Year 2018, Volume 1 , Issue 2, Pages 100 - 118 2018-12-28

Tiyatro Oyunlarının Tanımlanmasında Üst Veri: Ankara Devlet Tiyatrosu Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama
Metadata for Description of Theatre Plays: A Case Study of Ankara State Theatre Plays

Nuriye ÖZAN [1] , Emine Pınar GEVHEROĞLU [2] , Özlem GÖKKURT DEMİRTEL [3]


Günümüzde özellikle günlük bilgi ihtiyacının karşılanmasında en sık kullanılan ortamlardan biri şüphesiz İnternettir. Kullanıcılar, tiyatro gibi etkinlik gündemi çok sık aralıklarla ya da dönemsel olarak değişen sanat dalları ile ilgili güncel bilgi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sıklıkla İnternete başvurmaktadır. Ancak tiyatro oyunlarına yönelik bilgilere erişimi sağlayacak tanımlamalarda eksiklikler mevcuttur. Bu çalışma, kullanıcıların sanatsal aktivitelerle ilgili bilgileri elde etmede karşılaştıkları problemlerin güncel bilgi için üst veri kümelerinin oluşturulmasıyla azaltılabileceği hipotezine dayanmaktadır. Bu hipotezden hareketle çalışmada, Türkiye’de sahnelenen oyunlara erişimde güncel tanımlamaların standart bir formda yapılabilmesi için konuyla ilgili bir uygulama çalışması yapılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Türkçe veri setlerinin yaygınlaşmasına örnek oluşturacak bir çalışma yürütülerek Ankara Devlet Tiyatroları oyunlarına yönelik bir üst veri seti tanımlanmıştır. İlgili veri setinin tanımlanmasında konuyla ilgili literatür araştırılarak sahne sanatları alanı için geliştirildiği belirlenen başlıca üst veri setleri karşılaştırılmış ve bu konuda Türkiye’de gerçekleştirilen çalışma ve uygulamalar değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda güncel bilgi gereksinimi kapsamında tiyatro oyunlarına ilişkin arama ögeleri dikkate alınarak oluşturulan bir üst veri seti (Tiyatro Üst Veri Seti - TÜS), örnek bir uygulama çalışmasında gösterilmiştir. Geliştirilen uygulamanın değerlendirilmesi aşamasında Ankara Üniversitesi lisans öğrencileri arasından seçilmiş olan grup ile odak-grup görüşmesi yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda, kullanıcıların günlük bilgi ihtiyaçları açısından tiyatro oyunlarına ait bilgilerin daha esnek, sorgulanabilir ve kolay erişilebilir bir biçimde sunulmasına ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Geliştirilen üst veri seti ile sunulan verilerin ihtiyaca yönelik bilgilere erişimde karşılaşılan temel sorunları büyük ölçüde çözümleyeceği önerilmiştir.

Today, one of the most frequently used environments for meeting daily information needs is assuredly the Internet. Users often refer to the Internet to meet the daily information needs related to the branches of arts such as theatre events, which often change frequently and periodically. However, there are deficiencies in the attributions that will provide access to information about theater plays. This study is based on the hypothesis that problems that users may face in retrieving information related to plays can be eliminated by the creation of metadata sets for up-to-date information. From this point of view, a sample data set for the Ankara State Theatre Plays have been defined by conducting a study for the spread of standard data sets in Turkish. The comparison of the main data sets have been developed for the areas identified by examining the literature regarding  data sets on the subject of  performing arts and the study and practice conducted in Turkey in this regard are evaluated. As a result of the evaluation, a metadata element set (Tiyatro Üst veri Seti - TUS), which is formed by taking into consideration the search items related to the theatre plays within the scope of the requirement of current information requirement has been shown in a sample application study. In order to get opinions and suggestions about the study, a focus-group interview was held with the group selected from Ankara University undergraduate students. As a result of this interviews, it was seen that the information about theatre plays need to be presented in a more flexible, inquirable and easily accessible way in terms of their daily information needs of the users. It has been proposed that the information presented with the metadata set developed would solve the basic problems encountered in retrieving the needed information. 

