Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 29 - 50 2019-06-30

İşletme ve Kümelerde Stratejinin Önemi ve Komşu Alan Stratejik Yaklaşımı

Çağrı Bacak [1] , Bekir Tolga Arıcan [2]


Günümüz ekonomisinin şiddetli değişim ortamında gelecekte var olabilmenin tek yolu stratejik düşüncedir. İşletmelerin karlı büyümelerini devam ettirebilmeleri faaliyette bulundukları ekosistemi iyi tanımalarına bağlıdır. Firmalar, geleneksel endüstri analizlerinden ziyade içinde bulundukları ekosistemleri analiz ederek yeni ve komşu alanlarda yatırım fırsatları bulmaktadır. Bu anlamda, yeni alanlara sıçramak isteyen işletmeler için stratejinin dinamikleriyle ortaya konulması ve açıklanması önemlidir. Bu çalışmada, strateji kavramı tarihsel olarak açıklanmış, yönetim guruları tarafından ortaya atılan tezler tartışılmıştır. Komşu alan stratejisi ayrıntılı şekilde ele alınarak, stratejinin dinamikleri işletmelerde olduğu gibi kümelenme girişimleri için de açıklanmıştır. Çalışmanın en önemli sonucu, işletme stratejisinin dinamiklerinin işletmenin içinde bulunduğu ekosistem, diğer bir ifadeyle kümeyle ilgili olduğudur. Bu kapsamda, politika yapıcıların dinamikleri iyi analiz ederek destek mekanizmasını tasarlaması gerekmektedir. 

strateji, rekabet gücü, kümelenme
  • Akman, G., Özkan C. ve Eriş, H. (2008). Strateji Odaklılık ve Firma Stratejilerinin Firma Performansına Etkisinin Analizi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl:7 Sayı:13 s.93-115.Alparslan, A. M. ve Çarıkçı, İ. H. (2014). İşletmede Strateji Oluşturma Yaklaşımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Vaka Çalışması, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, Sayı 76.Ansoff, H.I. (1965). Corporate Strategy. NewYork: McGraw Hill.Bakoğlu, R. ve Özcan, E. D. (2010). İşletme Düzeyinde Strateji Paradokslarının Mintzberg’in On Stratejik Yönetim Okulu Açısından Değerlendirilmesi, Temmuz 2010 (57-69).Bartlett, C. A. ve Ghoshal, S. (1989). Managing Across Borders, Harvard Business School Press, Boston.Berikol, B. Z. (2009). Maddi Olmayan Varlıkların Ölçülerek Maddi Sonuçlara Dönüştürülmesi: Strateji Haritaları, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, ss.93-108.Chandler, A.D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in The History of the Industrial Enterprise. Cambridge: MA: MIT Press.Finkelstein, S., Harvey, C. E. ve Lawton, C. T. (2007). Breakout Strategy: Meeting the Challenge of Double-Digit Growth, McGraw Hill, New York.Gadiesh, O. ve Gilbert, L. J.: Profit Pools: A Fresh Look at Strategy, Harvard Business Review, https://hbr.org/1998/05/profit-pools-a-fresh-look-at-strategy, 1998 (May-June Issue).Grant, R.M. (1991). The Resource Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. California Management Review, 33(3), 114-135.Grundy, T. (1994). Breakthrough Strategies for Growth, Pitman Publishing, London.Grundy, T., Johnson, G. ve Scholes, K. (1998). Exploring Strategic Financial Management, Prentice Hall.Grundy, T. (2002). Shareholder Value, Capstone Publishing, Oxford.Hamel, G. ve Prahalad, C. K. (1994). Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston.Hamel, G. (2000). Leading the Revolution: How to Thrive in Turbulent Times by Making Innovation a Way of Life, Harvard Business School Press, Boston.Helfat, C. E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M. A., Singh H., Teece, D. J. ve Winter, S. G. (2007). Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations, Blackwell Publishing.Johnson, G., Scholes, K. ve Whittington, R. (2009). Fundamentals of Strategy, Prentice Hall.Johnson, M. W. (2010). Seizing The White Space: Business Model Innovation For Growth and Renewal, Harvard Business School Publishing, Boston.Kahveci, E. (2012). İşletme Stratejileri ve İhracat Performansı İlişkileri, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Yıl 4 - Sayı 6.Kaplan, R.S. ve Norton, D.P. (1992). The Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, Vol. 70, No:1, pp. 71-79.Lafley, A. G. ve Martin, R. L. (2013). Playing to Win: How Strategy really Works, Harvard Business Review Press, Boston.Markides, C. C. (2008). Game-Changing Strategies: How to Create New Market Space in Established Industries By Breaking Rules, Jossey-Bass, San Francisco.Mathur, S. S. ve Kenyon, A. (2001). Creating Value: Successful Business Strategies, Butterwoth Heinaman, Oxford.Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall, London.Özşahin, M., Bayarçelik, E. B. ve Yıldız, B. (2017). Strateji Tipleri ile Yenlik Performansı İlişkisinde Stratejik Karar Verme Hızının Şartlı Değişken (Moderatör) Etkisi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (16. UİK Özel Sayısı): 749-766.Papatya, G. (2017). Rekabetçi Strateji Türleri ve İşletme Yetenekleri Arasındaki İlişki: Ankara İli Merkezli İhracat İşletmelerinde Bir Araştırma, Journal of Current Researches on Business and Economics, 7 (1), 1-16.Peters, T. J. ve Waterman, R. H. (2004). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best Run Companies, Harper Collins, New York.Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy, The Free Press, Macmillan, New York.Porter, M. E. (1996). What is Strategy? Harvard Business Review, 74(6), 61-78.Porter, M. E. (1991). Towards a Dynamic Theory of Strategy. Strategic Management Journal, 12(Special Issue: Fundamental Research Issues in Strategy and Economics), Winter, 95-117.Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review, 77-90.Robertson, C. D. (2013). Brick by Brick: How LEGO Rewrote the Rules of Innovation and Conquered the Global Toy Industry, Crown Publishing, New York.Senge, P. M. (2006). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Random House Business Books, London.Slywotzky, A. J. (1996). Value Migration, Harvard Business School Press, Boston.Tanova, C. ve Karadal H. (2004). Kurumsal Strateji ile İnsan Kaynakları Politikaları Arasındaki İlişkinin Analizi, D.E.Ü. İ.İ.B.F Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 2 ss.123-136.Viale, R. ve Etzkowitz, H. (2010). The Capitalization of Knowledge: A Triple Helix of University-Industry-Government, Edward Elgar Publishing, USA.Yıldırım, M. H. ve Çolak, E. E. H. (2016). Yurtdışına Doğrudan Yatırım Yapan Türk İşletmelerinde Strateji-Yapı İlişkisi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1 (1), 91-132.Warner, R. (2004). How to Run a Thriving Business: Strategies for Success and Satisfaction, Delta Printing, USA.Zook, C. (2004). Beyond the Core: Expand Your Market Without Abandoning Your Roots, Harvard Business Review.Zook, C. ve Allen, J. (2010). Profit from the Core: A Return to Growth in Turbulent Times, Harvard Business Review.Zook, C. ve Allen, J. (2012). Repeatability: Build Enduring Businesses for a World of Constant Change, Harvard Business Review.
Primary Language tr
Subjects Management, Economics
Journal Section Research Article
Authors

