Year 2016, Volume 4 , Issue 8, Pages 182 - 209 2016-12-27

RUSYA VE AZERBAYCAN’DA DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ

Cengiz MÜRSELOV [1] , BEKİR KOÇ [2]


Bu çalışma, din-devlet ilişkisi başlığı altında, Rusya ve Azerbaycan’daki devlet politikalarını ve bunların din kurumu ile olan faaliyet ve ilişkilerini özellikle Çarlık Rusya döneminin son yıllarından itibaren günümüze kadar olan süreç içinde, her iki ülke arasındaki benzerlik ve ayırt edici durumlarını konu edinerek incelemeyi amaçlamaktadır. İki ülkenin çalışmaya konu olması, birbirleri ile olan sınır komşuluğu ve Azerbaycan’ın uzun yıllar Rusya denetimi altına kalması sebebiyledir. Bu bakımdan iç ve dış politikalarının din-devlet ilişkileri ışığında son yüzyıllık süreç içerisinde incelenmesi ve ortaya koyulacak durumlarla açıklanması, her iki ülkenin günümüzdeki din-devlet politikalarını anlamamıza ve daha sağlıklı yorumlamamıza fayda verecektir

Azerbaycan, Rusya, din, devlet, din-devlet ilişkileri, Çarlık Rusya, Sovyet Rusya.
  • AKİNER Shirin, Sovyet Müslümanları, çev. Tufan Buzpınar, Ahmet Mutu, İnsan Yay., İstanbul 1995.
Journal Section Articles
Authors

Author: Cengiz MÜRSELOV

Author: BEKİR KOÇ

Dates

Application Date : February 21, 2017
Acceptance Date : October 29, 2016
Publication Date : December 27, 2016

ISNAD Mürselov, Cengiz , Koç, BEKİR . "RUSYA VE AZERBAYCAN’DA DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 / 8 (December 2016): 182-209 .