Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Dergimiz açık erişim politikası izlemektedir. Hiç bir süreçte ücret talep etmez. Bilimsel yetkinliğe odaklanmış ücretsiz bir dergidir.

Creative Commons Lisansı
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

23357 23356 23355 23358 61804267d9f84.png