Dergi Kurulları

Editör

Doç. Dr. Musa SALAN

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Ü. Tunay KARAKÖK

Dr. Öğr. Ü. Abdül Halim VAROL

Yayın Kurulu


Doç. Dr. Erkan HİRİK (West University of Timisoara)
Doç. Dr. Galip ÇAĞ (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Doç. Dr. Can ŞEN (Bartın Üniversitesi)
Doç. Dr. Samet ALIÇ (K. Sütçü İmam Üniversitesi)
Doç. Dr. Erkan KARAGÖZ (International University of Sarajevo)
Dr. Öğr. Üyesi Handan BİLİCİ (Bartın Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Yunus ASLAN (Bartın Ü.)
Dr. Öğr. Üyesi Ercan VERİM (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi)
Dr. Ö. Üyesi Sinan PAKSOY (Ege Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir ERÇİN (Bartın Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mine DİLEK (Bartın Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Özlem BATĞI AKMAN (Siirt Üniversitesi)
Dr. Didem İŞLER (Bartın Üniversitesi)

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Alsou KAMALİEVA (Bartın Üniversitesi)

Prof. Dr. Alyona Yuldaşkızı BALTABAYEVA (Ahmet Yesevi University, Kazakhstan)
Prof. Dr. Gous Mashkoor Khan (Jawaharlal Nehru University, Hindistan)
Prof. Dr. Ramiz ASKER (Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan)
Prof. Dr. İbrahim DİLEK (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Muharrem KAYA (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Prof. Dr. Naciye YILDIZ (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Nezir TEMUR (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ruhi ERSOY (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Sedat YAZICI (Bartın Üniversitesi)
Doç. Dr. Eşgane BABAYEVA (AMİA Nizamı Edebiyat Enstitüsü, Azerbaycan)
Doç. Dr. Naila ASKAR (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Şerife Seher EROL ÇALIŞKAN (Bartın Üniversitesi)
Doç. Dr. Xhemile ABDİU (Tiran University, Arnavutluk)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ALTAY (Bartın Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sevda KAMAN (Bartın Üniversitesi)
Dr. Ferya ERSÖZ (Fransa)
Dr. Nejla KAYALI ORTA (University of Uppsala, Sweden)

Son Güncelleme Zamanı: 4.07.2024 11:43:18

Creative Commons Lisansı
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

23357 23356 23355 23358 61804267d9f84.png