Year 2018, Volume 1 , Issue 2, Pages 90 - 99 2018-12-28

A Bibliometric Perspective of Records Management Discipline: An Assessment on Co-Word Analysis
Belge Yönetimi Disiplinine Bibliyometrik Bir Bakış: Eş-Kelime Analizi Üzerinden Bir Değerlendirme

Haydar YALÇIN [1]


Records management, which is an indispensable part of administrative processes, should not be perceived as a process directed only to records produced in institutions. As in any scientific discipline, records management needs to take a position in line with the needs of todays. In this research, records management publications have been examined through the keywords used in the scientific papers. The growth rate for the discipline is 15%. It has been seen that studies on records management under the conceptual structure map can be gathered under five main headings; "Information System","Information Management", "Interoperability", "Health Information Systems and User" "Legal Compliance and Institutional Requirements". On the other hand, it has been observed that records management is not limited to the documentation which is the only natural evidence of the natural functioning of institutions, especially the patient/health records in the hospital information systems. It is believed that this should be brought to the attention of field researchers to include data management in the context of records management. The conceptual structure of the map we are reaching is not only a documented process of records management, but also the compatibility of information systems, data management, users, laws and regulations, interoperability and standards, and so on. Many dimensions have been identified. The field is located on the axis of information science, library science and computer science.                                                                                                              

Yönetimsel süreçlerin vazgeçilmez bir parçası olan belge yönetimi, yalnızca kurumlarda üretilen belgelere yönelik bir süreç olarak algılanmamalıdır. Her bilim alanında olduğu gibi belge yönetiminin de çağın gereklerine uygun bir şekilde pozisyon alması gerekmektedir. Bu araştırmada belge yönetimi yayınları, dokümanlarda kullanılan anahtar kelimeler üzerinden incelenmiştir. Belge yönetimi alanındaki liteartür artışının %15’lik bir orana ulaştığı tespit edilmiştir. Kavramsal yapı haritasında belge yönetimine yönelik çalışmaların beş ana başlık altında toplanabileceği görülmüştür; “Bilgi Sistemi”, “Bilgi Yönetimi”, Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability)”, “Sağlık Bilgi Sistemleri ve Kullanıcı” “Yasal Uyum ve Kurumsal Gereksinimler”. Diğer yandan belge yönetiminin yalnızca kurumların doğal işleyişinin birer kanıtı olarak oluşan belgelerle sınırlı kalmadığı, özellikle hastane bilgi sistemlerinin içerisinde yer alan hasta kayıtlarının da bu bağlamda incelendiği görülmüştür. Bu tespitten yola çıkarak veri yönetiminin belge yönetimi bağlamında sürece dâhil edilmesinin alan araştırmacılarının dikkatine sunulması gerektiği düşünülmektedir. Ulaştığımız kavramsal yapı haritasına göre belge yönetiminin yalnızca üretilen belgelere dair bir süreç olmadığı, bilgi sistemi, veri yönetimi, kullanıcı, yasa ve yönetmeliklere uyumluluk, birlikte çalışabilirlik ve standartlar vb. gibi birçok boyutu tespit edilmiştir. Alanın bilgibilim, kütüphanecilik ve bilgisayar bilimleri ekseninde yer aldığı açıkça görülmektedir.

