Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN BİLİM İNSANI OLARAK YAPMAK İSTEDİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN RESİMLER YOLUYLA İNCELENMESİ

Year 2019, Volume 17, Issue 3, 43 - 65, 27.09.2019
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.478056

Abstract


Araştırma, 60-72 aylık çocukların bilim insanı olarak yapmak istediklerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel analize dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokullarına devam eden 46 çocuk oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, çocukların bilim insanı olarak yapmak istediklerine ilişkin görüşlerine yönelik çizdikleri resimlerde kullandıkları sözel ifadelerin çözümlenmesiyle toplanmıştır. Betimsel analiz yapılarak, çocukların çizdikleri resimler üzerinden bilim insanı olarak yapmak istediklerine ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, okul öncesi dönemdeki çocukların bilim insanı olarak yapmak istediklerine ilişkin 73 ifadeye ve bu ifadelerin ortak özellikleri dikkate alındığında 7 temaya yer verilmiştir. Çocukların bilim insanı olarak çeşitli amaçlara yönelik yapmak istediklerinin daha çok cihaz temasında yoğunlaştığı ve bu temaya ait robot kavramının da diğer kavramlara göre daha sık kullanıldığı tespit edilmiştir.     Ayrıca çocukların bilim insanı olarak yapmak istediklerini çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleştirdikleri, bu nedenlere yönelik 82 ifadeye ve bu ifadelerin ortak özellikleri dikkate alındığında ise 5 temaya yer verildiği görülmüştür. Bu temalardan daha çok “keşfetme imkânı sağlama  yönünde çocukların nedenlerine ilişkin açıklamalar yaptığı belirlenmiştir.


References

 • AYVACI, Hakan, Şevki, ATİK, Alper ve ÜREY, Mustafa (2016), Okul Öncesi Çocuklarının Bilim İnsanı Kavramına Yönelik Algıları, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 669–689.
 • BALKI, Nihat, ÇOBAN A. Kadir ve AKTAŞ Mehmet (2003) , İlköğretim Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanına Yönelik Düşünceleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1),11-17.
 • BULDU, Mehmet (2006) , Young Children's Perceptionsof Scientists: A Preliminary Study, Educational Research, 48(1), 121-132.
 • BOWMAN, Barbara, T., DONOVAN, M. Suzanne. ve BURNS, M. Susan, (Eds.) (2001), Eager to Learn: Educating Our Preschoolers. Washington, DC: National Academy Press.
 • CAMCI, Sezen (2008) , Bilim Şenliğine Katılan Ve Katılmayan Öğrencilerin Bilim Ve Bilim İnsanına Yönelik İlgi ve İmajlarının Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • DOĞAN BORA, Nihal, ARSLAN, Orhan ve ÇAKIROĞLU, Jale (2006), Lise Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 32-44.
 • GÜLER, Tülin ve AKMAN, Berrin (2006), 6 Yaş Çocuklarının Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 55-66.
 • KARA, Banu ve AKARSU, Bayram (2013), Ortaokul Öğrencilerinin Bilim İnsanına Yönelik Tutum ve İmajının Belirlenmesi, Journal of European Education, 3 (1), 8-15.
 • KAYA, Osman Nafiz, DOĞAN, Alev ve ÖCAL, Erdinç (2008), Turkish Elementary School Students’ Images of Scientists, Eurasian Journal of Educational Research, 32, 83-100.
 • KOREN, Pazit ve BAR, Varda (2009), Pupils' Image of 'the Scientist' among Two Communities in Israel: A comparative study, International Journal of Science Education, 31(18), 2485-2509.
 • KUTLUCA, Tamer ve ZENGİN Yılmaz (2011), Matematik Öğretiminde Geogebra Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 160-172.
 • MİLES, Mathew B ve HUBERMAN, A Michael (1994), Qualitative Data Analysis, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • National Research Council. (1996), National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • ÖCAL, Erdinç (2007), İlköğretim 6., 7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı Hakkındaki İmaj Ve Görüşlerinin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ÖZDEMİR, Murat (2010), Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.YILDIRIM, Ali ve Şimşek, Hasan (2013), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • YONTAR, TOĞROL, Ayşenur (2000), Öğrencilerin Bilim İnsanı İle İlgili İmgeleri, Eğitim ve Bilim, 1(25), 49-56.
 • WORTH, Karen (2010). Science in Early Childhood Classrooms: Content And Process, Paper presented at STEM in Early Education and Development Conference, Cedar Falls, IA.

