ISSN: 2791-7444
Başlangıç: 2021
Yayımcı: Çevre Vakfı
Kapak Resmi
 

İnsanlar ve diğer tüm canlıların ömürleri boyunca karşılıklı etkileşimde bulunduğu fiziki, biyolojik, kimyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal ortam çevre olarak adlandırılmaktadır. Çevre canlı ve cansız pek çok öğeyi içerisinde bulundururken çeşitli dengeler ve döngüler temelinde kurulmuştur. Tüm canlılar için yaşanabilir bir çevrenin oluşması amacıyla bu doğal dengelerin korunması veya bozulan dengelerin iyileştirilmesi gerekmektedir. 1999 yılında kurulan, akademik ve eğitici çalışmalar vasıtasıyla sürdürülebilir bir çevrenin oluşması ve yaşam kalitesinin artması için insanlarda farkındalık oluşturmayı kendisine misyon edinen Çevre Vakfı öncülüğünde Sürdürülebilir Çevre Dergisi'nin 2018 yılında yayın hayatına başlaması kararlaştırılmıştır. Sürdürülebilir Çevre Dergisi'nin amacı yaşanabilir bir çevre için farkındalığın oluşmasına, bilginin ve tecrübelerin paylaşılmasına katkı sağlayacak çok yönlü bir platform oluşturmaktır. Platform; amacına uygun yayınlar vasıtasıyla, konu ile ilgili kamu idarecileri, özel sektör yöneticileri, akademisyenler, meslek profesyonelleri ve gönüllüler arasında bilimsel temelli bir iletişim ve bilgi paylaşımı olmayı amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir Çevre Dergisi, sürdürülebilir çevrenin sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla 2021 yılında yayın hayatına başlamıştır. Sürdürülebilir Çevre Dergisi yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanmakta olup Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın kabul etmektedir.