Year 2020, Volume 18 , Issue 3, Pages 434 - 453 2020-09-25

An Investigation of 6 - 12 Age Group TÜBİTAK Children's Books in terms of Values Education
6 – 12 Yaş Grubu TÜBİTAK Çocuk Kitaplarının Değerler Eğitimi Yönünden İncelenmesi

Salim PİLAV [1] , Mustafa ORHAN [2]


The purpose of this study is to analyse the books published by TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) for the 6-12 age groups in terms of values education and to put forward these books’ contribution to values education. In this study, 11 narrative books belonging to the 8 - 12 age groups are examined, which are randomly selected among 215 TÜBİTAK children's books for the 6 - 12 age groups. This analysis shows that in the books the value of love is referred the most (156 times) while the value of justice is alluded the least (22 times). In this study descriptive research method and scanning model are used because it is aimed to reveal an existing situation. 215 books in the 6-12 age groups published by TÜBİTAK constitute the population of this research. In this population, randomly selected 11 narrative books belonging to the 8 - 12 age groups are chosen samples. The research is limited to 11 books. Findings obtained are given within the framework of related titles.
Bu çalışmanın amacı, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından yayımlanan 6 – 12 yaş grubunda yer alan kitapların, değerler eğitimi yönünden incelenmesi ve değerler eğitimine katkısını ortaya koymaktır. Bu amaçla TÜBİTAK Çocuk Kitapları arasında 6 – 12 yaş grubunda yer alan 215 çocuk kitabından, 8 – 12 yaş grubuna ait rast gele seçilen hikâye edici (anlatıma dayalı) 11 kitap incelenmiştir. İnceleme sonucunda; En çok sevgi değerine (156 kez), en az da adalet değerine (22 kez) yer verildiği tespit edilmiştir. Araştırmada var olan bir durumu ortaya koymak amaçlandığı için betimsel araştırma yöntemi ve tarama modeli kullanılmıştır. TÜBİTAK tarafından yayımlanan 6 – 12 yaş grubunda yer alan 215 kitap bu araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Evren içerisinden, 8 – 12 yaş grubuna ait rast gele seçilen hikâye edici (anlatıma dayalı) 11 kitap örneklem olarak alınmıştır. Araştırma, 11 kitapla sınırlandırılmıştır. Elde edilen bulgular ilgili başlıklar çerçevesinde verilmiştir.
 • Çelikten, F. (2019). Nezihe Meriç'in Çocuk Kitaplarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Birch, B. (2014). Marie Curie Radyumun İzinde. (N. Baykal, Çev.) Ankara: TÜBİTAK.
 • Corcoran, M. K. (2015). Dolaşım Sisteminde Yolculuk. (M. Karadağ, Çev.) Ankara: TÜBİTAK.
 • Demirel, K. (2006). Açıklamalı İnsani Terimler Sözlüğü. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Doğan, İ. (2002). Modern Toplumda Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan Hakları. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Gölbaşı, S. (2019). Çiko'nun Günlüğü. Ankara: TÜBİTAK.
 • Gülbahar, Y. ve Alper, A. (2009). Öğretim Teknolojileri Alanında Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 93-111.
 • Güner, B. (2019). Türkçe Eğitimi Açısından Nurettin Topçu'nun Eserlerinde Değer Eğitimi Unsurları (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi). Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bililmler Enstitüsü.
 • Hökelekli, H. (2008). Adalet. DEM Dergi.
 • Kamus-ı Türki. (2020, 6 5). https://turki.cagdassozluk.com/osmanlica-sozluk-madde-14860.html adresinden alındı
 • Kaplan, K. (2016). Okul Çağındaki Çocuklar İçin Yazılmış Çeviri Eserlerde Kullanılan Görsellerin Değer Aktarımındaki Etkisi. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğetimi Uluslararası Sempozyumu (s. 794-810). Ankara: Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
 • Kim, C. (2017). Kadim Orman. (B. Güven, Çev.) Ankara: TÜBİTAK.
 • Kordon, K. (2011). Mucizeler Adasına Yolculuk. (F. S. Musa Yaşar Sağlam, Çev.) Ankara: TÜBİTAK.
 • MEB. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Nam, J. H. (2017). Kalundborg Beşlisi. (B. Güven, Çev.) Ankara: TÜBİTAK.
 • Niner, H. L. (2015a). Bay Endişe. (M. Ö. Kılıç, Çev.) TÜBİTAK.
 • Niner, H. L. (2015b). Elimde Değil. (M. Ö. Kılıç, Çev.) Ankara: TÜBİTAK.
 • Seyyar, A. (2003). Ahlak Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Beta Basım AŞ.
 • Shapiro, O. (2015). Otizm ve Kardeşim. (M. Ö. Kılıç, Çev.) Ankara: TÜBİTAK.
 • TDK. (2020, 5 29). Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Web Sitesi: www.sozluk.gov.tr adresinden alındı
 • Troupe, T. K. (2019a). Karıncalar Yollarını Kaybeder mi? (N. D. Azak, Çev.) Ankara: TÜBİTAK.
 • Troupe, T. K. (2019b). Ölü Balıklar Neden Batmaz? (N. D. Azak, Çev.) Ankara: TÜBİTAK.
 • Yıldırım, A. P., ve Şimşek, H. P. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldız, K. (2009). Sorumluluk. Komisyon içinde, İslam Ansiklopedisi (s. 37. Cilt). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Yalçın, S. K. ve Şengül, M. (2004). Dede Korkut Hikayelerinin Çocuk Eğitimi Açısından Öne Sürdüğü Değerler ve Ortaya Çıkarmak İstediği Tip Üzerine Bir Değerlendirme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 209-223.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0001-5141-6282
Author: Salim PİLAV
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8559-4834
Author: Mustafa ORHAN (Primary Author)
Institution: BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 25, 2020

APA Pi̇lav, S , Orhan, M . (2020). 6 – 12 Yaş Grubu TÜBİTAK Çocuk Kitaplarının Değerler Eğitimi Yönünden İncelenmesi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (3) , 434-453 . DOI: 10.18026/cbayarsos.759891