Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Employment Experiences of Female Migrant Workforce Working in Home Care Services: The Case of Ankara Province

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 1 - 9, 31.07.2021
https://doi.org/10.47257/busad.962450

Abstract

According to the home care services studies in the literature, it is possible to talk about predominantly female workforce. There is a need for a migrant workforce in the execution of home care services, which have an important place in the health sector. In this study, which is discussed in the context of the basic characteristics of both migrant women's labor and home care service; Employment situations such as job search channels and durations, employment and post-employment processes were investigated. In addition to the main problem areas that the Syrian female workforce, which constitutes the sample of the research, they encounter in the home care services where they are employed in the province of Ankara, what kind of services they provide and the determination of their professional problem areas were investigated. In addition, the results of the research reveal the main lines of the opportunities and threats presented by employment opportunities.

References

 • BAUMAN Zygmunt, Modernite, Kapitalizm ve Sosyalizm, Küresel Çağda Sosyal Eşitsizlik, Çev.: Doruk Ergun, Say Yayınları, İstanbul, 2013.
 • BELLUN Mauro, “Örnek Vaka Analizi: Treviso”, Kentler ve Göç, Türkiye, İtalya, İspanya, Derleyen: Ahmet İçduygu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2012.
 • ÇAKIRER Yasemin, “Göç Trafiğinde Araftakiler: İtalya’daki Türkler”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • EKER Bircan, “Turks In Denmark”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • İÇDUYGU Ahmet, Kentler ve Göç, Türkiye, İtalya, İspanya İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2012. KARRENBROCK Gesche, “Göç ve İltica”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • KAYA İlhan, Müslüman Amerikalılar, Göç, Kimlik ve Entegrasyon, Dipnot Yayınları, Ankara, 2007.
 • KAYA(a) Ayhan, “Göç: Güvenlik ve Korkunun İktidarı”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • KAYA(b) Sedat, “Belçika’da Göçmenler ve Sivil Toplum Kuruluşları”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • KILIÇ Taner, “Bir İnsan Hakkı Olarak İltica”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • KİLİMCİ Songül, “İsveç’te Göçmen Türkler”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • KÜTÜK Zeki, “Finlandiya Göç Tarihi, Uyum ve Türkler”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • LEBLEBİCİOĞLU Ayşegül, “50. Yılında Yurtdışında Türkler Entegrasyon/Uyum, Eğitim ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü ve Önemi”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • ÖZTAŞ Cemal, “Göç ve Azerbaycan”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • SERRANO, IGLESİAS, ALLE, “İspanya, Göç Veren Bir Ülkeden Bir Göçmenler Ülkesine”, Kentler ve Göç, Türkiye, İtalya, İspanya, Derleyen: Ahmet İçduygu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2012.
 • SİRKECİ İbrahim, “Küresel Kontrol Çabalarına Karşı Bireysel Aşma Çabaları: Türkiye ve Irak Örneklerinde Uluslararası Göçün Evrimi”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • ŞEN Faruk, “Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Türk Göçmenler”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • ŞENOCAKLAR Selin, “Fransa ve Göç Olgusuna Giriş”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • TEZCAN Mahmut, Dış Göç ve Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara, 2000.

Evde Bakım Hizmetinde Çalışan Kadın Göçmen İşgücünün İstihdam Deneyimleri: Ankara İli Örneği

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 1 - 9, 31.07.2021
https://doi.org/10.47257/busad.962450

Abstract

Literatürde yer alan evde bakım hizmetleri çalışmalarına göre ağırlıklı olarak kadın işgücünden bahsetmek mümkündür. Sağlık sektörü içerisinde önemli yer teşkil eden evde bakım hizmetinin yürütülmesinde göçmen işgücüne ihtiyaç duyulduğu yönündedir. Gerek göçmen kadın emeğinin gerekse evde bakım hizmeti işinin temel özellikleri bağlamında ele alınan bu çalışmada; iş arama kanalları ve süreleri, işe giriş ve sonrası süreç gibi istihdam durumları araştırılmak istenmiştir. Araştırmanın örneklemini oluşturan Suriyeli kadın işgücünün Ankara ilinde istihdam edildikleri evde bakım hizmeti işlerinde karşılaştıkları temel sorun alanlarına ek olarak ne tür hizmetler yürüttükleri ve mesleki sorun alanlarının tespiti araştırılmıştır. Ayrıca araştırma sonuçları istihdam imkanlarının sunmuş olduğu fırsat ve tehdit alanlarının ana hatlarını ortaya koymaktadır.

References

 • BAUMAN Zygmunt, Modernite, Kapitalizm ve Sosyalizm, Küresel Çağda Sosyal Eşitsizlik, Çev.: Doruk Ergun, Say Yayınları, İstanbul, 2013.
 • BELLUN Mauro, “Örnek Vaka Analizi: Treviso”, Kentler ve Göç, Türkiye, İtalya, İspanya, Derleyen: Ahmet İçduygu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2012.
 • ÇAKIRER Yasemin, “Göç Trafiğinde Araftakiler: İtalya’daki Türkler”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • EKER Bircan, “Turks In Denmark”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • İÇDUYGU Ahmet, Kentler ve Göç, Türkiye, İtalya, İspanya İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2012. KARRENBROCK Gesche, “Göç ve İltica”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • KAYA İlhan, Müslüman Amerikalılar, Göç, Kimlik ve Entegrasyon, Dipnot Yayınları, Ankara, 2007.
 • KAYA(a) Ayhan, “Göç: Güvenlik ve Korkunun İktidarı”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • KAYA(b) Sedat, “Belçika’da Göçmenler ve Sivil Toplum Kuruluşları”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • KILIÇ Taner, “Bir İnsan Hakkı Olarak İltica”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • KİLİMCİ Songül, “İsveç’te Göçmen Türkler”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • KÜTÜK Zeki, “Finlandiya Göç Tarihi, Uyum ve Türkler”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • LEBLEBİCİOĞLU Ayşegül, “50. Yılında Yurtdışında Türkler Entegrasyon/Uyum, Eğitim ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü ve Önemi”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • ÖZTAŞ Cemal, “Göç ve Azerbaycan”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • SERRANO, IGLESİAS, ALLE, “İspanya, Göç Veren Bir Ülkeden Bir Göçmenler Ülkesine”, Kentler ve Göç, Türkiye, İtalya, İspanya, Derleyen: Ahmet İçduygu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 2012.
 • SİRKECİ İbrahim, “Küresel Kontrol Çabalarına Karşı Bireysel Aşma Çabaları: Türkiye ve Irak Örneklerinde Uluslararası Göçün Evrimi”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • ŞEN Faruk, “Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Türk Göçmenler”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • ŞENOCAKLAR Selin, “Fransa ve Göç Olgusuna Giriş”, Uluslararası Göç Sempozyumu - Bildiriler, 8-11 Aralık 2005, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul, 2006.
 • TEZCAN Mahmut, Dış Göç ve Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara, 2000.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Kürşat TUTAR (Primary Author)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-8688-4905
Türkiye

Publication Date July 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Tutar, K. (2021). Evde Bakım Hizmetinde Çalışan Kadın Göçmen İşgücünün İstihdam Deneyimleri: Ankara İli Örneği . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (1) , 1-9 . DOI: 10.47257/busad.962450