Etik Kurallar

Çalışma İlişkileri Dergisine makale gönderen yazar(lar)ın aşağıda belirtilen etik sorumluluklara uyması beklenmektedir.

 1. Çalışma İlişkileri Dergisine yapılan bütün makale başvuruları özgün olmalıdır. Yazar(lar) çalışmada kullandıkları kaynak ve dökümanları çalışma İlişkileri Dergisi Yazım Kılavuzunda belirtilen kurallara göre eksiksiz ve doğru bir şekilde atıf vermelidir.  Herhangi bir intihal durumunda makale başvurusu reddedilecektir.
 2. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
 3. Daha önce konferanslarda sunulmuş ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu durum belirtilmek üzere kabul edilebilir.
 4.  Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir; böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri hakem ve editöre sunmaya hazır olmalıdır.
 5. Yazarlar makalelerini aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış makale Çalışma İlişkileri Dergisi'ne gönderilemez.
 6.  Değerlendirme süreci başlamış bir makalenin yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
 7.  Yayın için gönderilmiş makalelerden değerlendirme sürecine girmiş olanlar geri çekilemez.
 8.   Dergiye gönderilen makalelere telif hakkı ödenmez.

 

Çalışma İlişkileri Dergisi makalelerinde hakemlik sürecinde görev alan hakemlerin aşağıda belirtilen etik sorumluluklara uyması beklenmektedir.

 1. Sadece uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 2. Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
 3.  Makaleler değerlendirilirken hakemler ve editörler yalnızca entelektüel ve bilimsel içerikle sınırlıdırlar.
 4. Hakemler yazar(lar)ın herhangi bir kötüye kullanım durumunda editörü hemen bilgilendirmelidir.

 

Çalışma İlişkileri Dergisinde görev alan editörün aşağıda belirtilen etik sorumluluklara uyması beklenmektedir.

 1. Yayın koşullarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek yetkisine sahiptir.
 2. Hakem raporları doğrultusunda editör makaleleri kabul ve reddedebilir, değişiklik yapılmasını isteyebilir.
 3. Editör yayımlanana kadar makalelerin gizliliğini sağlarlar, bu durum aynı anda birden fazla yere yapılan başvurular için geçerli değildir.
 4. Editör bütün makalelerin adil ve nesnel olarak incelenmesinden sorumludur, kabul ya da ret kararı yalnızca makalenin önemi, özgünlüğü, açıklığı ve dergiyle ilgisine dayanır.