Aim

Çalışma İlişkileri Dergisi, çalışma hayatına ilişkin konularda akademik yayınlara yer vermek suretiyle alan yazına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Scope

.Çalışma İlişkileri Dergisi Kapsamı:

- Çalışma hayatına yönelik yapılan çalışmalar

- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

-Sosyal Politika

- Çalışma Psikolojisi

- Çalışma Sosyolojisi

- Çalışma Ekonomisi

-Endüstri İlişkileri

- İnsan Kaynakları Yönetimi

alanları Çalışma İlişkileri Dergisi kapsamındadır.