Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 1 - 27 2019-06-30

Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi

Gülizar AKKUŞ [1]


Batı Karadeniz Bölgesinin en yüksek dağ kütlesi olan Ilgaz dağları, sahip olduğu doğal güzellik ve çeşitlilik sebebiyle 1976 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren ilk tesis yatırımları yapılan alanda en çok rağbet gören turizm türü kış turizmi olmuştur. Bu araştırmada Ilgaz dağının kış turizmi açısından geçirdiği değişim ve yakaladığı başarı oranı değerlendirilmiştir. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi ile toplanan ikincil verilere başvurulmuştur. Ilgaz’daki tesislere gelen ziyaretçi sayıları, ziyaretçilerin ortalama geceleme ve kalış süreleri ile tesislerin doluluk oranlarının nasıl bir değişim geçirdiği değerlendirilmiştir. Bununla birlikte geçmiş verileri daha kapsayıcı bir şekilde değerlendirebilmek adına Ilgaz dağına ilişkin yayınlanmış turizm ile bağlantılı tüm haberler incelenmiştir. Elde edilen tüm verilerden yola çıkılarak Ilgaz dağının kış turizmi açısından son yıllarda bir ivme yakaladığı ancak 2015-2016 yılları itibariyle bir gerileme yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Kış turizmi, Kış sporları turizm merkezi, Tarihsel gelişim, Çankırı-Ilgaz Dağı
 • Aydoğdu, A., Koç, Y. Z. ve Koç, D. E. (2018). Yerli ziyaretçilerin Ilgaz dağı destinasyonunu tekrar ziyaret etme niyetleri üzerine bir araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 207-226.
 • Çakmak, F. ve Yılmaz, Ö. (2017). Turizmin sürdürülebilirliği açısından kış turizmi. 1st International Sustainable Tourism Congress (s. 90-99) içinde. 23-25 Kasım 2017, Kastamonu.
 • Dağdeviren, A., Özdemir, H. ve Göker, G. (2017). Ilgaz ilçesinin turizm potansiyeli. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 504-533.
 • Evren, S. (2016). Türkiye’de kış turizmi destinasyonlarının rekabetçi konumlandırması (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Göker, G. ve Ünlüönen, K. (2017). Açık alanda yapılan doğa temelli rekreatif etkinliklere yönelik bir alan araştırması (Ilgaz Dağı Milli Parkı örneği). Journal of Recreation and Tourism Research, 4(3), 60-68.
 • Göktuğ, T. H. ve Arpa, N. Y. (2015a). Korunan alanlar yönetimi bağlamında kayak merkezlerinin fiziksel ve sosyal taşıma kapasitelerinin analizi: Ilgaz Dağı Milli Parkı, Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(1), 104-119.
 • Göktuğ, T. H. ve Arpa, N. Y. (2015b). Ziyaretçi yönetimi bağlamında Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda rekreasyon deneyim kalitesinin saptanması. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(1), 146-161.
 • İbret, Ü. (2006). Ilgaz dağlarında kış turizmi. Türk Coğrafya Dergisi, 44, 61-78.
 • İncekara, A. (1998). Doğu Anadolu’da kış turizmi gelişme olanakları. İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1998-18, İstanbul.
 • Katkat, D. ve Mızrak, O. (2010). Yaz ve kış turizmlerinin Türkiye ekonomisine katkılarının karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(4), 32-39.
 • Koşan, A. (2016). Kış turizmi, olası gelişmeler ve başarı faktörleri. I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi (s. 46-64) içinde. 7-9 Nisan 2016, Erzincan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Yayınları, Yayın No: 1.
 • Mursalov, M. (2009). Bir turistik ürün çeşitlendirmesi olarak kış turizmi ve kış turizmi açısından Azerbaycan’ın Guba-Haçmaz Turizm bölgesinin arz potansiyeli (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Öztürk, S. ve Aydoğdu, A. (2012). Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın rekreasyonel olanakları. I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi (s. 611-628) içinde. 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya.
 • Şen, G. ve Erkan Buğday, S. (2015). Kastamonu ilinde çeşitli statülerde koruma ve kullanma amaçlı belirlenmiş alanlar. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(2), 214-230.
