Year 2019, Volume 6 , Issue 2, Pages 85 - 94 2019-12-31

ON YEDİNCİ YÜZYIL YENİ BİLİMİNİN HOBBES’UN FELSEFİ ANTROPOLOJİSİNE ETKİSİ

Yasin PARLAR [1]


17. yüzyıldaki bilimsel gelişmeler yeni bilim ya da bilimsel devrim olarak adlandırılmaktadır; çünkü bu dönemde Kopernik, Kepler, Galileo, Newton, Harvey gibi isimlerin buluşları yaklaşık iki bin yıllık bir dönem boyunca doğru kabul edilmiş bilimin ilkelerini değiştirmiştir. Sözgelimi Aristoteles fiziğinin yerini Galileo ve Newton’un mekanik ilkeleri, Batlamyus’un dünya merkezli sisteminin yerini ise Kopernik ve Kepler’in güneş merkezli sistemi almıştır. Bilimdeki bahsi geçen değişim bazı filozoflar aracılığıyla felsefi düşünce üzerinde de etkili olmuştur. Bu filozoflardan biri Thomas Hobbes’tur. Bu çalışmada özellikle Galileo’nun yeni fiziğinin ve dönemin geometri biliminin Hobbes’un felsefi antropolojisi üzerindeki etkileri ile bu felsefi antropoloji temelinde Hobbes’un ortaya koyduğu politik düşüncenin klasik dönemden nasıl radikal bir farklılığa işaret ettiği gösterilmeye çalışılacaktır. 

Yeni bilim, Galileo, Hobbes, Hareket-Devinim
 • Aristoteles. (1996). Metafizik. (A. Arslan, Çev.) İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • Aristoteles. (2012). Nikomakhos'a Etik. (S. Babür, Çev.) Ankara: BilgeSu.
 • Cevizci, A. (2007). On Yedinci Yüzyıl Felsefe Tarihi. Bursa: Asa Kitabevi.
 • Cohen, M. (2018). Felsefi Masallar. (S. Aktuyun, & M. Yalçınkaya, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Copernicus, N. (2010). Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine. (C. Çevik, Çev.) İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Galilei, G. (1957). Discoveries and Opinions of Galileo Galilei. (S. Drake, Çev.) New York: Anchor Books.
 • Galilei, G. (2009). Dante'nin Cehennemi Üzerine. İstanbul: Bilgi Sanat Kültür.
 • Hampster-Monk, I. (2004). Modern Siyasal Düşünce Tarihi. (N. Arat, Dü., N. Arat, D. Hakyemez, T. A. Özaydın, Y. Özer, S. Yazıcıoğlu, S. Ü. Arat, et al., Çev.) İstanbul: Say.
 • Hobbes, T. (2007). Yurttaşlık Felsefesinin Temelleri. İstanbul: Belge Yayınları.
 • Hobbes, T. (2013). Leviathan. (S. Lim, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Machiavelli, N. (1996). Discourses On Livy. (H. C. Mansfield, & N. Tarcov, Çev.) Chicago: The University of Chicago Press.
 • Malcolm, N. (2002). Aspects of Hobbes. New York: Oxford University Press.
 • Sorell, T. (2006). Hobbes's Scheme of The Sciences. T. Sorell içinde, Cambridge Companion to Hobbes (s. 45-61). Cambridge : Cambridge University Press.
 • Strauss, L. (1965). Natural Right and History. Chicago& London: The University of Chicago Press.
 • Strauss, L. (1996). The Political Philosophy of Hobbes: Its Basis and Its Genesis. Chicago&London: The University Of Chicago Press.
 • Strauss, L. (2011). Doğal Hak ve Tarih. Ankara: Say Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yasin PARLAR (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @research article { cesmicihan649989, journal = {Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi}, issn = {2149-5866}, address = {T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi}, publisher = {Bartin University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {85 - 94}, doi = {}, title = {ON YEDİNCİ YÜZYIL YENİ BİLİMİNİN HOBBES’UN FELSEFİ ANTROPOLOJİSİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {PARLAR, Yasin} }
APA PARLAR, Y . (2019). ON YEDİNCİ YÜZYIL YENİ BİLİMİNİN HOBBES’UN FELSEFİ ANTROPOLOJİSİNE ETKİSİ. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi , 6 (2) , 85-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cesmicihan/issue/51402/649989
MLA PARLAR, Y . "ON YEDİNCİ YÜZYIL YENİ BİLİMİNİN HOBBES’UN FELSEFİ ANTROPOLOJİSİNE ETKİSİ". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 6 (2019 ): 85-94 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cesmicihan/issue/51402/649989>
Chicago PARLAR, Y . "ON YEDİNCİ YÜZYIL YENİ BİLİMİNİN HOBBES’UN FELSEFİ ANTROPOLOJİSİNE ETKİSİ". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 6 (2019 ): 85-94
RIS TY - JOUR T1 - ON YEDİNCİ YÜZYIL YENİ BİLİMİNİN HOBBES’UN FELSEFİ ANTROPOLOJİSİNE ETKİSİ AU - Yasin PARLAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 94 VL - 6 IS - 2 SN - 2149-5866- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi ON YEDİNCİ YÜZYIL YENİ BİLİMİNİN HOBBES’UN FELSEFİ ANTROPOLOJİSİNE ETKİSİ %A Yasin PARLAR %T ON YEDİNCİ YÜZYIL YENİ BİLİMİNİN HOBBES’UN FELSEFİ ANTROPOLOJİSİNE ETKİSİ %D 2019 %J Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi %P 2149-5866- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD PARLAR, Yasin . "ON YEDİNCİ YÜZYIL YENİ BİLİMİNİN HOBBES’UN FELSEFİ ANTROPOLOJİSİNE ETKİSİ". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 6 / 2 (December 2020): 85-94 .
AMA PARLAR Y . ON YEDİNCİ YÜZYIL YENİ BİLİMİNİN HOBBES’UN FELSEFİ ANTROPOLOJİSİNE ETKİSİ. ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E – DERGİSİ. 2019; 6(2): 85-94.
Vancouver PARLAR Y . ON YEDİNCİ YÜZYIL YENİ BİLİMİNİN HOBBES’UN FELSEFİ ANTROPOLOJİSİNE ETKİSİ. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi. 2019; 6(2): 94-85.