Author: Çağrı Bacak (Primary Author)
Institution: BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Bekir Tolga Arıcan
Institution: BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { ckuiibfd410438, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Cankiri Karatekin University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {29 - 50}, doi = {10.18074/ckuiibfd.410438}, title = {İşletme ve Kümelerde Stratejinin Önemi ve Komşu Alan Stratejik Yaklaşımı}, key = {cite}, author = {Bacak, Çağrı and Arıcan, Bekir Tolga} }
APA Bacak, Ç , Arıcan, B . (2019). İşletme ve Kümelerde Stratejinin Önemi ve Komşu Alan Stratejik Yaklaşımı. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 29-50 . DOI: 10.18074/ckuiibfd.410438
MLA Bacak, Ç , Arıcan, B . "İşletme ve Kümelerde Stratejinin Önemi ve Komşu Alan Stratejik Yaklaşımı". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 29-50 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ckuiibfd/issue/44278/410438>
Chicago Bacak, Ç , Arıcan, B . "İşletme ve Kümelerde Stratejinin Önemi ve Komşu Alan Stratejik Yaklaşımı". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 29-50
RIS TY - JOUR T1 - İşletme ve Kümelerde Stratejinin Önemi ve Komşu Alan Stratejik Yaklaşımı AU - Çağrı Bacak , Bekir Tolga Arıcan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.410438 DO - 10.18074/ckuiibfd.410438 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 50 VL - 9 IS - 1 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.410438 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.410438 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İşletme ve Kümelerde Stratejinin Önemi ve Komşu Alan Stratejik Yaklaşımı %A Çağrı Bacak , Bekir Tolga Arıcan %T İşletme ve Kümelerde Stratejinin Önemi ve Komşu Alan Stratejik Yaklaşımı %D 2019 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 9 %N 1 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.410438 %U 10.18074/ckuiibfd.410438
ISNAD Bacak, Çağrı , Arıcan, Bekir Tolga . "İşletme ve Kümelerde Stratejinin Önemi ve Komşu Alan Stratejik Yaklaşımı". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 1 (June 2019): 29-50 . https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.410438
AMA Bacak Ç , Arıcan B . İşletme ve Kümelerde Stratejinin Önemi ve Komşu Alan Stratejik Yaklaşımı. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 29-50.
Vancouver Bacak Ç , Arıcan B . İşletme ve Kümelerde Stratejinin Önemi ve Komşu Alan Stratejik Yaklaşımı. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 50-29.