 • T.C. Çankırı Valiliği. (2018). Konaklama, Konaklama Tesisleri, Erişim adresi: http://www.cankiri.gov.tr/konaklama
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007-2016). Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. İşletme Belgeli Tesisler, Erişim adresi: http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9857/isletme-belgeli-tesisler.html
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018). Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Turizm İşletme Belgeli Tesisler, Erişim adresi: http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9579/turizm-tesisleri.html
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018). Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Erişim adresi: http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,10177/kis-sporlari-turizm-merkezlerine-iliskin-genel-bilgiler.html
 • Toy, H. (2013). Kayak merkezi müşterilerinin tatmin düzeylerinin bazı demografik değişkenlerle ilişkisinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Ülker, İ. (2006). Dağlarımız: Dağ sporları ve dağ turizmi, Yüksek dağlarımız ve kayak merkezleri. Ankara: T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Vanat, L. (2018). 2018 international report on snow & mountain tourism, overview of the key industry figures for ski resorts, 10th Edition, ISBN: 978-2-9701028-4-7
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Genişletilmiş 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zeydan, Ö. ve Sevim, B. (2008). İklim değişikliğinin kış turizmine etkileri, TMMOB İklim Değişikliği Sempozyumu, Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye (s. 156-171) içinde. 13-14 Mart 2008, Ankara.
 • 2006/11264 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, (2006, 8 Aralık). Resmî Gazete. (Sayı: 26370). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/12/20061208-8.htm
 • Anonim, (2012, 16 Ocak). Nemrut ve Ilgaz Dağı kimin? Tartışma büyüyor… Habertürk. Erişim adresi: http://www.haberturk.com/polemik/haber/706311-nemrut-ve-ilgaz-dagi-kimin-tartisma-buyuyor#
 • Anonim, (2013, 21 Ağustos). Ilgaz Dağı Milli Parkında yeni türler bulundu. Haber7. Erişim adresi: http://www.haber7.com/hayvanlar-alemi/haber/1064872-ilgaz-dagi-milli-parkinda-yeni-turler-bulundu
 • Anonim, (2013, 16 Aralık). Ilgaz Dağı 24 saat izleniyor. Haber7. Erişim adresi: http://www.haber7.com/yasam/haber/1106211-ilgaz-dagi-24-saat-izleniyor
 • Anonim, (2014, 25 Şubat). Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığı 65 santimetre. Haberler.com. Erişim adresi: https://www.haberler.com/ilgaz-dagi-nda-kar-yagisi-5714372-haberi/
 • Anonim, (2014, 31 Ağustos). Ilgaz Dağı’nda sürdürülebilir turizm planlama çalışması başlatıldı. Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/ilgaz-dagi-nda-surdurulebilir-turizm-kastamonu-yerelhaber-360326/
 • Anonim, (2014, 18 Ekim). Ilgaz’ın zirvesine 22 Milyon $ yatırıyor, Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/ilgaz-in-zirvesine-22-milyon-/ekonomi/detay/1956238/default.htm
 • Anonim, (2014, 7 Kasım). Türkiye’de ilk olan “Tuz Otel” hizmete açıldı. Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/turkiye-de-ilk-olan-tuz-otel-hizmete-kastamonu-yerelhaber-462129/
 • Anonim, (2014, 13 Kasım). Ilgaz Dağı’ndaki kayak pistlerinin uzunluğu 3 bin metreye çıkacak. Radikal. Erişim adresi: http://www.radikal.com.tr/cankiri-haber/ilgaz-dagindaki-kayak-pistlerinin-uzunlugu-3-bin-metreye-cikacak-1229814/
 • Anonim, (2014, 26 Kasım). Ilgaz’a erken yağan kar turizmcileri sevindirdi, Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/ilgaz-a-erken-yagan-kar-turizmcileri-cankiri-yerelhaber-493310/
 • Anonim, (2015, 3 Ocak). Ilgaz’da kayak keyfi. Sözcü. Erişim adresi: https://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-icinden/ilgazda-kayak-keyfi-698669/
 • Anonim, (2015, 18 Ocak). Hafta sonu dolup taşan Ilgaz, sömestr tatiline hazır. Haberler.com. Erişim adresi: https://www.haberler.com/hafta-sonu-dolup-tasan-ilgaz-somestr-tatiline-6878764-haberi/
