterion.

References

 • [1] G. Akın, Yasam Kalitesinin Artırılmasında Antropometrinin Önemi. ANKARA: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Antropoloji, 2013.
 • [2] O. Şanlı, A. Petek, “Türkiye’de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, Döviz Kurları Ve Sanayi Üretim Endeksinin Kapasite Kullanım Oranları Üzerine Etkilerini Zaman Serileri Analizi” International Review of Economics and Management, no.1, pp. 49-73, 2019.
 • [3] Ö. B.Soylu, "Türkiye Ekonomisinde COVID-19’un Sektörel Etkileri." Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 7, no. 6, pp. 169-185, 2020.
 • [4] Z. Kızılca, Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksini Etkileyen Faktörler Ve Zaman Serisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilimdalı, 2007.
 • [5] G. Bayar and S. Tokpunar, "Türkiye Imalat Sanayi Alt Sektörleri Üretiminin Belirleyicileri-Panel Veri Analizi*/Determinants of Turkish Manufacturing Industry Production in Sub-Sectors: A Panel Data Analysis." Business and Economics Research Journal 5, no. 1, pp. 67-85, 2014.
 • [6] C. Temir, “COVİD-19'UN SERMAYE PİYASALARI ÜZERİNE ETKİSİ,” İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi, 4(7), pp.50-66, 2020.
 • [7] N. Ömürbek and A. Şimşek, "Analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri ile online alişveriş site seçimi," Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 12, no. 22, pp.306-327, 2014.
 • [8] M. Yurdakul and E. Yıldırım, "Analitik ağ süreci yöntemi ile en uygun pazarlama stratejisinin belirlenmesi," Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 211-225, 2013.
 • [9] R. Saaty, Decısıon Makıng In Complex Envıronments. ABD-Florida, 2016.
 • [10] N. Ömürbek, "Analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemlerinde grup karari verilmesi aşamasina ilişkin bir örnek uygulama," Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18, no. 3, pp.47-70, 2013.
 • [11] T. İskipçi, "Dış Ticareti Etkileyen Faktörler Ve Türkiye. Isparta," Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dali. (2014).
 • [12] İ. Akgün, A. Akgün, B. Özkul, & S. Turgut, İstanbulda İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayinevi, 2017.
 • [13] H. Güner, Bulanik Ahp Ve Bir İşletme İçin Tedarikçi Seçimi Problemine Uygulanmasi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 • [14] Ö. Korkmaz & B. Daştan, "Türkiye’de Doğrudan Yabanci Yatirimlar İle İşsizlik Orani Arasindaki İlişki," International Journal Of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 3, No. 4, Pp. 260-279, 2020.
 • [15] A. Gedik, "Türkiye'de İthalat İhracat İle Enflasyon Arasında Nedensellik Analizi," Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.19, pp. 323-333, 2020.
 • [16] S. Bayrakdar and S. Soyyiğit, "Yapısal Kırılmalar Altında Ticari Açıklığın ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: E7 Ülkeleri Örneği," Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34, no. 1, pp. 39-59, 2020.
 • [17] M. Keskin, "İhracat Pazarlamasinda Uluslararasi Pazar Araştirmasinin Önemi Ve İhracat Performansina Etkisi: Tarim Sulama Sektöründe Bir Uygulama," Konya: Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020.
 • [18] O. Küçük, F. Ecer, "İmalatçi İşletmelerde Uygun Tedarikçi Seçimi: Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Bir Kobi Uygulamasi," Aibü-İibf Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, No.22(2), Pp.435-450, 2007.

Covid-19’un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi

Year 2021, Volume 4, Issue 2, 113 - 121, 31.12.2021

Abstract

Dünyayı tesiri altına alan Covid-19 salgını, ne yazık ki ülkemizi de etkisi altına almıştır. Her alanda sınırlar koymamıza neden olan bu salgın birçok sektörde de sınırlamalar getirmeye sebep olmuştur. Bu sınırlamalar üretimi de etkilemiştir. Bu çalışma kapsamında Covid-19 un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi incelenmektedir. İmalat sektörü üretim endeksini imalat sektöründe yer alan kuruluşların üretimlerindeki değişimi gösteren bir endeks olarak açıklamak mümkündür. Sektördeki değişimi etkileyen unsurları değerlendirmek için iyi tanımlanmış performans kriterlerine ihtiyaç vardır. İmalat sektörünü etki eden üretim endeksleri ile ilgili olarak ithalat, ihracat, tedarikçi seçimi ve istihdam gibi kriterlerden bahsedilebilir. Bu kriterler arasında hangisinin imalat sektöründe üretim endekslerine daha çok etki ettiğini belirlenmesi gerekir. Hangi kriterin daha çok etkilendiğini belirlemek için çalışmamamızda Analitik Ağ Süreci (AAS) metodu kullanılmıştır. AAS metodunun kullanılmasında en önemli etken bir hükmü etkileyen faktörler arasındaki ilişkileri de yapıya dahil eden yöntem olmasıdır. Çalışmanın amacı salgın sebebiyle üretimde meydana gelen değişikliklerden üretim endekslerinde hangi kriterin ne kadar daha çok etkilenmiş olduğunu belirlenmesiyle öncelik derecesine göre sıralanıp daha öncelikli olan kriter üzerine aksiyon almak gerekir.

