PDF EndNote BibTex Cite

Ahmet Hadi Maksudi and His Place as an Educator in the Cedit Movement

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 35 - 46, 31.07.2019

Abstract

This paper aims to examine the educational activities and publications of the scholar and pedagogue Ahmet Hadi Maksudi who is a prominent figure in KazanTatars. It further discusses his education, intellectual rise as well as the context and the publication policies of the Yıldız newspaper which is the most important and precious heritage he had left.


References

  • AYDA, Adile,(1977) Ölümünün 20. Yılında Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal, Ankara, Ayyıldız.DEVLET, Nadir,(2014) Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1907), Ankara, Türk Tarih Kurumu.GAFFAROVA, Feride,(2006) “Yıldız” Kabızgan Maksudi, Kazan, Tataristan Bilim Akademisi Ş. Mercani Tarih Enstitüsü.GAFFAROVA, Feride,(2002) Ahmed Hadi Maksudi, Kazan, Tataristan Bilim Akademisi Tarih Enstitüsü.HURULLİNA, Rozalina,(1993) Hadi Maksudi’nin Doğumunun 125.inci Yılı Anısına, Kazan, Tataristan Kitap Neşriyatı.MAKSUDİ, A. Hadi,(1917) Muallim-i Evvel, Kazan.MARAŞ, İbrahim,(2002) Türk Dünyasında Dini Yenileşme, İstanbul, Ötüken .MARSEL, Ahmedcanov,(1993) Megrifetçi Kabızgan “Yıldız”,Kazan, Tataristan Kitap Neşriyatı.ŞAHİNGÖZ, Mehmet-ALP, Alper, 20.yy Başında Kazan Tatarlarının Basın Organları(1905-1917).TAYMAS, A, Battal,(1906) Kızlar Gimnazyumunun Açılması Münasebeti İle, “Yıldız”, Kazan, S.1710.TAYMAS, A. Battal,(1959) Kazanlı Türk Meşhurlarından İki Maksudiler, İstanbul, Zaman.TAYMAS, A. Battal,(2002) Rus İhtilalinden Hatıralar 1, İstanbul, Turan Kültür Vakfı.

Ahmet Hadi Maksudi ve Eğitimci Olarak Cedit Hareketindeki Yeri

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 35 - 46, 31.07.2019

Abstract

Bu makalede Kazan Tatarları arasında mühim bir yeri olan âlim, pedagog Ahmet Hadi Maksudi’nin doğumundan ölümüne kadar gerçekleştirmiş olduğu eğitim ve matbuat faaliyetleri incelenmiştir. Ayrıca Ahmet Hadi Maksudi’nin eğitimi, fikri gelişimi ve sonrasında kendinden geriye bıraktığı en değerli mirası olan Yıldız Gazetesinin yayın politikaları ve içeriğine de değinilmiştir. 

References

  • AYDA, Adile,(1977) Ölümünün 20. Yılında Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal, Ankara, Ayyıldız.DEVLET, Nadir,(2014) Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1907), Ankara, Türk Tarih Kurumu.GAFFAROVA, Feride,(2006) “Yıldız” Kabızgan Maksudi, Kazan, Tataristan Bilim Akademisi Ş. Mercani Tarih Enstitüsü.GAFFAROVA, Feride,(2002) Ahmed Hadi Maksudi, Kazan, Tataristan Bilim Akademisi Tarih Enstitüsü.HURULLİNA, Rozalina,(1993) Hadi Maksudi’nin Doğumunun 125.inci Yılı Anısına, Kazan, Tataristan Kitap Neşriyatı.MAKSUDİ, A. Hadi,(1917) Muallim-i Evvel, Kazan.MARAŞ, İbrahim,(2002) Türk Dünyasında Dini Yenileşme, İstanbul, Ötüken .MARSEL, Ahmedcanov,(1993) Megrifetçi Kabızgan “Yıldız”,Kazan, Tataristan Kitap Neşriyatı.ŞAHİNGÖZ, Mehmet-ALP, Alper, 20.yy Başında Kazan Tatarlarının Basın Organları(1905-1917).TAYMAS, A, Battal,(1906) Kızlar Gimnazyumunun Açılması Münasebeti İle, “Yıldız”, Kazan, S.1710.TAYMAS, A. Battal,(1959) Kazanlı Türk Meşhurlarından İki Maksudiler, İstanbul, Zaman.TAYMAS, A. Battal,(2002) Rus İhtilalinden Hatıralar 1, İstanbul, Turan Kültür Vakfı.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section ARTICLES
Authors

Aslınur TİMURHAN> (Primary Author)

Türkiye

Publication Date July 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Timurhan, A. (2019). Ahmet Hadi Maksudi ve Eğitimci Olarak Cedit Hareketindeki Yeri . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (1) , 35-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/busad/issue/49319/531379