 • Anonim, (2015, 6 Şubat). Ilgaz Dağı’na telesiyej hizmete girdi. Sözcü. Erişim adresi: https://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-icinden/ilgaz-dagina-telesiyej-hizmete-girdi-735472/
 • Anonim, (2015, 6 Şubat). Ilgaz Dağı’ndaki heyelan d-765 karayolunu trafiğe kapadı. Türkiye Gazetesi. Erişim adresi: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/232068.aspx
 • Anonim, (2015, 6 Şubat). Ilgaz Dağına telesiyej hizmete girdi. Haberler.com. Erişim adresi: https://www.haberler.com/ilgaz-dagi-na-telesiyej-hizmete-girdi-6940915-haberi/
 • Anonim, (2015, 8 Nisan). Ilgaz Dağı Milli Parkı’na 3 ayda 55 bin ziyaretçi. Haberler.com. Erişim adresi: https://www.haberler.com/ilgaz-dagi-milli-parki-na-3-ayda-55-bin-ziyaretci-7170317-haberi/
 • Anonim, (2015, 13 Nisan). Ilgaz Dağı Milli Parkı’na ziyaretçi akını, TRT Haber, Erişim adresi: http://www.trthaber.com/haber/yasam/ilgaz-dagi-milli-parkina-ziyaretci-akini-178388.html
 • Anonim, (2015, 28 Ekim). Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Yeni Akit. Erişim adresi: https://www.yeniakit.com.tr/haber/ilgaz-dagina-mevsimin-ilk-kari-yagdi-103138.html
 • Anonim, (2015, 28 Ekim). Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/ilgaz-dagi-na-mevsimin-ilk-kari-yagdi-kastamonu-yerelhaber-1037104/
 • Anonim, (2015, 4 Kasım). Türkiye’nin en uzun zipline hattı Çankırı’da açıldı. Haberler.com. Erişim adresi: https://www.haberler.com/turkiye-nin-en-uzun-zipline-hatti-cankiri-da-7846980-haberi/
 • Anonim, (2015, 4 Aralık). Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığı 40 santime ulaştı. Haberler.com. Erişim adresi: https://www.haberler.com/ilgaz-dagi-nda-kar-kalinligi-40-santime-ulasti-7940139-haberi/
 • Anonim, (2016, 16 Ocak). Başkan Dinç: Ilgaz, yeteri kadar tanıtılmıyor. Haberler.com. Erişim adresi: https://www.haberler.com/baskan-dinc-ilgaz-yeteri-kadar-tanitilmiyor-8068403-haberi/
 • Anonim, (2016, 22 Nisan). Ilgaz Dağı’na İstiklal Yolu yazdılar. En Son Haber. Erişim adresi: http://www.ensonhaber.com/ilgaz-dagina-istiklal-yolu-yazdilar-2016-04-23.html
 • Anonim, (2016, 23 Eylül). Ilgaz Dağı’na ilk kar düştü. CNN Türk. Erişim adresi: https://www.cnnturk.com/turkiye/ilgaz-dagina-ilk-kar-dustu
 • Anonim, (2016, 26 Eylül). Ilgaz Dağı Milli Parkı, önemli bir projeye ev sahipliği yapacak. Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/ilgaz-dagi-milli-parki-onemli-bir-projeye-kastamonu-yerelhaber-1568437/
 • Anonim, (2016, 4 Ekim). Uluslararası seyahat sitesinden Ilgaz Dağı’na 5 yıldız. Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/uluslarasi-seyahat-sitesinden-ilgaz-dagina-5-y-40239538
 • Anonim, (2016, 29 Kasım). Ilgaz Dağı’nın “İkinci Davos” olması isteği, Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/ilgaz-daginin-ikinci-davos-olmasi-istegi-40291977
 • Anonim, (2016, 19 Aralık). Ilgaz Dağı’nda turizm “orman köşkleri” ile geliştirilecek. Anadolu Ajansı. Erişim adresi: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/ilgaz-daginda-turizm-orman-koskleri-ile-gelistirilecek/709295
 • Anonim, (2016, 26 Aralık). Ilgaz tüneli açıldı. Bianet. Erişim adresi: https://bianet.org/bianet/ekonomi/182087-ilgaz-tuneli-acildi
 • Anonim, (2016, 29 Aralık). Ilgaz’da kar yağışı Aralık ayı ortalamasının üzerinde. Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/ilgazda-kar-yagisi-aralik-ayi-ortalamasinin-uz-40321319
 • Anonim, (2017, 15 Ocak). Kastamonu’da Ilgaz 2. Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları, Timeturk. Erişim adresi: https://www.timeturk.com/kastamonu-da-ilgaz-2-geleneksel-hizli-kizak-yarislari/haber-453900
 • Anonim, (2017, 15 Ocak). Kastamonu haberi: Metin Feyzioğlu Ilgaz’da kızakla kaydı. Sözcü. Erişim adresi: https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/son-dakika-haberi/metin-feyzioglu-ilgazda-kizakla-kaydi-1623781/
