Research Article
BibTex RIS Cite

KUZEYDOĞU TÜRKİYE'NİN GİRESUN İLİNE BAĞLI PİRAZİZ POLİMETAL CEVHER YATAĞININ MİNERALOJİSİ

Year 1970, Volume: 75 Issue: 75, 38 - 49, 01.04.1970

Abstract

Giresun ili, Bulancak yakınında Piraziz köyü doğusunda ve eskiden Piraziz Maden Şirketi tarafından işletilmiş polimetal cevherli olan bu yatak, Petrascheck'e göre (1954-1955), Pontid ve Balkanlar'm devamı sayılan metalojenik tali provensinin doğu kısımlarına aittir. Bu tali provens esas olarak andezit, dasitten başka, daha genç olan ve daha az rastlanan dasit ve riyolitlerle, Üst Kretaseye ait denizaltı volkanizma serisinin tüfleri ve Doğu Karadeniz dağlarının iç kısımlarındaki zonda Eosen yaşlı granite benzer birçok Plutonlardan teşekkül etmiştir. Bu granite benzer kayaçlara dayanarak ve l: 500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritasına göre güneydeki dar zon, Eosen volkanik seriye ait sedimentler ve yüzey kayaçlarıyle karakterize edilirler. 

References

 • BERNARD, J. H. (1953) : Entwurf einer übersichtlichen Darstellung des Charakters der gegenseitigen Grenzen zvvischen den Mineralien (auf Grund der bekannten Sukzession). Chemie der Erde, 17, 197-201, Jena.
 • (1957) : On the isomorphism of the elements in the group of tetrahedrite (Engl. abstr. of Czech paper). Rozpr. Gs. Akad. Ved., 67» 3, 1-51, Praha.
 • : Isogenetic Pb + Zn mineral associations of Turkey. M.E.T.U. Journ, of Pure and Appl. Sci., (baskıda), Ankara.
 • FLEISCHER, M. (1955) : Minor elements in some sulfide minerals. Econ. Geol., 50 th Ann. Vol., 970-1024.
 • KİEFT, C. (1956) : Harşit nehri vadisi havzası metalik maden yatakları hakkında bazı mülâhazalar. M.T.A. Derg. no. 48, Ankara.
 • M.T.A. ENSTİTÜSÜ (1965) : Geological mapping program of Turkey. CENTO, Seminar on Field Technigues for Mineral Investigation, 63-68, İran.
 • (1966) : Türkiye bakır, kurşun ve çinko yatakları. M.T.A. Yayınl, no. 133, Ankara.
 • PETRASCHECK, W. E. (1954-55) : Anadolu ve Güneydoğu Avrupası metal Provensleri arasındaki münasebet. M.T.A. Derg. no. 46/47, Ankara.
 • VALIOĞLU, R. (1969) : Türkiye bakır-kurşun-çinko madenleri ve bunların arama-değerlendirme problemleri, r. Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresi, 101-117, Ankara.
 • WIJKERSLOOTH, P. de (1946) : Karadeniz doğu sahilleri cevher bölgesi ve bilhassa Kuvarshan bakır yatakları (vilâyet Çoruh) hakkında bazı malûmat. M.T.A. Mecm. no. 35, 102-111, Ankara.

MINERALOGY OF THE POLYMETALLIC ORE DEPOSIT OF PİRAZİZ, VILAYET GİRESUN, NORTHEASTERN TURKEY

Year 1970, Volume: 75 Issue: 75, 38 - 49, 01.04.1970

Abstract

The ore deposit with polymetallic ores, formerly mined by Piraziz Mining Company, east of the village of Piraziz near Bulancak, Giresun Vilayeti, belongs to the eastern part of the Pontid-Subbalkan metallogenetic subprovince, according to Petrascheck (1954-55). This subprovince is mainly formed by andesite, dacite, and tuffs of the Upper Cretaceous submarine volcanism series with less abundant younger dacite to rhyolite bodies and, in the central zone of the Pontus Mts., with many granitoid plutons both of Eocene age. The narrow southern zone is characterized by effusive rocks with sediments belonging to the Eocene volcanic series (according to the Geological Map of Turkey, 1 : 500,000) and by granitoids.

