Book Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

KİTAP İNCELEMESİ: Branko MILANOVIC; Küresel Eşitsizlik

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 52 - 58, 31.07.2021
https://doi.org/10.47257/busad.890005

Abstract

Branko Milanovic'in “Küresel Eşitsizlik” isimli kitabı incelenerek, özetlenmiştir. Bu kitap; ülkeler arası eşitsizlik ve ülkeler arası eşitsizliği, yalnızca ekonomik boyutuyla değil, sosyal, toplumsal, sınıfsal ve iktisadi teoriler boyutunda da ele almaktadır. Küresel eşitsizlik; basit anlamda, dünya yurttaşları arasındaki gelir eşitsizliğidir. Küresel eşitsizliğe neden olan iki temel bileşen vardır, bunlar; ülkelerin kendi içlerindeki gelir eşitsizliği ve ülkeler arası gelir farklılıklarıdır. Milanovic bu konuyu araştırmasının üç ana nedeni olduğunu ifade etmektedir. Bunlardan ilki merak, ikincisi günümüzde bu konuda analiz yapmaya yarayacak yeterli verinin bulunuyor olmasıdır. Sonuncusu ise, küresel eşitsizlik üzerine yapılan bir çalışmanın dünyanın içinde bulunduğu durumu anlamamıza katkı sağlayacak olmasıdır.

References

  • MILANOVIC B. (2018), Küresel Eşitsizlik, Ankara, Elif Yayınevi

Book Review: Branko MILANOVIC; Global Inequality

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 52 - 58, 31.07.2021
https://doi.org/10.47257/busad.890005

Abstract

The name of the book is Global Inaquality written by Branko Milanovic was reviewed and summarized. Inequality within countries and inequality between countries with not only economically but also social, communal, classification and in terms of economic theories was analyzed In this book. Global inequality, in simple terms, is the difference in income between world citizens. There are two main causes of global inequality. The one of them is about inequality within countries and the other one is about inequality between countries Milanovic cites three main reasons for investigating this issue. First one is curiosity and the second one is that we have sufficient data to analyze. And the last one is a study of global inequality can contribute to understand the state of the world.

References

  • MILANOVIC B. (2018), Küresel Eşitsizlik, Ankara, Elif Yayınevi

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section ARTICLES
Authors

Emine TIĞLI (Primary Author)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0522-492X
Türkiye

Publication Date July 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Tığlı, E. (2021). KİTAP İNCELEMESİ: Branko MILANOVIC; Küresel Eşitsizlik . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (1) , 52-58 . DOI: 10.47257/busad.890005