Yazar Rehberi

YAYIM İLKELERİ

1. Çeşm-i Cihan yılda iki kez (Temmuz ve Aralık aylarında) yayımlanır bir elektronik dergidir. Gerek görüldüğünde çeşitli konularda özel sayılar da yayımlanır. Dergide başta Bartın ve yöresi hakkında olan çalışmalar olmak üzere, sosyal ve beşeri bilimler alandaki bütün bilimsel araştırmalara yer verilmektedir.

2. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

3. Dergide yayımlanacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayımlanan çalışmalar ile ilgili telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuçlar tamamen yazarına aittir.

4. Sunulmuş bildirilerin tam metinlerinin yayımlanması, bu durumun makalede açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır. Sunulmuş bildirilerden üretildiği hâlde bu durumun açıkça belirtilmediği makaleler, yayım sırasından kaldırılacaktır. 

5. Lisansüstü tezlerden üretilmiş makalelerin yayımlanması, bu durumun makalede açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır. Bu tür makaleler, hakem sürecinin bitiş tarihine göre sıraya konulacak ve bir sayıda en fazla iki makale yayımlanacaktır. Lisansüstü tezden üretildiği hâlde bu durumun açıkça belirtilmediği makaleler, yayım sırasından kaldırılacaktır. 

6. Aynı yazarın bir sayıda en fazla iki çalışmasına yer verilebilir.

7. Makalelerin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) derginin yazım kurallarına ve yayım ilkelerine uyma mecburiyeti vardır. Yazar, hakemlerin veya yayım kurulunun belirttiği düzeltme önerilerini yerine getirmek zorundadır. Yayın Kurulu gönderilen makale üzerinde şekil yönünden her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

8. Söz konusu kural ve ilkelere uymayan makalelerin sorumlulukları yazar(lar)a aittir. Dergi Yayın Kurulunun ilgili kural ve ilkelere uymayan makaleleri “hakem değerlendirme süreci"ne sokmadan “reddetme” hakkı bulunmaktadır.

9. Yayında esas alınan sıralama, tüm değerlendirme işlemlerinin bitiş tarihine göre yapılır. Makale kabulüne başlandığı tarihten itibaren, dergiye gönderimin erken yapılması ve hakem sürecinin erken başlatılması ile değerlendirmenin erken sonuçlanması yayın sırasını etkilemektedir.

10. Mizanpaj çalışmasının başlamasından sonra hakem süreci biten makaleler (kış sayısı için en geç 1 Aralık, yaz sayısı için en geç 1 Haziran) bir sonraki sayıya bırakılır.

11. Yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir.

12. Makalenin dergide yayımlanmasında sonra tüm telif hakları T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreli yayını olan Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E – Dergisi'ne aittir. Yayımlanmış çalışmaların yazarlarına telif ücreti ödenmez. T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreli yayını olan Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi onayı olmadan başka bir yerde yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.


Başvuru Kontrol Listesi
Başvuru sürecinde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır.

Gönderi dosyası Open Office, Microsoft Word, RTF veya Word Perfect dokümanı dosyası biçimindedir.

Metin tek satırlı,  Cambria 11 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir.

Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemliğe uygun olarak hazırladığınızdan emin olunuz. 


Dergiye makale göndermek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:

https://dergipark.org.tr/journal/1315/submission/start

Son Güncelleme Zamanı: 1.11.2021 22:55:46

Creative Commons Lisansı
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

23357 23356 23355 23358 61804267d9f84.png