References

 • BERNARD, J. H. (1953) : Entwurf einer übersichtlichen Darstellung des Charakters der gegenseitigen Grenzen zvvischen den Mineralien (auf Grund der bekannten Sukzession). Chemie der Erde, 17, 197-201, Jena.
 • (1957) : On the isomorphism of the elements in the group of tetrahedrite (Engl. abstr. of Czech paper). Rozpr. Gs. Akad. Ved., 67» 3, 1-51, Praha.
 • : Isogenetic Pb + Zn mineral associations of Turkey. M.E.T.U. Journ, of Pure and Appl. Sci., (baskıda), Ankara.
 • FLEISCHER, M. (1955) : Minor elements in some sulfide minerals. Econ. Geol., 50 th Ann. Vol., 970-1024.
 • KİEFT, C. (1956) : Harşit nehri vadisi havzası metalik maden yatakları hakkında bazı mülâhazalar. M.T.A. Derg. no. 48, Ankara.
 • M.T.A. ENSTİTÜSÜ (1965) : Geological mapping program of Turkey. CENTO, Seminar on Field Technigues for Mineral Investigation, 63-68, İran.
 • (1966) : Türkiye bakır, kurşun ve çinko yatakları. M.T.A. Yayınl, no. 133, Ankara.
 • PETRASCHECK, W. E. (1954-55) : Anadolu ve Güneydoğu Avrupası metal Provensleri arasındaki münasebet. M.T.A. Derg. no. 46/47, Ankara.
 • VALIOĞLU, R. (1969) : Türkiye bakır-kurşun-çinko madenleri ve bunların arama-değerlendirme problemleri, r. Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresi, 101-117, Ankara.
 • WIJKERSLOOTH, P. de (1946) : Karadeniz doğu sahilleri cevher bölgesi ve bilhassa Kuvarshan bakır yatakları (vilâyet Çoruh) hakkında bazı malûmat. M.T.A. Mecm. no. 35, 102-111, Ankara.
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Jean H. Bernard This is me

Publication Date April 1, 1970
Published in Issue Year 1970 Volume: 75 Issue: 75

Cite

APA Bernard, J. H. (1970). KUZEYDOĞU TÜRKİYE’NİN GİRESUN İLİNE BAĞLI PİRAZİZ POLİMETAL CEVHER YATAĞININ MİNERALOJİSİ. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 75(75), 38-49.
AMA Bernard JH. KUZEYDOĞU TÜRKİYE’NİN GİRESUN İLİNE BAĞLI PİRAZİZ POLİMETAL CEVHER YATAĞININ MİNERALOJİSİ. Bull.Min.Res.Exp. April 1970;75(75):38-49.
Chicago Bernard, Jean H. “KUZEYDOĞU TÜRKİYE’NİN GİRESUN İLİNE BAĞLI PİRAZİZ POLİMETAL CEVHER YATAĞININ MİNERALOJİSİ”. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 75, no. 75 (April 1970): 38-49.
EndNote Bernard JH (April 1, 1970) KUZEYDOĞU TÜRKİYE’NİN GİRESUN İLİNE BAĞLI PİRAZİZ POLİMETAL CEVHER YATAĞININ MİNERALOJİSİ. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 75 75 38–49.
IEEE J. H. Bernard, “KUZEYDOĞU TÜRKİYE’NİN GİRESUN İLİNE BAĞLI PİRAZİZ POLİMETAL CEVHER YATAĞININ MİNERALOJİSİ”, Bull.Min.Res.Exp., vol. 75, no. 75, pp. 38–49, 1970.
ISNAD Bernard, Jean H. “KUZEYDOĞU TÜRKİYE’NİN GİRESUN İLİNE BAĞLI PİRAZİZ POLİMETAL CEVHER YATAĞININ MİNERALOJİSİ”. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 75/75 (April 1970), 38-49.
JAMA Bernard JH. KUZEYDOĞU TÜRKİYE’NİN GİRESUN İLİNE BAĞLI PİRAZİZ POLİMETAL CEVHER YATAĞININ MİNERALOJİSİ. Bull.Min.Res.Exp. 1970;75:38–49.
MLA Bernard, Jean H. “KUZEYDOĞU TÜRKİYE’NİN GİRESUN İLİNE BAĞLI PİRAZİZ POLİMETAL CEVHER YATAĞININ MİNERALOJİSİ”. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, vol. 75, no. 75, 1970, pp. 38-49.
Vancouver Bernard JH. KUZEYDOĞU TÜRKİYE’NİN GİRESUN İLİNE BAĞLI PİRAZİZ POLİMETAL CEVHER YATAĞININ MİNERALOJİSİ. Bull.Min.Res.Exp. 1970;75(75):38-49.

Copyright and Licence
The Bulletin of Mineral Research and Exploration keeps the Law on Intellectual and Artistic Works No: 5846. The Bulletin of Mineral Research and Exploration publishes the articles under the terms of “Creatice Common Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC-BY-NC-ND 4.0)” licence which allows to others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can’t change them in any way or use them commercially.

For further details;
https://creativecommons.org/licenses/?lang=en