Year 2019, Volume 9 , Issue 1, Pages 51 - 71 2019-06-30

Rassal Etkiler Multinomial Logit Model için Bayesyen ve Klasik Yaklaşım: Türkiye’de Dinamik Yoksulluk Örneği

ÇİLER SİGEZE [1] , SEDA ŞENGÜL [2]


Yoksulluk, herhangi bir dönem ve konumda refah düzeyindeki farklılıklara göre değişiklik gösterdiği için yoksulluğun dinamik yapısının incelenmesi oldukça önemlidir. Çalışmada TÜİK 2009-2012 dönemi Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA) panel mikro veri anketinden yararlanılarak Türkiye’de hanelerin yoksulluktan çıkış, yoksulluğa geçiş ve kronik yoksulluk durumlarının belirleyicileri rassal etkiler multinomial logit model kurularak incelenmiştir. Çalışmada rassal etkiler multinomial model hem klasik hem de Bayesyen yaklaşımla tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre her iki yaklaşımla benzer sonuçlar elde edilmesine rağmen Bayesyen yaklaşımla tahmin süresi klasik yaklaşıma göre on kat daha kısa sürmüştür. Bunun yanında çalışmada hanehalkı reisinin ve hanenin özelliklerinin hanenin yoksulluk geçişi ve kronik yoksul olması üzerindeki etkilerinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Kronik Yoksulluk, Geçici Yoksulluk, Rassal Etkiler Multinomial Logit Model, Bayesyen Yaklaşım
 • Acar, A., ve Baslevent, C. (2013). Examination of the transition of Turkish households into and out of poverty between 2007-2010. Betam Working Paper Series 15.
 • Alisjahbana, A. ve Yusuf, A. A. (2003). Poverty dynamics in Indonesia: panel data evidence. Working Paper in Economics and Development Studies. Padjadjaran University.
 • Andriopoulou, E. ve Tsakloglou, P. (2011). The determinants of poverty transitions in Europe and the role of duration dependence. IZA Discussion Paper No. 5692
 • Bane, M. J. ve Ellwood, D. T. (1986). Slipping Into and Out of Poverty: The Dynamics of Spells. Journal of Human Resources, 21(1): 1-23.
 • Caglayan, E., Kosan, N. I. ve Astar, M. (2012). An empirical analysis of the determinants of household poverty in Turkey. Asian Economic And Financial Review, 2(1), 181.
 • Dalgıç, B., İyidoğan, P. V. ve Güven, A. (2015). Yoksulluk ve Yoksulluk Geçişlerinin Belirleyenleri: Türkiye Örneği. Sosyoekonomi, 23(24).
 • Dartanto, T. ve Nurkholis. (2013). The determinants of poverty dynamics in Indonesia: evidence from panel data. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 49(1), 61-84.
 • Devicienti, F. (2002). Poverty persistence in Britain: a multivariate analysis using the BHPS, 1991–1997. Journal of Economics, 9, 307-340.
 • Gelman, A. ve Rubin, D. B. (1992). Inference From Iterative Simulation using Multiple Sequences. Statistical Science, 457-472.
 • Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis. Pearson Edication: New Jersey. Fifty Edition.
 • Gürsel, S. ve Acar, A. (2015). Türkiye'de Yoksulluk Dinamikleri. Betam Araştırma Notu, 15/175, 29 Ocak.
 • Haan, P. ve Uhlendorff, A. (2006). Estimation of Multinomial Logit Models with Unobserved Heterogeneity using Maximum Simulated Likelihood. DIW Discussion Papers, No. 573.
 • Hadfield, J. D. (2010). MCMC Methods for Multi-Response Generalized Linear Mixed Models: The MCMCglmm R Package. Journal of Statistical Software, 33(2), 1-22.
 • Hartzel, J., Agresti, A. ve Caffo, B. (2001). Multinomial Logit Random Effects Models. Statistical Modelling, 1(2), 81-102.
 • Hasegawa, H. ve Ueda, K. (2007). Measuring Chronic and Transient Components of Poverty: A Bayesian Approach. Empirical Economics, 33(3), 469-490.
 • Haynes, M., Western, M., Yu, L. ve Spellak, M. (2008). Analysing Nominal Data from A Panel Survey: Employment Transitions of Australian Women. In 103rd Annual Meeting of the American Sociological Association, 1-4.
 • Hulme, D. ve Shepherd, A. (2003). Conceptualizing Chronic Poverty. World Development, 31(3), 403-423.
 • Israeli, O. ve Weber, M. (2014). Defining Chronic Poverty: Comparing Different Approaches. Applied Economics, 46(31), 3874-3881.
 • Jalan, J. ve Ravallion, M. (1998). Transient Poverty in Postreform Rural China. Journal of Comparative Economics, 26(2), 338-357.
 • Jalan, J. ve Ravallion, M. (2000). Is Transient Poverty Different? Evidence for Rural China. The Journal of Development Studies, 36(6), 82-99.
 • Johnston, J. ve Dinardo, J. (1997). Econometrics Methods, The McGraw-Hill Companies, Inc: Printed in the United States of America.
 • Kızılgöl, Ö. (2009). Türkiye'de Yoksulluk Sorunu: Ekonometrik Bir Bakış. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Krishna, A. (2006). Pathways Out of and into Poverty in 36 Villages of Andhra Pradesh, India. World Development, 34(2), 271-288.
 • Limanlı, Ö. (2015). Intertemporal Poverty in Turkey. Procedia Economics and Finance, 30, 487-497.
 • Liu, X. (2015). Methods and Applications of Longitudinal Data Analysis. Elsevier.
 • McCulloch, N. ve Baulch, B. (1999). Distinguishing the Chronically from the Transitorily Poor: Evidence from Rural Pakistan. Institute of Development Studies at the University of Sussex. IDS Working Paper, 97.
 • McCulloch, C. E. ve Searle, S. R. (2001). Generalized, Linear, and Mixed Models, Wiley Series in Probability and Statistics.
 • McFadden, D. (1973). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. https://eml.berkeley.edu/reprints/mcfadden/zarembka.pdf, (Erişim Tarihi: 06.02.2017). Pettitt, A. N., Haynes, M. A., Tran, T. ve Hay, J. L. (2002). A Model for Longitudinal Employment Status of Immigrants to Australia. Queensland University of Technology http://eprints.qut.edu.au/186/1/186.pdf, (Erişim Tarihi: 06.02.2017).
 • Rabe-Hesketh, S., Skrondal, A. ve Pickles, A. (2002), Reliable Estimation of Generalized Linear Mixed Models using Adaptive Quadrature. The Stata Journal, 2(1), 1-21.
 • Ravallion, M. (1988). Expected Poverty Under Risk-Induced Welfare Variability. The Economic Journal, 1171-1182.
 • Ravallion, M., van de Walle, D. ve Gautam, M. (1995). Testing a Social Safety Net. Journal of Public Economics, 57, 175–199.
 • Şeker, S. D. (2011). The Dynamics of Poverty in Turkey. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü, Ankara.
 • Şeker, S. D. ve Dayıoğlu, M. (2014). Poverty Dynamics in Turkey. Review of Income and Wealth, 61(3), 477-493.
 • Temiz, H. E.(2008). Dünya’da Kronik Yoksulluk ve Önleme Stratejileri. Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı:2, İstanbul.
 • The Chronic Poverty Report 2004-2005 http://www.chronicpoverty.org/uploads/publication_files/CPR1_ReportFull.pdf, (Erişim Tarihi: 21.10.2016).
 • TÜİK (2016), Gelir ve Yaşam Koşulları İstatistikleri, www.tüik.gov.tr, (Erişim Tarihi: 21.01.2016).
 • Walelign, S. Z., Charlery, L., Smith-Hall, C., Chhetri, B. B. K. ve Larsen, H. O. (2016). Environmental Income Improves Household-Level Poverty Assessments and Dynamics. Forest Policy and Economics, 71, 23-35.
 • Yaqub, S. (2000). Poverty dynamics in developing countries. Brighton: Institute of Development Studies, Vol. 16.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date Haziran 2019
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-5329-5066
Author: ÇİLER SİGEZE (Primary Author)
Institution: Çukurova Üniversitesi
Country: Turkey


