Year 2018, Volume 8 , Issue 1/1, Pages 58 - 68 2018-06-26

Özel Sektörde Çalışan Yönetici ve Müdürlerin “Sürdürülebilirlik” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Hande TAVAZAR [1] , Pınar GÜZEL [2] , Melike ESENTAŞ [3]


Bu araştırmanın amacı; özel sektör çalışanlarının “sürdürülebilirlik “ hakkındaki düşüncelerini metaforlar aracılığıyla nasıl kavramsallaştırdığını ortaya koymaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, İzmir ilindeki 23 özel sektör telekomünikasyon üst düzey şirket yönetici ve müdürleri oluşturmaktadır.  Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve olgu bilim yaklaşımı ile desenlenmiştir. Araştırmaya katılan yönetici ve müdürler iz sürme yöntemi (tracer) ile seçilmiştir. Sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili metaforik algılarına ilişkin bulgulara göre katılımcı görüşleri 10 kavram ile tamalaştırılmıştır. Bu temalar; “yönetim süreci, planlama, verimlilik, örgütsel tatmin, çeşitlilik, fizyolojik ihtiyaç, örgütsel değişim, motivasyon, kazanma ve zaman yönetimi”dir. Bu temaların analizi sonucunda çıkan kodlar ise; tazı tavşan, kitap okuma, aile, ağaç, bisiklet, hız sabitleyici, tatil planı, yağmur, sakız, lastik, gökkuşağı, uçak, yemek yeme güdüsü, yılanın deri değiştirmesi, helezon, akü, güneş, spor ligi ve guguklu saat metaforları olarak adlandırılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda,  sürdürülebilirliğin iş yerinin performansına ve niteliğine olumlu yönde katkı sağlayabileceği söylenebilmektedir. Benzer çalışmaların kamu sektörü üzerinde de yapılması ve değerlendirilmesinin örgütlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayabileceğini bu araştırma sonucunda önerilmektedir.

sürdürülebilirlik, özel sektör, metafor, nitel araştırma
  • Ersoy, H. (2012). Etkin liderlik konusunda küçük ve orta ölçekli işletmelerde yönetenlerin ve yönetilenlerin algılamaları ve beklentileri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 2, Issn: 1309 -8039. Sökmen, A. (2012). Yöneticiler zamanı nasıl yönetiyor? Ankara'daki hastanelerde bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi. 4/4, 126-140.
Journal Section Articles
Authors

Author: Hande TAVAZAR
Institution: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Doktora Öğrencisi
Country: Turkey


Author: Pınar GÜZEL
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Author: Melike ESENTAŞ (Primary Author)
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 26, 2018

Bibtex @research article { buyasambid380639, journal = {Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-4877}, eissn = {2459-0614}, address = {Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Merkez Kütüphane BATMAN}, publisher = {Batman University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {58 - 68}, doi = {}, title = {Özel Sektörde Çalışan Yönetici ve Müdürlerin “Sürdürülebilirlik” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları}, key = {cite}, author = {Tavazar, Hande and Güzel, Pınar and Esentaş, Melike} }
APA Tavazar, H , Güzel, P , Esentaş, M . (2018). Özel Sektörde Çalışan Yönetici ve Müdürlerin “Sürdürülebilirlik” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi , 8 (1/1) , 58-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/37495/380639
MLA Tavazar, H , Güzel, P , Esentaş, M . "Özel Sektörde Çalışan Yönetici ve Müdürlerin “Sürdürülebilirlik” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları" . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 8 (2018 ): 58-68 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/37495/380639>
Chicago Tavazar, H , Güzel, P , Esentaş, M . "Özel Sektörde Çalışan Yönetici ve Müdürlerin “Sürdürülebilirlik” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 8 (2018 ): 58-68
RIS TY - JOUR T1 - Özel Sektörde Çalışan Yönetici ve Müdürlerin “Sürdürülebilirlik” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları AU - Hande Tavazar , Pınar Güzel , Melike Esentaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 68 VL - 8 IS - 1/1 SN - 2147-4877-2459-0614 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi Özel Sektörde Çalışan Yönetici ve Müdürlerin “Sürdürülebilirlik” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları %A Hande Tavazar , Pınar Güzel , Melike Esentaş %T Özel Sektörde Çalışan Yönetici ve Müdürlerin “Sürdürülebilirlik” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları %D 2018 %J Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi %P 2147-4877-2459-0614 %V 8 %N 1/1 %R %U
ISNAD Tavazar, Hande , Güzel, Pınar , Esentaş, Melike . "Özel Sektörde Çalışan Yönetici ve Müdürlerin “Sürdürülebilirlik” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 8 / 1/1 (June 2018): 58-68 .
AMA Tavazar H , Güzel P , Esentaş M . Özel Sektörde Çalışan Yönetici ve Müdürlerin “Sürdürülebilirlik” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Batman univ. yaşam bilim. derg.. 2018; 8(1/1): 58-68.
Vancouver Tavazar H , Güzel P , Esentaş M . Özel Sektörde Çalışan Yönetici ve Müdürlerin “Sürdürülebilirlik” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. 2018; 8(1/1): 58-68.
IEEE H. Tavazar , P. Güzel and M. Esentaş , "Özel Sektörde Çalışan Yönetici ve Müdürlerin “Sürdürülebilirlik” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları", Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, vol. 8, no. 1/1, pp. 58-68, Jun. 2018