 • Church, K., Cherubini, M. ve Oliver, N. (2014). A Large-Scale Study of Daily Information Needs Captured In Situ. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 21(2).
 • Çakmak, T. (2017). Bilgi Merkezlerinde Üst veri Paylaşımı ve Entegrasyonu. H. Odabaş ve M. A. Akkaya (Ed.), Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri içinde (ss. 49–65). İstanbul: Hiperyayın.
 • Dempsey, L. ve Heery, R. (1997). A Review Of Metadata: A Survey Of Current Resource Description Formats. Erişim Adresi: http://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/overview/ Healy, Heather. (2013) Descriptive Metadata Standarts for Theatre Images, Programs, and Posters. Erişim Adresi: http://heatherhealy.weebly.com/uploads/2/1/6/9/21691504/artifact_3_metadata_application_profile.pdf
 • Gökkurt Bayram, Ö. (2007). Bilginin Depolanması ve Organizasyonuna Giriş Dijital Kütüphane Rafları. Bilgi… içinde (ss.45- 53). Ankara: Referans Yayınevi.
 • Greenberg, J. (2005). Understanding Metadata And Metadata Schemes. Cataloging & Classification Quarterly, 40(3–4), 17–36.
 • Greenberg, J. (2017). Big Metadata, Smart Metadata, and Metadata Capital: Toward Greater Synergy Between Data Science and Metadata. Journal of Data and Information Science, 2(3), 19-36.
 • Güler, Z. (1992). Kültürel Bir Kurum Olarak Tiyatro. Kurgu Dergisi, (10), 179–187.
 • İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV). (2017). Kültür-Sanatta Katılımcı Yaklaşımlar. İstanbul: İKSV. Erişim Adresi: http://www.iksv.org/i/content/226_1_kultur-sanatta-katilimci-yaklasimlar-2017.pdf
 • İPSOS KMG. (2016). Türkiye’yi Anlama Kılavuzu. Erişim Adresi (30 Nisan 2018): http://www.halklailiskiler.com/pdf/Turkiyeyi-Anlama-Kilavuzu-EKitap_1347963063.pdf
 • Küçük, M. E., ve Al, U. (2001). Üst Veri Kavramı. Bilgi Dünyası, 2(2), 169–187.
 • Library of Congress. (2007) VRA Core 4.0 Element Outline. Erişim Adresi (01 Mayıs 2018): http://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Outline.pdf
 • Özgü, M. (1970). Tiyatro Bilimi. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 1(1), 001–018.
 • Öztürk, S. (2001). Tiyatro. Ansiklopedik Sanat Sözlüğü: Müzik ve Sahne Sanatları Terimleri içinde (ss. 241–280). İstanbul: Hiperlink.
 • Paul, J. (2017) Categories fort he Description of Work of Arts. Erişim Adresi (07 Mayıs 2018): http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/index.html
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. (3. ed.) Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Riley, J. (2017). Understanding Metadata: What is Metadata And What Is It For. Baltimore: National Information Standards Organization.
 • Savolainen, R. (2010). Everyday Life Information Seeking. M. J. Bates & M. N. Maack (Eds.), Encyclopedia Of Library And Information Science (3rd. ed.) içinde (ss. 1780-1789). London: Taylor & Francis.
 • Sütcü, G. B. (2008). Araştırma Bize Ne Öğretir? Yönteme ve Araştırmacıya Eleştirel Bakabilmek. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(3), 45–57. Erişim Adresi: https://doi.org/10.18094/si.57579.
 • Wilson, T.D. (1981).On User Studies and Information Needs. Journal of Documentation. 37(1), 7.
 • Yeh, N. C. (2009). From The Viewpoints Of People’s Need Of Information And Social Activities To Discuss The Difference And Similarity Between Public Library And Internet. Journal of Library and Information Science, 35(2), 4–13.
 • Yıldırım A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Information Science and Library Science
Journal Section Peer- Reviewed Articles
Authors