 • Barata, K. J. (1998). The impact of information technology standards on recordkeeping systems development:: Implications for records professionals.
 • Computer Standards & Interfaces, 19(1), 51-64. doi:https://doi.org/10.1016/S0920-5489(97)00007-X
 • Bayram, Ö., Özdemirci, F., & Güvercin, T. (2013). Developing Electronic Records Management Software Applications and Managing Institutional Differences:
 • A Comparative Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 73, 526-533. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.02.086
 • Chen, X., Chen, J., Wu, D., Xie, Y., & Li, J. J. P. C. S. (2016). Mapping the research trends by co-word analysis based on keywords from funded project. 91, 547-555.
 • Cook, M. (1980). 2 - Systems for Records Management. In M. Cook (Ed.), Archives and the Computer (pp. 55-75): Butterworth-Heinemann.
 • Demirtel, H., & Bayram, Ö. G. (2014). Efficiency of Electronic Records Management Systems: Turkey and Example of Ministry of Development. Procedia -
 • Social and Behavioral Sciences, 147, 189-196. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.151
 • Goodman, E. C. (1994). Records management as an information management discipline — A case study from SmithKline Beecham pharmaceuticals.
 • International Journal of Information Management, 14(2), 134-143. doi:https://doi.org/10.1016/0268-4012(94)90032-9
 • Goodyear, M. L., & Miller, E. P. (1977). Acquisitions and records management: Help where it is needed. Library Acquisitions: Practice & Theory, 1(3), 157-161. doi:https://doi.org/10.1016/0364-6408(77)90025-4
 • Grummitt, A. (1977). Real-time record management in general practice. International Journal of Bio-Medical Computing, 8(2), 131-150. doi:https://doi.org/10.1016/0020-7101(77)90015-0
 • Gunnlaugsdottir, J. (2003). Seek and you will find, share and you will benefit: organising knowledge using groupware systems. International Journal of
 • Information Management, 23(5), 363-380. doi:https://doi.org/10.1016/S0268-4012(03)00064-1
 • Külcü, Ö., & Çakmak, T. (2010). Evaluation of the ERM application in Turkey within the framework of InterPARES Project. International Journal of
 • Information Management, 30(3), 199-211. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2009.09.001
 • Külcü, Ö., & Çakmak, T. (2012). Convergence of the Records Management and Enterprise Content Management in the Digital Environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 194-197. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.031
 • Mohebbi, A., & Douzandegan, Y. J. J. o. S. R. (2017). Linear Regression Analysis of Title Word Count and Article Time Cited using R. 6(1). Muñoz-Leiva, F., Viedma-del-Jesús, M. I., Sánchez-Fernández, J., López-Herrera, A. G. J. Q., & Quantity. (2012). An application of co-word analysis and bibliometric maps for detecting the most highlighting themes in the consumer behaviour research from a longitudinal perspective. 46(4), 1077-1095.
 • Patterson, G., & Sprehe, J. T. (2002). Principal challenges facing electronic records management in federal agencies today. Government Information Quarterly, 19(3), 307-315. doi:https://doi.org/10.1016/S0740-624X(02)00108-9
 • Plocher, D. (1999). The digital age: Challenges for records management. Government Information Quarterly, 16(1), 63-69. doi:https://doi.org/10.1016/S0740-624X(99)80016-1
 • Sprehe, J. T. (2000). Integrating records management into information resources management in U.S. government agencies11The author is grateful to David Plocher, Kenneth Thibodeau, and John Bertot for comments and suggestions on an earlier version of this paper, and to NEC Corporation for financial assistance in the preparation of the paper. Government Information Quarterly, 17(1), 13-26. doi:https://doi.org/10.1016/S0740-624X(99)00022-2
 • van Straten, R. H. (1993). Records management handbook for United States senators and their archival repositories: By Karen Dawley Paul. Washington DC, 1992. Senate Historical Office, United States Senate, 179p. Senate publication number 102-7. Government Publications Review, 20(4), 472-473. doi:https://doi.org/10.1016/0277-9390(93)90047-S
 • Van Wingen, R. S., Hathorn, F., & Sprehe, J. T. (1999). Principles for information technology investment in u.s. federal electronic records management. Journal of Government Information, 26(1), 33-42. doi:https://doi.org/10.1016/S1352-0237(98)00086-0
 • Weiss, P. N. (1991). Law and technology: Can they keep abreast? Government Information Quarterly, 8(4), 377-380. doi:https://doi.org/10.1016/0740-624X(91)90004-R
Primary Language tr
Subjects Information Science and Library Science
Journal Section Peer- Reviewed Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6725-844X
Author: Haydar YALÇIN
Institution: Portland State University
Country: United States


Dates

Publication Date : December 28, 2018

Bibtex @research article { by460143, journal = {Bilgi Yönetimi}, issn = {}, eissn = {2636-8544}, address = {Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİLBEM) Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi BEYAS Binası 06830 Gölbaşı/ANKARA}, publisher = {Ankara University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {90 - 99}, doi = {10.33721/by.460143}, title = {Belge Yönetimi Disiplinine Bibliyometrik Bir Bakış: Eş-Kelime Analizi Üzerinden Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {YALÇIN, Haydar} }
APA YALÇIN, H . (2018). Belge Yönetimi Disiplinine Bibliyometrik Bir Bakış: Eş-Kelime Analizi Üzerinden Bir Değerlendirme. Bilgi Yönetimi , 1 (2) , 90-99 . DOI: 10.33721/by.460143
MLA YALÇIN, H . "Belge Yönetimi Disiplinine Bibliyometrik Bir Bakış: Eş-Kelime Analizi Üzerinden Bir Değerlendirme". Bilgi Yönetimi 1 (2018 ): 90-99 <https://dergipark.org.tr/en/pub/by/issue/40526/460143>
Chicago YALÇIN, H . "Belge Yönetimi Disiplinine Bibliyometrik Bir Bakış: Eş-Kelime Analizi Üzerinden Bir Değerlendirme". Bilgi Yönetimi 1 (2018 ): 90-99
RIS TY - JOUR T1 - Belge Yönetimi Disiplinine Bibliyometrik Bir Bakış: Eş-Kelime Analizi Üzerinden Bir Değerlendirme AU - Haydar YALÇIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33721/by.460143 DO - 10.33721/by.460143 T2 - Bilgi Yönetimi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 99 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8544 M3 - doi: 10.33721/by.460143 UR - https://doi.org/10.33721/by.460143 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bilgi Yönetimi Belge Yönetimi Disiplinine Bibliyometrik Bir Bakış: Eş-Kelime Analizi Üzerinden Bir Değerlendirme %A Haydar YALÇIN %T Belge Yönetimi Disiplinine Bibliyometrik Bir Bakış: Eş-Kelime Analizi Üzerinden Bir Değerlendirme %D 2018 %J Bilgi Yönetimi %P -2636-8544 %V 1 %N 2 %R doi: 10.33721/by.460143 %U 10.33721/by.460143
ISNAD YALÇIN, Haydar . "Belge Yönetimi Disiplinine Bibliyometrik Bir Bakış: Eş-Kelime Analizi Üzerinden Bir Değerlendirme". Bilgi Yönetimi 1 / 2 (December 2018): 90-99 . https://doi.org/10.33721/by.460143
AMA YALÇIN H . Belge Yönetimi Disiplinine Bibliyometrik Bir Bakış: Eş-Kelime Analizi Üzerinden Bir Değerlendirme. BY. 2018; 1(2): 90-99.
Vancouver YALÇIN H . Belge Yönetimi Disiplinine Bibliyometrik Bir Bakış: Eş-Kelime Analizi Üzerinden Bir Değerlendirme. Bilgi Yönetimi. 2018; 1(2): 99-90.