Değerlendirme Süreci

·         Yayımlanmak üzere dergiye gönderilmek istenen yazıların başvuruları, dergipark sistemi üzerinden https://dergipark.org.tr/cesmicihan adresindeki üyelik ile yapılır ve çalışma değerlendirmek üzere işleme alınır. Sistem üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmamaktadır.

·         Gönderilen yazılar öncelikle yayın kurulunca içerik, derginin yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilir.

·         Yazım kurallarına uygun olarak yazıldığı tespit edilen çalışmalar, alanında uzman iki hakeme gönderilir.

·         Yazar ve hakemin birbirini tanımadığı değerlendirme sürecinde tümüyle dergipark sistemi üzerinden yürütülen raporlama işlemleri esas alınır.

·         Makale değerlendirme sürecinde atanan her iki hakemin olumlu kanaati ile yayım süreci işlemeye devam eder. Hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz kanaati söz konusu olursa çalışma üçüncü hakeme havale edilir. Hakkında iki olumlu rapor verilen çalışma yayın sırasına alınır.

·         Çalışmalar dergide yayımlanmadan önce Turnitin intihal programından geçirilmektedir. Eserlerin yayımlanması, kaynakçası dahil başka eserlerle %20 benzerlik sınırını aşmaması şartına bağlıdır.

·         Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

Son Güncelleme Zamanı: 1.11.2021 22:55:46

Creative Commons Lisansı
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

23357 23356 23355 23358 61804267d9f84.png