Environmental Journal
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Archive Editorial Board Contact ... Login
Period Annually | Founded: 2019 | Publisher Çevre Vakfı | http://cevrevakfi.org.tr/


Çevre Dergisi, Çevre Vakfı tarafından yayınlanmakta olan bilimsel, hakemli ve akademik bir dergidir. Çevre ile ilgili tüm konularda orijinal araştırma makaleleri, derleme makaleleri, kitap incelemeleri ve konferans bildirileri kabul edilmektedir. Derginin temel konuları aşağıda verilmiş olup bunlarla sınırlı değildir. Dergi, çevre ile ilgili her türlü Türkçe yayına açıktır.

 

-       Bilim : Temel bilim, mühendislik, mimarlık, sağlık, ormancılık, tarım

-       Toplum : Din, ahlak, sosyoloji, eğitim, antropoloji, tarih, felsefe

-       Ekonomi : Sürdürülebilirlik, kalkınma, yeşil ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, gıda güvenliği

-       Politika : Su, uluslararası ilişkiler, hukuk, yönetim, şehircilik

Environmental Journal

Period Annually | Founded: 2019 | Publisher Çevre Vakfı | http://cevrevakfi.org.tr/
Cover Image


Çevre Dergisi, Çevre Vakfı tarafından yayınlanmakta olan bilimsel, hakemli ve akademik bir dergidir. Çevre ile ilgili tüm konularda orijinal araştırma makaleleri, derleme makaleleri, kitap incelemeleri ve konferans bildirileri kabul edilmektedir. Derginin temel konuları aşağıda verilmiş olup bunlarla sınırlı değildir. Dergi, çevre ile ilgili her türlü Türkçe yayına açıktır.

 

-       Bilim : Temel bilim, mühendislik, mimarlık, sağlık, ormancılık, tarım

-       Toplum : Din, ahlak, sosyoloji, eğitim, antropoloji, tarih, felsefe

-       Ekonomi : Sürdürülebilirlik, kalkınma, yeşil ekonomi, işletme, uluslararası ticaret, gıda güvenliği

-       Politika : Su, uluslararası ilişkiler, hukuk, yönetim, şehircilik