Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 245 - 275 2019-06-30

Girişimcilik Kapasitesinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Ölçülmesi ve Bir Uygulama

Enver ÇAKIN [1]


Girişimcilik ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında anahtar bir role sahiptir. Bu nedenle girişimciliğin sürekli teşvik edilmesi ve girişimciliği geliştirecek ekosistemin ve kültürün oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada bulanık mantık yaklaşımı kullanılarak girişimcilik kapasitesinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bulanık mantık yaklaşımı ile klasik yöntem karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; üç sınıfın genel girişimcilik kapasitelerinin düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca üç sınıfın da temel iş yetenekleri, pazarlama yetenekleri, finans yetenekleri ve teknik yeteneklerinin düşük ve orta düzey oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte bulanık mantık yaklaşımının klasik yöntemlere göre daha esnek ve dilsel değişkenler ile insan düşünce sistemini dikkate alan daha tutarlı bir yöntem olduğu vurgulanmıştır.

Girişimcilik, Bulanık Mantık
 • Aksoy, C. ve Yalçınsoy, A. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 341-359.
 • Asamani, L. ve Mensah, A.O. (2013). Entrepreneurial Inclination among Ghanaian University Students: The Case of University of Cape Coast, Ghana. European Journal of Business and Management. 5(19), 113-126
 • Azimjonov, J., Selvi, İ.H. ve Özbek, U. (2016). Evaluation of Distance Learning Students Performance Using Fuzzy Logic. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 1(3), 87-97
 • Baloch, Q.B., Rahim, F. ve Manzoor, S.R. (2017). Entrepreneurıal Capacity Building and Students Entrepreneurial Inclinatıon. City University Research Journal. 7(2), 285-299
 • Bandemer, H. Ve Gottwald, S. (1995). Fuzzy Sets, Fuzzy Logic, Fuzzy Methods with Applications. Wiley.
 • Brixy, U., Sternberg, R. ve Stüber, H. (2008). From Potential to Real Entrepreneurship. Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung-IAB Discussion Paper. 32/2008.
 • Chunxia, Y. (2011). Research on Entrepreneurial Capacity Evaluation Index System of the Self-employed: Based on 603 Samples Analysis. Proceedings of the 8th International Conference on Innovation & Management. 30 Kasım-02 Aralık 2011. Kitakyushu, Japonya.
 • Coduras, A., Saiz-Alvarez, J.M. ve Ruiz, J. (2016). Measuring Readiness for Entrepreneurship: An Information Tool Proposal. Journal of Innovation & Knowledge. 1, 99-108.
 • Cooney, T.M. (2012). Entrepreneurship Skills for Growth-Orientated Businesses. Report for the Workshop on Skills Development for SMEs and Entrepreneurship’. 28 Kasım 2012. Kopenhag
 • Curral, L., Santos, S.C. ve Caetano, A. (2013). Theoretical Foundations on the Entrepreneurial Potential. Amity Business Journal. 2(1), 1-11
 • Çetin, O. ve Taşdemir, Ö. (2017). Girişimcilik Kapasitesi ve Bireysel Yenilikçiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi. Social Sciences Research Journal, 6(3), 76-87
 • Das, P. ve Mukherjee, S. (2017). Designing a Fuzzy Approach for Modelling the Performance Evaluation of Education Service Providers. Int. J. Services and Operations Management. 26(1), 49-67
 • Davis, M.H., Hall, J.A. ve Mayer, P.S. (2015). Developing A New Measure of Entrepreneurial Mindset: Reliability, Validity and Implications for Practitioners. Consulting Psychology Journal: Practice and Research. 68(1), 21-48
 • Global Entrepreneurship Monitor (2016/2017). Global Report-2016/2017. Global Entrepreneurship Research Association (GERA).
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 5. Baskı
 • Keat, O.Y., Selvarajah, C. ve Meyer, D. (2011). Inclination Towards Entrepreneurship Among University Students: An Empirical Study of Malaysian University Students. International Journal of Business and Social Science. 2(4), 206-220
 • Korol, T. ve Korodi, A. (2011). An Evaluation of Effectiveness of Fuzzy Logic Model in Predicting The Business Bankruptcy. Romanian Journal of Economic Forecasting. 3, 92-107
 • KOSGEB (2015). Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018). www.kosgeb.gov.tr, (Erişim Tarihi: 07/07/2018)
 • KOSGEB, TEB ve Yeditepe Üniversitesi (2014). Global Entrepreneurship Monitor-GEM (2014-2016)-Türkiye’de ve Bölgeler’de Girişimcilik. www.kosgeb.gov.tr (Erişim Tarihi: 07/07/2018)
 • Kutzhanova, N., Lyons, T.S. ve Lichtenstein, G.A. (2009). Skill-Based Development of Entrepreneurs and the Role of Personal and Peer Group Coaching in Enterprise Development. Economic Development Quarterly. 23(3), 1-18
 • Mamabolo, M.A., Kerrin, M. ve Kele, T. (2017). Entrepreneurship Management Skills Requirements in an Emerging Economy: A South African Outlook. The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management. 9(1), 1-10
 • Sarkar, A., Sahoo, G.ve Sahoo, U.C. (2012). Application of Fuzzy Logic in Transport Planning. International Journal on Soft Computing. 3(2), 1-21.
 • Silva de Souza, G.H., Freire dos Santos, P.C, Lima, N.C., Tavares da Cruz, N.J., Lezana, A.G.R. ve Coelho, J.A.P.M. (2017). Entrepreneurial Potential Scale: Evidence on Confirmatory Factor Validity, Dimensional Structure and Predictive Effectiveness. Gest. Prod São Carlos. 24(2), 324-337
 • Surya, A.A. Kurian, M. ve Varghese, S.M. (2016). Overall Performance Evaluation of Engineerıng Students Using Fuzzy Logic. International Journal on Cybernetics & Informatics. 5(2), 71-78
 • Thakre, T.A., Chaudhari, O.K. ve Dhawade, N. (2017). A Fuzzy Logic Multi Criteria Approach For Evaluation Of Teachers Performance. Advances in Fuzzy Mathematics. 12(1), 129-145
 • The Global Entrepreneurship Index (2018). The Global Entrepreneurship and Development Institute, Washington, D.C., USA
 • Upadhyay, J. ve Gautam, P. (2015). Modeling of Student’s Performance Evaluaiton. IJIRST –International Journal for Innovative Research in Science & Technology. 2(3), 94-98
 • Užga-Rebrovs, O. Ve Kuļešova, G. (2017). Comparative Analysis of Fuzzy Set Defuzzification Methods in the Context of Ecological Risk Assessment. Information Technology and Management Science. 20, 25-29
 • Wei Ni, L., Ping, L.B., Ying, L.L., Sern, N.H. ve Lih, W.J. (2012). Entrepreneurial Intention: A Study Among Students of Higher Learning Institution. Bachelor of Business Administration (HONS). Universiti Tunku Abdul Rahman. Faculty of Business and Finance Department of Business
 • Yadav, R.S., Soni, A.K. ve Pal, S. (2014). A Study of Academic Performance Evaluation Using Fuzzy Logic Techniques. Proceedings of the 8th INDIACom; INDIACom-2014 2014 International Conference on “Computing for Sustainable Global Development”, 5th – 7th March, 2014.
 • Yılmaz, E. ve Sünbül, A.M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21, 195-203
 • Yılmaz, M. ve Arslan, E. (2005). Bulanık Mantığın Jeodezik Problemlerin Çözümünde Kullanılması. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mühendislik Ölçmeleri STB Komisyonu 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu. 23-25 Kasım 2005, İTÜ – İstanbul.
 • Zadeh, L.A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control. 8, 338-353.
 • Zahra (2011). Entrepreneurial Capability: Opportunity Pursuit and Game Changing. Innovatıon, Strategy and Structure - Organizations, Institutions, Systems and Regions at Copenhagen Business School. 15-17 Temmuz 2011. Danimarka
 • Zhang, Y. (2013). Increasing Entrepreneurial Capabilities of Chinese Entrepreneurs in Helsinki Region. Master‟s Thesis Degree Programme in International Business Management. Haaga-Helia University of Applied Sciences.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Research Article
Authors

