Amaç ve Kapsam

  • Başta Bartın ve yöresinin tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel, dilsel ve dinsel özellikleri hakkında hazırlanmış teorik ve/veya uygulamalı çalışmalar olmak üzere, sosyal ve beşeri bilimlere dair, alanına özgün katkılar yapan akademik çalışmaları yayımlamak.
  • Uluslararası akademik bir dergi olarak bilimsel birikime katkı sağlamak.
  • Yazarlara eserlerini bilim dünyasına sunma olanağı veren kaliteli bir platform sağlamak.

Dergide akademik makaleler yanında rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap inceleme, olgu sunumları, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru gibi makale dışı yazılara da yer verilebilir. 

Yayımlanma Ayları
Temmuz Aralık

Creative Commons Lisansı
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

23357 23356 23355 23358 61804267d9f84.png