Hakkında

ÇEŞM-İ CİHAN:TARİH KÜLTÜR VE SANAT ARAŞTIRMALARI E-DERGİSİ

  • T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreli yayınıdır.
  • MLA, SOBİAD, SIS, İSAM, ESJI, AcademicKeys gibi indekslerce taranan hakemli uluslararası bir elektronik dergidir.
  • Yılda iki kez (Temmuz-Aralık) yayınlanır. Gerekli görüldüğünde çeşitli konularda özel sayılar da yayınlanır.
  • Dergimiz ISNAD metin içi atıf yöntemini kullanmaktadır.
  • Yayın dilimiz Türkçe ve İngilizcedir.
  • Yazıların sorumluluğu yazara aittir.

Creative Commons Lisansı
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

23357 23356 23355 23358 61804267d9f84.png