Diğer
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ahmet Hadi Maksudi and His Place as an Educator in the Cedit Movement

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 35 - 46, 31.07.2019

Öz

This paper aims to examine the educational activities and publications of the scholar and pedagogue Ahmet Hadi Maksudi who is a prominent figure in KazanTatars. It further discusses his education, intellectual rise as well as the context and the publication policies of the Yıldız newspaper which is the most important and precious heritage he had left.


Kaynakça

  • AYDA, Adile,(1977) Ölümünün 20. Yılında Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal, Ankara, Ayyıldız.DEVLET, Nadir,(2014) Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1907), Ankara, Türk Tarih Kurumu.GAFFAROVA, Feride,(2006) “Yıldız” Kabızgan Maksudi, Kazan, Tataristan Bilim Akademisi Ş. Mercani Tarih Enstitüsü.GAFFAROVA, Feride,(2002) Ahmed Hadi Maksudi, Kazan, Tataristan Bilim Akademisi Tarih Enstitüsü.HURULLİNA, Rozalina,(1993) Hadi Maksudi’nin Doğumunun 125.inci Yılı Anısına, Kazan, Tataristan Kitap Neşriyatı.MAKSUDİ, A. Hadi,(1917) Muallim-i Evvel, Kazan.MARAŞ, İbrahim,(2002) Türk Dünyasında Dini Yenileşme, İstanbul, Ötüken .MARSEL, Ahmedcanov,(1993) Megrifetçi Kabızgan “Yıldız”,Kazan, Tataristan Kitap Neşriyatı.ŞAHİNGÖZ, Mehmet-ALP, Alper, 20.yy Başında Kazan Tatarlarının Basın Organları(1905-1917).TAYMAS, A, Battal,(1906) Kızlar Gimnazyumunun Açılması Münasebeti İle, “Yıldız”, Kazan, S.1710.TAYMAS, A. Battal,(1959) Kazanlı Türk Meşhurlarından İki Maksudiler, İstanbul, Zaman.TAYMAS, A. Battal,(2002) Rus İhtilalinden Hatıralar 1, İstanbul, Turan Kültür Vakfı.

Ahmet Hadi Maksudi ve Eğitimci Olarak Cedit Hareketindeki Yeri

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 35 - 46, 31.07.2019

Öz

Bu makalede Kazan Tatarları arasında mühim bir yeri olan âlim, pedagog Ahmet Hadi Maksudi’nin doğumundan ölümüne kadar gerçekleştirmiş olduğu eğitim ve matbuat faaliyetleri incelenmiştir. Ayrıca Ahmet Hadi Maksudi’nin eğitimi, fikri gelişimi ve sonrasında kendinden geriye bıraktığı en değerli mirası olan Yıldız Gazetesinin yayın politikaları ve içeriğine de değinilmiştir. 

Kaynakça

  • AYDA, Adile,(1977) Ölümünün 20. Yılında Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal, Ankara, Ayyıldız.DEVLET, Nadir,(2014) Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1907), Ankara, Türk Tarih Kurumu.GAFFAROVA, Feride,(2006) “Yıldız” Kabızgan Maksudi, Kazan, Tataristan Bilim Akademisi Ş. Mercani Tarih Enstitüsü.GAFFAROVA, Feride,(2002) Ahmed Hadi Maksudi, Kazan, Tataristan Bilim Akademisi Tarih Enstitüsü.HURULLİNA, Rozalina,(1993) Hadi Maksudi’nin Doğumunun 125.inci Yılı Anısına, Kazan, Tataristan Kitap Neşriyatı.MAKSUDİ, A. Hadi,(1917) Muallim-i Evvel, Kazan.MARAŞ, İbrahim,(2002) Türk Dünyasında Dini Yenileşme, İstanbul, Ötüken .MARSEL, Ahmedcanov,(1993) Megrifetçi Kabızgan “Yıldız”,Kazan, Tataristan Kitap Neşriyatı.ŞAHİNGÖZ, Mehmet-ALP, Alper, 20.yy Başında Kazan Tatarlarının Basın Organları(1905-1917).TAYMAS, A, Battal,(1906) Kızlar Gimnazyumunun Açılması Münasebeti İle, “Yıldız”, Kazan, S.1710.TAYMAS, A. Battal,(1959) Kazanlı Türk Meşhurlarından İki Maksudiler, İstanbul, Zaman.TAYMAS, A. Battal,(2002) Rus İhtilalinden Hatıralar 1, İstanbul, Turan Kültür Vakfı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Aslınur TİMURHAN> (Sorumlu Yazar)

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Timurhan, A. (2019). Ahmet Hadi Maksudi ve Eğitimci Olarak Cedit Hareketindeki Yeri . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (1) , 35-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/busad/issue/49319/531379