References

 • [1] G. Akın, Yasam Kalitesinin Artırılmasında Antropometrinin Önemi. ANKARA: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Antropoloji, 2013.
 • [2] O. Şanlı, A. Petek, “Türkiye’de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, Döviz Kurları Ve Sanayi Üretim Endeksinin Kapasite Kullanım Oranları Üzerine Etkilerini Zaman Serileri Analizi” International Review of Economics and Management, no.1, pp. 49-73, 2019.
 • [3] Ö. B.Soylu, "Türkiye Ekonomisinde COVID-19’un Sektörel Etkileri." Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 7, no. 6, pp. 169-185, 2020.
 • [4] Z. Kızılca, Türkiye'de Sanayi Üretim Endeksini Etkileyen Faktörler Ve Zaman Serisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilimdalı, 2007.
 • [5] G. Bayar and S. Tokpunar, "Türkiye Imalat Sanayi Alt Sektörleri Üretiminin Belirleyicileri-Panel Veri Analizi*/Determinants of Turkish Manufacturing Industry Production in Sub-Sectors: A Panel Data Analysis." Business and Economics Research Journal 5, no. 1, pp. 67-85, 2014.
 • [6] C. Temir, “COVİD-19'UN SERMAYE PİYASALARI ÜZERİNE ETKİSİ,” İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi, 4(7), pp.50-66, 2020.
 • [7] N. Ömürbek and A. Şimşek, "Analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri ile online alişveriş site seçimi," Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 12, no. 22, pp.306-327, 2014.
 • [8] M. Yurdakul and E. Yıldırım, "Analitik ağ süreci yöntemi ile en uygun pazarlama stratejisinin belirlenmesi," Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 211-225, 2013.
 • [9] R. Saaty, Decısıon Makıng In Complex Envıronments. ABD-Florida, 2016.
 • [10] N. Ömürbek, "Analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemlerinde grup karari verilmesi aşamasina ilişkin bir örnek uygulama," Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18, no. 3, pp.47-70, 2013.
 • [11] T. İskipçi, "Dış Ticareti Etkileyen Faktörler Ve Türkiye. Isparta," Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dali. (2014).
 • [12] İ. Akgün, A. Akgün, B. Özkul, & S. Turgut, İstanbulda İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayinevi, 2017.
 • [13] H. Güner, Bulanik Ahp Ve Bir İşletme İçin Tedarikçi Seçimi Problemine Uygulanmasi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 • [14] Ö. Korkmaz & B. Daştan, "Türkiye’de Doğrudan Yabanci Yatirimlar İle İşsizlik Orani Arasindaki İlişki," International Journal Of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences 3, No. 4, Pp. 260-279, 2020.
 • [15] A. Gedik, "Türkiye'de İthalat İhracat İle Enflasyon Arasında Nedensellik Analizi," Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.19, pp. 323-333, 2020.
 • [16] S. Bayrakdar and S. Soyyiğit, "Yapısal Kırılmalar Altında Ticari Açıklığın ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: E7 Ülkeleri Örneği," Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 34, no. 1, pp. 39-59, 2020.
 • [17] M. Keskin, "İhracat Pazarlamasinda Uluslararasi Pazar Araştirmasinin Önemi Ve İhracat Performansina Etkisi: Tarim Sulama Sektöründe Bir Uygulama," Konya: Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020.
 • [18] O. Küçük, F. Ecer, "İmalatçi İşletmelerde Uygun Tedarikçi Seçimi: Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Bir Kobi Uygulamasi," Aibü-İibf Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, No.22(2), Pp.435-450, 2007.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Industrial Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

İrem DUZDAR ARGUN (Primary Author)
DUZCE UNIV
0000-0002-7642-8121
Türkiye


Beyzanur AYDIN This is me
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7102-127X
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { bufbd999883, journal = {Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, eissn = {2667-579X}, address = {Demirözü Yolu cad. Baberti Külliyesi Fenbilimleri Enstitüsü Merkez/BAYBURT}, publisher = {Bayburt University}, year = {2021}, volume = {4}, number = {2}, pages = {113 - 121}, title = {Covid-19’un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Duzdar Argun, İrem and Aydın, Beyzanur} }
APA Duzdar Argun, İ. & Aydın, B. (2021). Covid-19’un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi . Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 113-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bufbd/issue/67157/999883
MLA Duzdar Argun, İ. , Aydın, B. "Covid-19’un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi" . Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 113-121 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bufbd/issue/67157/999883>
Chicago Duzdar Argun, İ. , Aydın, B. "Covid-19’un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi". Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 113-121
RIS TY - JOUR T1 - Covid-19’un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi AU - İrem Duzdar Argun , Beyzanur Aydın Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 121 VL - 4 IS - 2 SN - -2667-579X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Covid-19’un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi %A İrem Duzdar Argun , Beyzanur Aydın %T Covid-19’un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi %D 2021 %J Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P -2667-579X %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Duzdar Argun, İrem , Aydın, Beyzanur . "Covid-19’un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi". Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 / 2 (December 2021): 113-121 .
AMA Duzdar Argun İ. , Aydın B. Covid-19’un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2021; 4(2): 113-121.
Vancouver Duzdar Argun İ. , Aydın B. Covid-19’un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2021; 4(2): 113-121.
IEEE İ. Duzdar Argun and B. Aydın , "Covid-19’un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi", Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 113-121, Dec. 2021

Indexing