ISSN: 2149-5866
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bartın Üniversitesi
Kapak Resmi
       
ÇEŞM-İ CİHAN:TARİH KÜLTÜR VE SANAT ARAŞTIRMALARI E-DERGİSİ

  • T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreli yayınıdır.
  • MLA, SOBİAD, SIS, İSAM, ESJI, AcademicKeys gibi indekslerce taranan hakemli uluslararası bir elektronik dergidir.
  • Yılda iki kez (Temmuz-Aralık) yayınlanır. Gerekli görüldüğünde çeşitli konularda özel sayılar da yayınlanır.
  • Dergimiz APA 6. metin için atıf yöntemini kullanmaktadır.
  • Yayın dilimiz Türkçe'dir.
  • Yazıların sorumluluğu yazara aittir.

2021 - Cilt: 8 Sayı: 2

Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

23357 23356 23355 23358 61804267d9f84.png