Year 2019, Volume 9 , Issue 2, Pages 425 - 448 2019-12-30

Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği

Aytekin BEKTAŞ [1]


Bu çalışmanın temel amacı bütçe dengesindeki değişmelerin iktisadi büyüme üzerindeki etkisinin ortaya konulmasıdır. Bunun için Türkiye ve Almanya'daki durum incelenmiştir. Bu ülkeler dolaylı vergi ve dolaysız vergi tercihinde ayrışmaktadırlar. İki ülke açısından bu ilişkinin kısa ve uzun dönem etkileri ele alınmış ve farklılıklar tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında her iki ülke için 1995-2016 dönemini kapsayan veriler üzerinden Otoregresif Dağıtılmış Gecikme (ARDL) modeli kullanılarak ekonometrik bulgulara ulaşılmıştır. Bu doğrultuda iki ülkeye ilişkin elde edilmiş olan ekonometrik veriler ortaya konulmaktadır. Buna göre bütçe dengesinin iktisadi büyümeye etkisi uzun dönemde iki ülke için de benzerlik göstermektedir. Ancak kısa dönem ilişkisinde önemli farklılıklar görülmüştür.

Ekonomik Büyüme, Bütçe Dengesi, ARDL Sınır Testi
 • Adak, M. (2010). Kamu açıkları ve ekonomik büyüme: Türkiye örneği. Maliye Dergisi, 159, 233-243.
 • Akdoğan, A. (2007). Kamu maliyesi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Barışık, S. & Kesikoğlu, F. (2006). Türkiye'de bütçe açıklarının temel makroekonomik değişkenler üzerine etkisi (1987-2003 VAR, etki-tepki analizi, varyans ayrıştırması). Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61(4), 59-82.
 • Barro, R.J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics, CVI (425), 407-443.
 • Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO). http://www.bumko.gov.tr/TR,147/ekonomik-gostergeler.html(Erişim Tarihi: 19 Şubat 2019).
 • Çavdar, Ş.Ç. (2011). Türkiye’de bütçe açıklarının iktisadi büyüme ve istikrar üzerine etkileri (1994:Q1-2004:Q4). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (37), 26-41.
 • Mucuk, M. & Alptekin, V. (2008). Türkiye’de vergi ve ekonomik büyüme ilişkisi: VAR analizi (1975 - 2006). Maliye Dergisi, 155, 159-174.
 • Musgrave, R.A. (2004). Kamu maliyesi teorisi (O. Şener & Y. Methibay, Çev.). Ankara: Asil Yayın Dağıtım. (1958)
 • Nelson, M.A. & Singh, R.D. (1994). The deficit-growth connection: some recent evidence from developing countries. Economic Development and Cultural Change, 43(1), 167-191.
 • OECD, https://data.oecd.org/gga/general-government-deficit.htm (Erişim Tarihi: 9 Mart 2019).
 • OECD, Economic outlook no:102 november 2017, http://stats.oecd.org/ (Erişim Tarihi: 7 Mart 2019).
 • Oktar, S.A. (2010). Vergi hukuku. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Pesaran, M.H., Shin, Y. & Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships, Journal of Applied Econometrics, John Wiley & Sons, Ltd., 16(3), 289-326.
 • Turan, Z, Berkman, A.N. & Akyıldız, A. (2016). Sosyo-ekonomik ve politik sorunlar çerçevesinde bütçe açıkları ile büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği (2006:Q1-2015:Q3). The Journal of Academic Social Science, 4(27), 32-45.
 • Uluatam, Ö. (2005). Kamu maliyesi. Ankara: İmaj Yayınevi.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Author: Aytekin BEKTAŞ (Primary Author)
Institution: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { ckuiibfd554736, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Cankiri Karatekin University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {425 - 448}, doi = {10.18074/ckuiibfd.554736}, title = {Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği}, key = {cite}, author = {BEKTAŞ, Aytekin} }
APA BEKTAŞ, A . (2019). Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 425-448 . DOI: 10.18074/ckuiibfd.554736
MLA BEKTAŞ, A . "Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 425-448 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ckuiibfd/issue/51227/554736>
Chicago BEKTAŞ, A . "Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 425-448
RIS TY - JOUR T1 - Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği AU - Aytekin BEKTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.554736 DO - 10.18074/ckuiibfd.554736 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 425 EP - 448 VL - 9 IS - 2 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.554736 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.554736 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği %A Aytekin BEKTAŞ %T Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği %D 2019 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 9 %N 2 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.554736 %U 10.18074/ckuiibfd.554736
ISNAD BEKTAŞ, Aytekin . "Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (December 2020): 425-448 . https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.554736
AMA BEKTAŞ A . Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 425-448.
Vancouver BEKTAŞ A . Dolaylı-Dolaysız Vergiler Temelinde Bütçe Dengesinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Türkiye ve Almanya Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 9(2): 448-425.