CBU-SBED: Celal Bayar University-Health Sciences Institute Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-9607 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Celal Bayar University |


CBU-SBED “Celal Bayar University Health Sciences Institute Journal” is a national journal indexed in national indexes. It is published four times a year through the open access system (OJS) on the last days of March, June, September and December of each year.

All manuscripts in the field of health sciences are reviewed in the context of our journal.


CBU-SBED: Celal Bayar University-Health Sciences Institute Journal

e-ISSN 2147-9607 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Celal Bayar University |
Cover Image


CBU-SBED “Celal Bayar University Health Sciences Institute Journal” is a national journal indexed in national indexes. It is published four times a year through the open access system (OJS) on the last days of March, June, September and December of each year.

All manuscripts in the field of health sciences are reviewed in the context of our journal.


Volume 7 - Issue 3 - Sep 30, 2020
 1. Çözümlenemeyen Bir Halk Sağlığı Sorunu; Acil Servislerin Uygunsuz Kullanımı Ve Hastaların Bakış Açıları
  Pages 251 - 256
  Umut PAYZA
 2. FARKLI İKİ YÖNTEMLE OLUŞTURULAN DENEYSEL PREMATÜR OVER YETMEZLİK MODELİNDE OVERLERİN HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 257 - 265
  Busra SEN , Mehmet İbrahim TUĞLU
 3. Hemşirelerin Meme Kanseri, Kendi Kendine Meme Muayenesi ve Mamografiye İlişkin İnançlarının Belirlenmesi
  Pages 266 - 271
  Nazife BAKIR , Cuma DEMİR
 4. An Investigation into KLK5, KLK6 and KLK7 Expressions in Intracranial Tumors
  Pages 272 - 277
  Gamze TURNA , Nedret KILIC , Gokhan KURT , Fikret DOGULU , Necdet CEVIKER
 5. Protective Effects of Vitamin E against Methotrexate-Induced Testicular Damage in Rats: Histopathologic and flow cytometric study
  Pages 278 - 284
  Şeyma KURT , Züleyha ERİŞGİN , Yavuz TEKELİOĞLU , Ahmet Uğur AKMAN , Sibel TÜREDİ
 6. Obezite Prevelansının En Yüksek ve En Düşük Olduğu İllerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Obez Gebelere İlişkin Ön Yargılarının Belirlenmesi
  Pages 285 - 293
  Elif Yağmur GÜR , Serap EJDER APAY , Serap ÖZTÜRK ALTINAYAK , Evşen NAZİK
 7. Clinical And Ambulatory Blood Pressure Monitoring In Subjects With Stent Implanted Aortic Coarctation
  Pages 294 - 301
  Nurdan EROL
 8. Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerde Bakım Veren Yükü ve Depresyon Durumlarının İncelenmesi
  Pages 302 - 309
  Besey ÖREN , Reyhan AYDIN
 9. Kemoterapi ve Radyoterapi Alan Kanserli Bireylerde Yorgunluk ve Spiritüel İyilik Hali: Tanımlayıcı-Korelasyonel Bir Çalışma
  Pages 310 - 317
  Nur IZGU , Zehra GÖK METİN
 10. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerde Dispne Şiddeti ve Etkileyen Faktörler
  Pages 318 - 324
  Aylin HELVACI , Nur IZGU , Leyla ÖZDEMİR
 11. Integrative Analysis of SIX1 and Cancer Stem Cell Markers in Hepatocellular Carcinoma
  Pages 325 - 330
  Pelin BALÇIK ERÇİN
 12. Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi
  Pages 331 - 334
  Gökhan ERTUĞRUL , Tumay ULUDAG YANARAL
 13. Manisa İl Merkezinde Bulunan Devlet İlkokul ve Ortaokullarının Fiziki ve Çevresel Koşullarının Değerlendirilmesi
  Pages 335 - 340
  Aynur ÇETİNKAYA , Fatma UYAR , Dilek ÖZMEN , Damla ŞAHİN , Sinem SEZEN KÖKSAL
 14. Semptomsuz hipertansiyon hastalarında fragmente QRS ve karotis intima-media kalınlığı arasındaki ilişki
  Pages 341 - 345
  Zeydin ACAR , Murat ZİYREK
 15. Benign Vokal Kord Hastalıklarında Tedavi Etkinliğinin Ses Analizi ile Değerlendirilmesi
  Pages 346 - 351
  Burak ÜLKÜMEN , Görkem ESKİİZMİR , Onur ÇELİK , Onur DOMBAYCI
 16. Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına Yönelik Farkındalık ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Pages 352 - 359
  Gonca KARATAŞ BARAN , Sevcan ATASOY , Sevil ŞAHİN
 17. Babaların Doğum Eylemine Katılma Konusundaki Görüşleri ve Gereksinimleri
  Pages 360 - 366
  Zekiye KARAÇAM
 18. Sağlık Alanlarında Eğitim Gören Öğrencilerin Skolyoz ile İlgili Bilgi Düzeyi
  Pages 367 - 372
  Tuğba KURU ÇOLAK , Nimet SERMENLİ AYDIN , Halit SELÇUK , Berivan Beril KILIÇ , Özden YAŞARER , Dilara SARI
 19. Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyon Hastalarında Dabigatran Tedavisinin Trombosit Hacim İndeksleri ve Trombosit Sayısı Üzerine Etkileri
  Pages 373 - 376
  Ferhat ÖZYURTLU , Nurullah ÇETİN
 20. Pediatrik Populasyonda Foramen Mentale Lokalizasyonunun Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi
  Pages 377 - 383
  Hatice Bircan BARLAK , Ozan TURAMANLAR , Çiğdem ÖZER GÖKASLAN , Özlem ERYİĞİT , Ayşe Tolunay OFLU
 21. Tek Seviye Anterior Servikal Diskektomi ve Füzyon Sonrası Servikal Sagittal Dizilimin değerlendirilmesi; Klinik Seri
  Pages 384 - 388
  Ülkün Ünlü ÜNSAL
 22. Boğmaca hastalığına karşı yeni aşı tasarımı ve analizi
  Pages 389 - 394
  Mostafa NORİZADEH TAZEHKAND
 23. Endovascular therapy of peripheral arterial disease involving iliac artery and distal lower extremity arteries
  Pages 395 - 400
  Suleyman SURER , Yüksel BEŞİR , Orhan RODOPLU , Ömer TETİK
 24. Maternal ve Fetal Sağlık İçin Büyük Tehlike: Maternal Obezite
  Pages 401 - 407
  Büşra DEMİRER , Hülya YARDIMCI
 25. Üremik Pruritus ve Hemşirelik Yönetimi
  Pages 408 - 412
  Ayse OZKARAMAN , Aysun KAZAK
 26. Ailesel Akdeniz Ateşi
  Pages 413 - 417
  Esra Nagehan AKYOL ONDER ÖNDER, Pelin ERTAN
Indexes and Platforms
Dergi Arşivimiz İçin Tıklayınız...