Year 2019, Volume 17, Issue 3, 43 - 65, 27.09.2019
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.478056

Abstract

References

 • AYVACI, Hakan, Şevki, ATİK, Alper ve ÜREY, Mustafa (2016), Okul Öncesi Çocuklarının Bilim İnsanı Kavramına Yönelik Algıları, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 669–689.
 • BALKI, Nihat, ÇOBAN A. Kadir ve AKTAŞ Mehmet (2003) , İlköğretim Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanına Yönelik Düşünceleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1),11-17.
 • BULDU, Mehmet (2006) , Young Children's Perceptionsof Scientists: A Preliminary Study, Educational Research, 48(1), 121-132.
 • BOWMAN, Barbara, T., DONOVAN, M. Suzanne. ve BURNS, M. Susan, (Eds.) (2001), Eager to Learn: Educating Our Preschoolers. Washington, DC: National Academy Press.
 • CAMCI, Sezen (2008) , Bilim Şenliğine Katılan Ve Katılmayan Öğrencilerin Bilim Ve Bilim İnsanına Yönelik İlgi ve İmajlarının Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • DOĞAN BORA, Nihal, ARSLAN, Orhan ve ÇAKIROĞLU, Jale (2006), Lise Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 32-44.
 • GÜLER, Tülin ve AKMAN, Berrin (2006), 6 Yaş Çocuklarının Bilim ve Bilim İnsanı Hakkındaki Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 55-66.
 • KARA, Banu ve AKARSU, Bayram (2013), Ortaokul Öğrencilerinin Bilim İnsanına Yönelik Tutum ve İmajının Belirlenmesi, Journal of European Education, 3 (1), 8-15.
 • KAYA, Osman Nafiz, DOĞAN, Alev ve ÖCAL, Erdinç (2008), Turkish Elementary School Students’ Images of Scientists, Eurasian Journal of Educational Research, 32, 83-100.
 • KOREN, Pazit ve BAR, Varda (2009), Pupils' Image of 'the Scientist' among Two Communities in Israel: A comparative study, International Journal of Science Education, 31(18), 2485-2509.
 • KUTLUCA, Tamer ve ZENGİN Yılmaz (2011), Matematik Öğretiminde Geogebra Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 160-172.
 • MİLES, Mathew B ve HUBERMAN, A Michael (1994), Qualitative Data Analysis, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • National Research Council. (1996), National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • ÖCAL, Erdinç (2007), İlköğretim 6., 7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı Hakkındaki İmaj Ve Görüşlerinin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ÖZDEMİR, Murat (2010), Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.YILDIRIM, Ali ve Şimşek, Hasan (2013), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • YONTAR, TOĞROL, Ayşenur (2000), Öğrencilerin Bilim İnsanı İle İlgili İmgeleri, Eğitim ve Bilim, 1(25), 49-56.
 • WORTH, Karen (2010). Science in Early Childhood Classrooms: Content And Process, Paper presented at STEM in Early Education and Development Conference, Cedar Falls, IA.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date Eylül
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Elçin YAZICI
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye


İşil YAMAN BAYDAR
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Publication Date September 27, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 17, Issue 3

Cite

APA Yazıcı, E. & Yaman Baydar, İ. (2019). OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN BİLİM İNSANI OLARAK YAPMAK İSTEDİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN RESİMLER YOLUYLA İNCELENMESİ . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (3) , 43-65 . DOI: 10.18026/cbayarsos.478056