Cappadocia Academic Review
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2602-3474 | e-ISSN 2602-3474 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/car


Kapadokya Akademik Bakış uluslararası, hakemli bir akademik dergidir. Dergi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın resmi yayın organıdır.

Cappadocia Academic Review is an international, refereed academic journal. CAR is the official scientific publication of Nevsehir Haci Bektas Veli University Faculty of Economics and Administrative Sciences Cappadocia Academic Journal accepts and publishes both international and interdisciplinary articles on the fields of political sciences, public administration, international relations, business administration and economics as Turkish and English. As a young academic publication, the journal aims to publish international standards for researchers.

Cappadocia Academic Review

ISSN 2602-3474 | e-ISSN 2602-3474 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/car
Cover Image


Kapadokya Akademik Bakış uluslararası, hakemli bir akademik dergidir. Dergi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nın resmi yayın organıdır.

Cappadocia Academic Review is an international, refereed academic journal. CAR is the official scientific publication of Nevsehir Haci Bektas Veli University Faculty of Economics and Administrative Sciences Cappadocia Academic Journal accepts and publishes both international and interdisciplinary articles on the fields of political sciences, public administration, international relations, business administration and economics as Turkish and English. As a young academic publication, the journal aims to publish international standards for researchers.