Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

RUSYA VE AZERBAYCAN’DA DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 8, 182 - 209, 27.12.2016

Öz

Bu çalışma, din-devlet ilişkisi başlığı altında, Rusya
ve Azerbaycan’daki devlet politikalarını ve bunların din kurumu ile olan
faaliyet ve ilişkilerini özellikle Çarlık Rusya döneminin son yıllarından
itibaren günümüze kadar olan süreç içinde, her iki ülke arasındaki benzerlik ve
ayırt edici durumlarını konu edinerek incelemeyi amaçlamaktadır. İki ülkenin
çalışmaya konu olması, birbirleri ile olan sınır komşuluğu ve Azerbaycan’ın
uzun yıllar Rusya denetimi altına kalması sebebiyledir. Bu bakımdan iç ve dış
politikalarının din-devlet ilişkileri ışığında son yüzyıllık süreç içerisinde
incelenmesi ve ortaya koyulacak durumlarla açıklanması, her iki ülkenin
günümüzdeki din-devlet politikalarını anlamamıza ve daha sağlıklı yorumlamamıza
fayda verecektir

Kaynakça

  • AKİNER Shirin, Sovyet Müslümanları, çev. Tufan Buzpınar, Ahmet Mutu, İnsan Yay., İstanbul 1995.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cengiz Mürselov

BEKİR Koç

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 21 Şubat 2017
Kabul Tarihi 29 Ekim 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 4 Sayı: 8

Kaynak Göster

ISNAD Mürselov, Cengiz - Koç, BEKİR. “RUSYA VE AZERBAYCAN’DA DİN-DEVLET İLİŞKİLERİ”. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/8 (Aralık 2016), 182-209.


Crossref Sponsored Member Badge  Crossref Cited-by logo        13970    13971   13972    13973  13974  

Creative Commons Lisansı
        

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.