Author: Enver ÇAKIN (Primary Author)
Institution: KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { ckuiibfd464302, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Cankiri Karatekin University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {245 - 275}, doi = {10.18074/ckuiibfd.464302}, title = {Girişimcilik Kapasitesinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Ölçülmesi ve Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {ÇAKIN, Enver} }
APA ÇAKIN, E . (2019). Girişimcilik Kapasitesinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Ölçülmesi ve Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 245-275 . DOI: 10.18074/ckuiibfd.464302
MLA ÇAKIN, E . "Girişimcilik Kapasitesinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Ölçülmesi ve Bir Uygulama". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 245-275 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ckuiibfd/issue/44278/464302>
Chicago ÇAKIN, E . "Girişimcilik Kapasitesinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Ölçülmesi ve Bir Uygulama". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 245-275
RIS TY - JOUR T1 - Girişimcilik Kapasitesinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Ölçülmesi ve Bir Uygulama AU - Enver ÇAKIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.464302 DO - 10.18074/ckuiibfd.464302 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 245 EP - 275 VL - 9 IS - 1 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.464302 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.464302 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Girişimcilik Kapasitesinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Ölçülmesi ve Bir Uygulama %A Enver ÇAKIN %T Girişimcilik Kapasitesinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Ölçülmesi ve Bir Uygulama %D 2019 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 9 %N 1 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.464302 %U 10.18074/ckuiibfd.464302
ISNAD ÇAKIN, Enver . "Girişimcilik Kapasitesinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Ölçülmesi ve Bir Uygulama". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 1 (June 2019): 245-275 . https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.464302
AMA ÇAKIN E . Girişimcilik Kapasitesinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Ölçülmesi ve Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 245-275.
Vancouver ÇAKIN E . Girişimcilik Kapasitesinin Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Ölçülmesi ve Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 275-245.