CBU-SBED: Celal Bayar University-Health Sciences Institute Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-9607 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Celal Bayar University |


CBU-SBED “Celal Bayar University Health Sciences Institute Journal” is a national journal indexed in national indexes. It is published four times a year through the open access system (OJS) on the last days of March, June, September and December of each year.

All manuscripts in the field of health sciences are reviewed in the context of our journal.


CBU-SBED: Celal Bayar University-Health Sciences Institute Journal

e-ISSN 2147-9607 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Celal Bayar University |
Cover Image


CBU-SBED “Celal Bayar University Health Sciences Institute Journal” is a national journal indexed in national indexes. It is published four times a year through the open access system (OJS) on the last days of March, June, September and December of each year.

All manuscripts in the field of health sciences are reviewed in the context of our journal.


Volume 7 - Issue 4 - Dec 31, 2020
 1. “Kanıta Dayalı Hemşirelik”: Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi, Tutum ve Davranışları
  Pages 419 - 426
  Asli KALKIM, Tülay SAĞKAL MİDİLLİ
 2. Masa Tenisi Antrenmanlarının Çocukların Öz-Yeterlik Algıları ve Problem Çözme Becerilerine Etkileri
  Pages 427 - 433
  Nilgün VURGUN, Hikmet VURGUN, Canan ALDIRMAZ, Nevzat MUTLUTÜRK
 3. Nonsendromik İşitme Kayıplı Olgularda GJB2 Mutasyon Dağılımı
  Pages 434 - 436
  Tahir ATİK, Bilçağ AKGÜN, Esra IŞIK, Feriştah Ferda ÖZKINAY
 4. Son Sınıf İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Eğitim Düzeyi ve Yeterlilik Algı Durumlarının Belirlenmesi
  Pages 437 - 442
  Sevinç YAŞAR CAN, Behiye DİLMEN BAYAR
 5. Akut İskemik İnmeli Hastalarda, İnmenin Ciddiyeti İle Monosit/HDL-K Arasındaki İlişki
  Pages 443 - 447
  Aysegul DEMİR, Fettah EREN
 6. The Contribution of Turkey on the Research of Leishmaniasis (1980-2019): Bibliometric Analysis
  Pages 448 - 453
  Serhat SİREKBASAN, Tugba GÜRKÖK
 7. Evaluation of migraine without aura patients by visual evoked potentials with different spatial frequencies
  Pages 454 - 459
  Ceyla ATAÇ, Ezgi TUNA
 8. Anestezi Teknikerlerinin Eğitimi ile İlgili Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 460 - 468
  Ali Bestemi KEPEKÇİ, Bedrettin ÇİNPOLAT, Perihan EREN BANA
 9. Vajinal Akıntı Şikayeti Olan Kadınlarda Sık Görülen Genital Yol Enfeksiyonlarının İncelenmesi
  Pages 469 - 475
  Süheyla RAHMAN, Ahmet Tevfik OZAN
 10. Torakolomber Vertebra Kırıklarında Posterior Stabilizasyon Uygulanan Hastalarımızda Geç Dönem Sonuçlarımız
  Pages 476 - 480
  Hakan Koray TOSYALI, Sertan HANCIOĞLU, Serkan ERKAN
 11. Kadın Bireylerde Besin Bağımlılığının Değerlendirilmesi
  Pages 481 - 488
  Sümeyye GÜZEL, Alev KESER
 12. Gestasyonel Diyabetik ve Nondiyabetik Gebelerin Glukoz, Lipid, Krom Seviyelerinin Sağlıklı Gruplara Göre Değişimlerinin İncelenmesi
  Pages 489 - 494
  Adem KESKİN, Emrullah DORMAN
 13. Sağlık Personelinin Madde Bağımlılığına Yönelik Düşünceleri
  Pages 495 - 503
  Derya SASMAN KAYLI, Beyhan ÖZYURT, Artuner DEVECİ, Tuğba ÇAVUŞOĞLU
 14. Toplumdan Kazanılmış Pnömoni Tanısıyla Yoğun Bakımda Yatarak Tedavi Görmüş Hastalarda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
  Pages 504 - 511
  Melek MEMOĞLU, Songül ÖZYURT, Neslihan ÖZÇELİK, Aziz GÜMÜŞ, Ünal ŞAHİN
 15. Önlisans Öğrencilerinin Depresyon ve Gündüz Uykululuk Düzeyi Bakımından İncelenmesi
  Pages 512 - 518
  Aysun YAĞCİ ŞENTÜRK, Elif OKUR
 16. Tanısız Lokal Organize Pnömonilerin Akciğer Rezeksiyonları İçindeki Oranı Nedir?
  Pages 519 - 522
  Serda KANBUR
 17. Opere Over Kanseri Hastalarında Preoperatif Yüksek CA125 Değerinin Postoperatif Normal Sınırlara Dönmesinin Klinik Önemi
  Pages 523 - 528
  Umut VAROL, Nagihan AKKAŞ, Utku OFLAZOĞLU, Tarık SALMAN, Halil TASKAYNATAN, Seray SARAY, Yaşar YILDIZ, Ahmet ALACACIOĞLU, Yüksel KÜÇÜKZEYBEK, Mustafa TARHAN
 18. Pregnancy-related Anxiety Scale (The PrAS): Validity and Reliability Study of its Turkish Version
  Pages 529 - 537
  Ayça ŞOLT, Derya KANZA GÜL
 19. Vitamin D level in Patients with Prediabetes
  Pages 538 - 543
  Mehmet GULTEKİN, Nilüfer ÖZDEMİR, Ece ONUR, Zeliha HEKİMSOY
 20. The Effects of Ovarian Vitrification on Mitochondrial Fusion (MFN-1, MFN2 and OPA-1), Fission (DNM-1), Mitophagy (PARKIN, PINK-1) and Transport (MIRO-1, MILTON) Proteins
  Pages 544 - 550
  Mustafa ÖZTATLICI, Mahmut Kemal ÖZBİLGİN, Vissun Sevinç İNAN, Merve TEMEL, Hafize Seda VATANSEVER
 21. Davranış Bağımlılığına Sahip Müracaatçılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları Üzerine Bir Tartışma
  Pages 551 - 560
  Melek ZUBAROĞLU YANARDAĞ, Mehmet BİLGE, Umut YANARDAĞ
 22. COVID-19 Çocuk Hastada Temel ve İleri Yaşam Desteği Algoritmaları
  Pages 561 - 566
  Gönül TEZCAN KELEŞ, Onur KUMCU
 23. Mide Kanseri’nde Erken Tanı Hayat Kurtarır
  Pages 567 - 570
  Tahir BURAN, Mustafa ŞAHİN
 24. Dünyada ve Türkiye’de Covid-19 Aşı Geliştirme Çalışmaları
  Pages 571 - 575
  Aysun KAZAK, Sevilay HİNTİSTAN, Betül ÖNAL
 25. Nadir Karaciğer Metastaz Nedeni; Nöroendokrin Tümör (Bir olgu Nedeniyle)
  Pages 576 - 579
  Tahir BURAN, Gamze GÖKSEL, Elmas KASAP, Burcu ALMACAN
 26. Postpartum Severe Hyponatremia: a Rare Complication of Preeclampsia
  Pages 580 - 582
  Duygu UCAR, Burcu ARTUNC-ULKUMEN
Indexes and Platforms
Dergi Arşivimiz İçin Tıklayınız...