Yayın Etiği

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından Editör ve Yazarlar için geliştirilen Uluslararası Standartları öncelikle dikkate alır.

Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış  ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. Bu değerlendirme sırasında etik kurul kararı gerektiren insan ve hayvanlar üzerindeki klinik ve deneysel çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmasına dikkat edilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir. Olası bilimsel etik dışı davranışlar ve etik yayın ihlali durumunda, COPE Ethics Flowcharts dikkate alınır:

https://publicationethics.org/files/Full_set_of_flowcharts_Turkey_2017%20%281%29.pdf