 • Anonim, (2017, 18 Ocak). Turizmci Aydaş: Doruk Otel’in kapalı olması üzüntü verici, Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/turizmci-aydas-doruk-otelin-kapali-olmasi-uzu-40339560
 • Anonim, (2017, 24 Ocak). Şehitler anısına Ilgaz Dağı’na zirve tırmanışı, Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/sehitler-anisina-ilgaz-dagina-zirve-tirmanisi-40344856
 • Anonim, (2017, 14 Şubat). Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın sömestr trafiği 14 bin ziyaretçi, Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/ilgaz-dagi-milli-parkinin-somestr-trafigi-14-b-40365783
 • Anonim, (2017, 1 Mart). Ilgaz Dağı eteklerinde orman yangını. Star Gazetesi. Erişim adresi: http://www.star.com.tr/guncel/ilgaz-dagi-eteklerinde-orman-yangini-haber-1192091/
 • Anonim, (2017, 8 Haziran). Milletvekili Akbaşoğlu, Ilgaz'ı Davos yapmak için çalışıyoruz, Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/milletvekili-akbasoglu-ilgazi-davos-yapmak-ic-40484043
 • Anonim, (2017, 12 Haziran). Tam 60 milyon yıllık! Ilgaz Dağı’nda bulundu… Sözcü. Erişim adresi: https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/tam-60-milyon-yillik-ilgaz-daginda-bulundu-1890858/
 • Anonim, (2017, 12 Haziran). Ilgaz Dağı’nda 60 milyon yıllık deniz fosili bulundu. Sputnik Türkiye. Erişim adresi: https://tr.sputniknews.com/turkiye/201706121028855600-ilgaz-dagi-60milyon-yillik-fosil/
 • Anonim, (2017, 12 Haziran). Ilgaz Dağı’nda 60 milyon yıllık deniz fosili bulundu. CNN Türk. Erişim adresi: https://www.cnnturk.com/yasam/ilgaz-daginda-60-milyon-yillik-deniz-fosili-bulundu
 • Anonim, (2017, 12 Haziran). 60 million-year-old marine fossils found in Northern Turkey. Daily Sabah. Erişim adresi: https://www.dailysabah.com/history/2017/06/12/60-million-year-old-marine-fossils-found-in-northern-turkey
 • Anonim, (2017, 16 Temmuz). 15 Temmuz Şehitlerini anmak için Ilgaz Dağı’na tırmandılar. Haberler.com. Erişim adresi: https://www.haberler.com/15-temmuz-sehitlerini-anmak-icin-ilgaz-dagi-na-9839318-haberi/
 • Anonim, (2017, 17 Temmuz). 15 Temmuz Şehitleri için Ilgaz Dağı’na tırmandılar. Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/15-temmuz-sehitleri-icin-ilgaz-dagi-kastamonu-yerelhaber-2171458/
 • Anonim, (2017, 1 Ağustos). Ilgaz Dağı biyoçeşitlilik envanteri çıkarılıyor. Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/ilgaz-dagi-biyocesitlilik-envanteri-cikariliyor-40537353
 • Anonim, (2017, 9 Ağustos). Ilgaz Dağı’nda imar planı yenileme incelemesi. Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/ilgaz-daginda-imar-plani-yenileme-incelemesi-40544639
 • Anonim, (2017, 22 Ağustos). Ilgaz Dağı’nda alternatif bir turizm, Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/ilgaz-daginda-alternatif-bir-turizm-40558313
 • Anonim, (2017, 27 Ağustos). 11’nci Ilgaz Dağı Kültür ve Sanat Festivali. Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/11nci-ilgaz-dagi-kultur-ve-sanat-festivali-40562953
 • Anonim, (2017, 11 Eylül). Ilgaz Dağı Milli Parkı’nı 1703 kişi ziyaret etti. Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/ilgaz-dagi-milli-parkini-1703-kisi-ziyaret-ett-40575822
 • Anonim, (2017, 22 Eylül). Ilgaz Dağı’nda yoga festivali, Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/ilgaz-daginda-yoga-festivali-40587416
 • Anonim, (2017, 24 Eylül), Ilgaz Dağı’nda oryantiring yarışları, Haber7. Erişim adresi: http://www.haber7.com/kastamonu/2431662-ilgaz-daginda-oryantiring-yarislari
 • Anonim, (2017, 26 Ekim). Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda yön ve bilgilendirme levhaları yenilendi. Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/ilgaz-dagi-milli-parkinda-yon-ve-bilgilendirme-40623046
 • Anonim, (2017, 30 Ekim). Ilgaz Dağı’na ilk kar yağdı, haberler.com. Erişim adresi: https://www.haberler.com/ilgaz-dagi-na-ilk-kar-yagdi-10189248-haberi/
 • Anonim, (2017, 30 Ekim). Ilgaz’a cumhuriyet tırmanışı başarıyla tamamlandı. Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/ilgaza-cumhuriyet-tirmanisi-basariyla-tamamlan-40628023