Author: Nuriye ÖZAN (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Emine Pınar GEVHEROĞLU (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Author: Özlem GÖKKURT DEMİRTEL
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : December 28, 2018

Bibtex @research article { by448146, journal = {Bilgi Yönetimi}, issn = {}, eissn = {2636-8544}, address = {Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİLBEM) Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi BEYAS Binası 06830 Gölbaşı/ANKARA}, publisher = {Ankara University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {100 - 118}, doi = {10.33721/by.448146}, title = {Tiyatro Oyunlarının Tanımlanmasında Üst Veri: Ankara Devlet Tiyatrosu Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {ÖZAN, Nuriye and GEVHEROĞLU, Emine Pınar and GÖKKURT DEMİRTEL, Özlem} }
APA ÖZAN, N , GEVHEROĞLU, E , GÖKKURT DEMİRTEL, Ö . (2018). Tiyatro Oyunlarının Tanımlanmasında Üst Veri: Ankara Devlet Tiyatrosu Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama. Bilgi Yönetimi , 1 (2) , 100-118 . DOI: 10.33721/by.448146
MLA ÖZAN, N , GEVHEROĞLU, E , GÖKKURT DEMİRTEL, Ö . "Tiyatro Oyunlarının Tanımlanmasında Üst Veri: Ankara Devlet Tiyatrosu Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama". Bilgi Yönetimi 1 (2018 ): 100-118 <https://dergipark.org.tr/en/pub/by/issue/40526/448146>
Chicago ÖZAN, N , GEVHEROĞLU, E , GÖKKURT DEMİRTEL, Ö . "Tiyatro Oyunlarının Tanımlanmasında Üst Veri: Ankara Devlet Tiyatrosu Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama". Bilgi Yönetimi 1 (2018 ): 100-118
RIS TY - JOUR T1 - Tiyatro Oyunlarının Tanımlanmasında Üst Veri: Ankara Devlet Tiyatrosu Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama AU - Nuriye ÖZAN , Emine Pınar GEVHEROĞLU , Özlem GÖKKURT DEMİRTEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33721/by.448146 DO - 10.33721/by.448146 T2 - Bilgi Yönetimi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 118 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8544 M3 - doi: 10.33721/by.448146 UR - https://doi.org/10.33721/by.448146 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bilgi Yönetimi Tiyatro Oyunlarının Tanımlanmasında Üst Veri: Ankara Devlet Tiyatrosu Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama %A Nuriye ÖZAN , Emine Pınar GEVHEROĞLU , Özlem GÖKKURT DEMİRTEL %T Tiyatro Oyunlarının Tanımlanmasında Üst Veri: Ankara Devlet Tiyatrosu Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama %D 2018 %J Bilgi Yönetimi %P -2636-8544 %V 1 %N 2 %R doi: 10.33721/by.448146 %U 10.33721/by.448146
ISNAD ÖZAN, Nuriye , GEVHEROĞLU, Emine Pınar , GÖKKURT DEMİRTEL, Özlem . "Tiyatro Oyunlarının Tanımlanmasında Üst Veri: Ankara Devlet Tiyatrosu Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama". Bilgi Yönetimi 1 / 2 (December 2018): 100-118 . https://doi.org/10.33721/by.448146
AMA ÖZAN N , GEVHEROĞLU E , GÖKKURT DEMİRTEL Ö . Tiyatro Oyunlarının Tanımlanmasında Üst Veri: Ankara Devlet Tiyatrosu Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama. BY. 2018; 1(2): 100-118.
Vancouver ÖZAN N , GEVHEROĞLU E , GÖKKURT DEMİRTEL Ö . Tiyatro Oyunlarının Tanımlanmasında Üst Veri: Ankara Devlet Tiyatrosu Oyunlarına Yönelik Bir Uygulama. Bilgi Yönetimi. 2018; 1(2): 118-100.