Author: SEDA ŞENGÜL
Institution: Çukurova Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { ckuiibfd466925, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Cankiri Karatekin University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {51 - 71}, doi = {10.18074/ckuiibfd.466925}, title = {Rassal Etkiler Multinomial Logit Model için Bayesyen ve Klasik Yaklaşım: Türkiye’de Dinamik Yoksulluk Örneği}, key = {cite}, author = {SİGEZE, ÇİLER and ŞENGÜL, SEDA} }
APA SİGEZE, Ç , ŞENGÜL, S . (2019). Rassal Etkiler Multinomial Logit Model için Bayesyen ve Klasik Yaklaşım: Türkiye’de Dinamik Yoksulluk Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 51-71 . DOI: 10.18074/ckuiibfd.466925
MLA SİGEZE, Ç , ŞENGÜL, S . "Rassal Etkiler Multinomial Logit Model için Bayesyen ve Klasik Yaklaşım: Türkiye’de Dinamik Yoksulluk Örneği". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 51-71 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ckuiibfd/issue/44278/466925>
Chicago SİGEZE, Ç , ŞENGÜL, S . "Rassal Etkiler Multinomial Logit Model için Bayesyen ve Klasik Yaklaşım: Türkiye’de Dinamik Yoksulluk Örneği". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 51-71
RIS TY - JOUR T1 - Rassal Etkiler Multinomial Logit Model için Bayesyen ve Klasik Yaklaşım: Türkiye’de Dinamik Yoksulluk Örneği AU - ÇİLER SİGEZE , SEDA ŞENGÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.466925 DO - 10.18074/ckuiibfd.466925 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 71 VL - 9 IS - 1 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.466925 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.466925 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Rassal Etkiler Multinomial Logit Model için Bayesyen ve Klasik Yaklaşım: Türkiye’de Dinamik Yoksulluk Örneği %A ÇİLER SİGEZE , SEDA ŞENGÜL %T Rassal Etkiler Multinomial Logit Model için Bayesyen ve Klasik Yaklaşım: Türkiye’de Dinamik Yoksulluk Örneği %D 2019 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 9 %N 1 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.466925 %U 10.18074/ckuiibfd.466925
ISNAD SİGEZE, ÇİLER , ŞENGÜL, SEDA . "Rassal Etkiler Multinomial Logit Model için Bayesyen ve Klasik Yaklaşım: Türkiye’de Dinamik Yoksulluk Örneği". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 1 (June 2019): 51-71 . https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.466925
AMA SİGEZE Ç , ŞENGÜL S . Rassal Etkiler Multinomial Logit Model için Bayesyen ve Klasik Yaklaşım: Türkiye’de Dinamik Yoksulluk Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 51-71.
Vancouver SİGEZE Ç , ŞENGÜL S . Rassal Etkiler Multinomial Logit Model için Bayesyen ve Klasik Yaklaşım: Türkiye’de Dinamik Yoksulluk Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 71-51.