Year 2020, Volume 10 , Issue 1, Pages 114 - 136 2020-06-30

Visual Memory of Kahramanmaraş in Printing Techniques as an Application Example
Sanatsal Bir Uygulama Örneği Olarak Baskı Tekniklerinde Kahramanmaraş’ın Görsel Belleği

Mehmet Akif KAPLAN [1] , Ali KOÇ [2]


This research has examined the visual memory of Kahramanmaraş as an Anatolian city under seven different headings: historical monuments, old city views, architectural works, handicrafts, social life of the city, important people of the city and today's city views. These subjects are illustrated with four unique printing techniques: monotype, linol, wood and gravure printing. 

When we look at an analogical relationship, we can observe that the origin of the print painting extends to the prehistoric cave walls. True print painting 15th century Europe adopted by the painters with technical mastery. From the 16th century to the 20th century, the art of painting has evolved through individual efforts of the artists. While the painting varied in technical terms such as monotype printing, wood printing, linol printing, stone printing and gravure printing, on the other hand, printing techniques were classified as high printing and pitting printing. These diversity classifications are also technically categorized in themselves. Within the scope of this study, in order to create the visual memory of Kahramanmaraş, the printing techniques were explained to the students both theoretically and applied studies related to the techniques. 

Bu araştırma bir Anadolu kenti olarak Kahramanmaraş’ın Görsel Belleğini tarihi eserler, eski kent görünümleri, mimari eserler, el sanatları, kentin sosyal hayatı, kentin önemli kişileri ve günümüz kent görünümleri olmak üzere yedi farklı başlıkta ele almıştır. Bu konular monotip, linol, ağaç ve gravür baskı olmak üzere dört ayrı özgün baskı teknikleriyle resimlenmiştir.
Analojik bir ilişkiyle baktığımız zaman baskı resmin kaynağının tarih öncesi mağara duvarlarına kadar uzandığını gözlemleyebiliriz. Gerçek anlamda baskı resim 15. Yüz yıl Avrupa’sında ressamlarca benimsenip teknik ustalıkla yapılmıştır. 16. yüzyıldan 20. Yüzyıl sanatına kadar baskı resim tekniği sanatçıların bireysel çabalarıyla gelişim göstermiştir. Baskı resim bir taraftan monotip baskı, ahşap baskı, linol baskı, taş baskı ve gravür baskı olmak üzere teknik yönden çeşitlenirken diğer taraftan baskı tekniklerin yüksek baskı, çukur baskı gibi sınıflandırmalara tabi tutulmuştur.  Bu çeşitlilik sınıflandırmalar kendi içerisinde teknik yönden de kategorize edilmiştir. Bu çalışma kapsamında Kahramanmaraş’ın görsel belleğinin oluşturulması için öğrencilere baskı teknikleri hem teorik olarak anlatıldı, hem de tekniklere bağlı uygulamalı çalışmalar yaptırıldı.
 • Akalın, G. (2000). Gravür. İstanbul, Kale Seramik Sanat Yayınları.
 • Allison, S. (2011). Block Printing Basic Tecniques for Linoleum and Wood, , USA, Published by Stackpole Books.
 • Aslıer, M.( 1991). Grafik Sanatlar Tarih ve Yorumlar, İstanbul, M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalı Basımevi.
 • Bayav, D. (2013). Geleneksel ve Deneysel Yöntemleriyle Gravür Baskı, , Edirne, Paradigma Kitapları Yayınları.
 • Erkan, A., Koç, A. & Kaplan M. A. (2016). ‘Geçmişten Günümüze Kahramanmaraş’ın Görsel Belleğini Oluşturma’ adlı yayımlanmamış BAP projesi.
 • Gombrich, E. H. (1997) Sanatın Öyküsü, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Gölönü, G. (1979). Kazı Resim, İstanbul, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, no: 68.
 • Grabowski, B. & Fick, B. (2015). Baskı Resim, İzmir, Karakalem Yayınları.
 • Griffiths, A. (1996). Prints And Printmakings, university of California Pres.
 • Küçüköner, Hava. Gravür Sanatı Tarihi ve Modern Uygulamalar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 328720).
 • Leaf, R. (1984). Etching Engraving and Other Integlio Printmaking Tecniques, New York, Dover Publications Inc.
 • Wisneski, K. (1995. Monotype / Monoprint History and Techniques. Thaca, First Publisher. Bullbrier Press.
 • Yılmaz, Çiğdem. Monotipi Baskı Teknikleri Sanat Eğitimindeki Önemi ve Atölye Uygulamaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 189603).
Primary Language tr
Subjects Art
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-8389-334X
Author: Mehmet Akif KAPLAN
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0939-2587
Author: Ali KOÇ (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { buyasambid607558, journal = {Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-4877}, eissn = {2459-0614}, address = {Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Merkez Kütüphane BATMAN}, publisher = {Batman University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {114 - 136}, doi = {}, title = {Sanatsal Bir Uygulama Örneği Olarak Baskı Tekniklerinde Kahramanmaraş’ın Görsel Belleği}, key = {cite}, author = {Kaplan, Mehmet Akif and Koç, Ali} }
APA Kaplan, M , Koç, A . (2020). Sanatsal Bir Uygulama Örneği Olarak Baskı Tekniklerinde Kahramanmaraş’ın Görsel Belleği . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 114-136 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/55551/607558
MLA Kaplan, M , Koç, A . "Sanatsal Bir Uygulama Örneği Olarak Baskı Tekniklerinde Kahramanmaraş’ın Görsel Belleği" . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 10 (2020 ): 114-136 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/55551/607558>
Chicago Kaplan, M , Koç, A . "Sanatsal Bir Uygulama Örneği Olarak Baskı Tekniklerinde Kahramanmaraş’ın Görsel Belleği". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 10 (2020 ): 114-136
RIS TY - JOUR T1 - Sanatsal Bir Uygulama Örneği Olarak Baskı Tekniklerinde Kahramanmaraş’ın Görsel Belleği AU - Mehmet Akif Kaplan , Ali Koç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 136 VL - 10 IS - 1 SN - 2147-4877-2459-0614 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi Sanatsal Bir Uygulama Örneği Olarak Baskı Tekniklerinde Kahramanmaraş’ın Görsel Belleği %A Mehmet Akif Kaplan , Ali Koç %T Sanatsal Bir Uygulama Örneği Olarak Baskı Tekniklerinde Kahramanmaraş’ın Görsel Belleği %D 2020 %J Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi %P 2147-4877-2459-0614 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Kaplan, Mehmet Akif , Koç, Ali . "Sanatsal Bir Uygulama Örneği Olarak Baskı Tekniklerinde Kahramanmaraş’ın Görsel Belleği". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 10 / 1 (June 2020): 114-136 .
AMA Kaplan M , Koç A . Sanatsal Bir Uygulama Örneği Olarak Baskı Tekniklerinde Kahramanmaraş’ın Görsel Belleği. Batman univ. yaşam bilim. derg.. 2020; 10(1): 114-136.
Vancouver Kaplan M , Koç A . Sanatsal Bir Uygulama Örneği Olarak Baskı Tekniklerinde Kahramanmaraş’ın Görsel Belleği. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. 2020; 10(1): 114-136.