 • Anonim, (2017, 20 Kasım). Ilgaz’da sonbahar fotoğraf meraklılarını büyülüyor. Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/ilgaz-da-sonbahar-fotograf-meraklilarini-kastamonu-yerelhaber-2413224/
 • Anonim, (2017, 6 Aralık). Ilgaz Dağı kayıyor! Tesisleri boşaltın… Sözcü. Erişim adresi: https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/ilgaz-dagi-kayiyor-tesisleri-bosaltin-2120188/
 • Anonim, (2017, 6 Aralık). Türkiye Kayak Federasyonu’ndan “Ilgaz Dağı” açıklaması, Habertürk. Erişim adresi: http://www.haberturk.com/turkiye-kayak-federasyonu-ndan-ilgaz-dagi-aciklamasi-1743522
 • Anonim, (2017, 6 Aralık). Ilgaz Dağı tesisleri kapanmıyor, Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/ilgaz-dagi-tesisleri-kapanmiyor-kastamonu-yerelhaber-2450287/
 • Anonim, (2017, 6 Aralık). Ilgaz Dağı kayıyor tesisleri boşaltın!.. haberler.com. Erişim adresi: https://www.haberler.com/ilgaz-dagi-kayiyor-tesisleri-bosaltin-2-10319031-haberi/
 • Anonim, (2017, 6 Aralık). Ilgaz Dağı kayıyor. Takvim Gazetesi. Erişim adresi: https://www.takvim.com.tr/guncel/2017/12/07/ilgaz-dagi-kayiyor
 • Anonim, (2017, 8 Aralık). Ilgaz Dağı’ndaki tesisler hakkında açıklama… Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/ilgaz-dagindaki-tesisler-hakkinda-aciklama-40671896
 • Anonim, (2017, 8 Aralık). Ilgaz Dağı iddiasına ilişkin valilikten açıklama. HaberTürk. Erişim adresi: http://www.haberturk.com/ilgaz-dagi-iddiasina-iliskin-valilikten-aciklama-1747251
 • Anonim, (2017, 26 Aralık). Ilgaz otelleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı, Hürriyet. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/ilgaz-otelleri-yuzde-100-doluluk-oranina-ulasti-40690828
 • Anonim, (2017, 29 Aralık). Ilgaz Dağı’na yılbaşı ilgisi, haberler.com. Erişim adresi: https://www.haberler.com/ilgaz-dagi-na-yilbasi-ilgisi-10401589-haberi/
 • Anonim, (2017, 31 Aralık). Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’nde yılbaşı yoğunluğu, Milliyet. Erişim adresi: http://www.milliyet.com.tr/ilgaz-dagi-kayak-merkezi-nde-yilbasi-kastamonu-yerelhaber-2502452/
Primary Language tr
Subjects Management, Economics
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-9262-2680
Author: Gülizar AKKUŞ (Primary Author)
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { ckuiibfd437703, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Cankiri Karatekin University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {1 - 27}, doi = {10.18074/ckuiibfd.437703}, title = {Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi}, key = {cite}, author = {AKKUŞ, Gülizar} }
APA AKKUŞ, G . (2019). Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 1-27 . DOI: 10.18074/ckuiibfd.437703
MLA AKKUŞ, G . "Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 1-27 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ckuiibfd/issue/44278/437703>
Chicago AKKUŞ, G . "Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 1-27
RIS TY - JOUR T1 - Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi AU - Gülizar AKKUŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.437703 DO - 10.18074/ckuiibfd.437703 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 27 VL - 9 IS - 1 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.437703 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.437703 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi %A Gülizar AKKUŞ %T Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi %D 2019 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 9 %N 1 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.437703 %U 10.18074/ckuiibfd.437703
ISNAD AKKUŞ, Gülizar . "Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 1 (June 2019): 1-27 . https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.437703
AMA AKKUŞ G . Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 1-27.
Vancouver AKKUŞ G . Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 27-1.