Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İSMAİLAĞA CEMAATİ MEDRESELERİNDE ARAP DİLİNİN ÖĞRETİMİ

Year 2018, Volume 5, Issue 9, 2 - 10, 09.06.2018

Abstract

Kalp ve bedenin uyum halinde huzur bulmasının gerçekleşmesini sağlayan zühd anlayışı, İslam’ın ilk dönemlerinde dünya hayatının vermiş olduğu geçici zevklerinden Müslümanların uzak durmasıyla başlayıp zamanla hayat şartlarının getirmiş olduğu olumsuzluklar neticesinde XII. yüzyılda İslam toprakları üzerinde tasavvuf hareketini ortaya çıkarmıştır. Gelişen ve giderek kitlesel bir karakter kazanan tasavvuf hareketi, kendi içerisinde çeşitli tarikatlara ayrılarak toplumsal yaşamda insanları yönlendirmeye çalışmıştır. Hedef olarak Allah’a ulaşmayı kendilerine görev edinen bu tarikatlardan bir tanesi olan Nakşibendi Tarikatı, zamanla zâhiri ile bâtıni ilmi birleştirerek manevi kurtuluşun daha mükemmelleştirici olduğunun inanılmasını sağlamıştır. Bu bağlamda Nakşibendi Tarikatı’na bağlı olduğunu söyleyen İsmailağa Cemaati, şeyhleri olan Mahmud Ustaosmanoğlu öncülüğünde İslam tarihinde eğitim ve öğretim kurumlarının genel adı olan medrese evlerinde öğrencilerini eğitmektedir. İşte bu çalışmada, İsmailağa Cemaati’ne bağlı olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren kız ve erkek medreselerinde okutulan derslerin eğitim dili olan Arapçanın öğretilmesi noktasında uygulanan yöntemler ve bu çerçevede kullanılan kaynaklara dair tespitlerde bulunulmaya çalışılmıştır.

References

  • SHAW, Stanford J. (1977). History of the Ottoman Empire and modern Turkey II. Cambridge: Cambridge University Press. TOSUN, Necdet. (2007). Bahaeddin Nakşbend. İstanbul: İnsan Yayınları.

ARABIC LANGUAGE TAUGHT IN MADRASAS OF ISMAILAGA COMMUNITY

Year 2018, Volume 5, Issue 9, 2 - 10, 09.06.2018

Abstract

Ascetism belief helping heart and body harmonious with each other and peaceful brought

sufism to Islamic regions in XII. century by keeping Muslims away from secular pleasures as a

result of the negative conditions of their lifestyles. Sufism being a mass character and

developing over time directed society with various sects. The sect of Naqshandi taking primarily

the reponsibility of reaching God gradually enabled people to think spiritual salvation is more

perfective by combining positive sciences and scientific knowledge of the West. Ismailaga

Community claiming that they are connected with the sect of Naqshbandi train students in

madrasas with leadership of Mahmud Ustaosmanoğlu as their Sheikh. We aimed in this paper to

reach some findings to understand in what quality and quantity male and female students read

resources to teach Arabic Grammar by referring to secondary resources. We also tried to

understand whether these resources help students grasp Islamic sciences.

References

  • SHAW, Stanford J. (1977). History of the Ottoman Empire and modern Turkey II. Cambridge: Cambridge University Press. TOSUN, Necdet. (2007). Bahaeddin Nakşbend. İstanbul: İnsan Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Article
Authors

Hüseyin Demir> (Primary Author)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ
0000-0003-3302-5741
Türkiye

Publication Date June 9, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 9

Cite

ISNAD Demir, Hüseyin . "İSMAİLAĞA CEMAATİ MEDRESELERİNDE ARAP DİLİNİN ÖĞRETİMİ". Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 5 / 9 (June 2018): 2-10 .
Dergimiz ulusal indekslerde dizinlenmektedir.