Research Article
BibTex RIS Cite

Yurttaş Gazeteciliği: Risk ve Fırsat İkilemi

Year 2024, Issue: 27, 15 - 24, 29.03.2024
https://doi.org/10.32952/communicata.1445439

Abstract

Bu çalışma, dijital çağda yükselişe geçen yurttaş gazeteciliğinin hem avantajlarına hem risk içeren tablosuna odaklanarak alanyazına ilişkin genel durum değerlendirmesinde bulunma amacı taşımaktadır. Bu sayede söz konusu yönelimin diğer toplumsal alanlarda olduğu gibi gazetecilik sahasını da kuşatmaya alan yeni teknolojiler bağlamında nasıl bir akademik dikkate tabi tutulduğunu anlamaya çalışmak araştırmayı kayda değer kılmaktadır. Bu itibarla nitel araştırma desenine sahip çalışma doküman analizi sınırlarında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, incelenen alanyazının bir yandan yurttaş gazeteciliğinin sahip olduğu katılım merkezli habercilik potansiyelinin teknik imkânların da katkısıyla her geçen gün ileri bir aşamaya taşındığı fikrinde birleştiği diğer taraftan ise taşıdığı etik bağlamlı risklerin büyüklüğünün avantajlarını sınırladığı düşüncesinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda çalışma risk faktörünü en aza indirmek ve avantajlardan yararlanma yetisini geliştirmek için söz konusu sorunsal hakkında birtakım yeni düşünsel süreçlerin geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu işaret etmektedir. Teknolojinin ulaştığı son aşamada yurttaş gazeteciliğinin görmezden gelinecek bir yönelim olmaktan çıktığı kabul edilmeli, deneyimlemeyi sürdürdüğümüz toplumsal süreçlerde bu anlayışa merkezi bir rol yüklenmelidir. Bu çerçevede hem sivil özgürlüklerin kısıtlanması bağlamından uzak olup hem geleneksel gazeteciliğin de paydaşı olduğu süreçte gelişen bir yurttaş gazeteciliği biçimi tanınmalı ve desteklenmelidir.

References

 • Allan, S. (2007). Citizen journalism and the rise of “mass self-communication”: Reporting the London bombings. Global Media Journal, 1(1), 1-20.
 • Allan, S. (2013). Citizen witnessing: Revisioning journalism in times of crisis. Polity.
 • Al-Rawahi, M. A. (2016). The rise of social media and its impact on quality journalism: A case study of the sultanate of Oman. International Conference on Education and Social Sciences (Intcess14), I(II), 250-255.
 • Atton, C., & James, F. H. (2008). Alternative Journalism. Sage Publication.
 • Beckett, C. (2008). SuperMedia: Saving journalism so it can save the world. Black-well/Wiley.
 • Bowman, S. & Willis, C. (2003). We Media: How audiences are shaping the future of news and information. The Media Center at The American Press Institute.
 • Campbell, V. (2015). Theorizing citizenship in citizen journalism. Digital Journalism, 3(5), 704-719.
 • Castells, M. (2007).Communication, power and counter-power in the network society. International Journal of Communication, 1, 238–266.
 • Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. Journal of Criminal Justice Education, 24(2), 218–234. http://dx.doi.org/10.1080/10511253.2012.730617Ó2012
 • Deuze, M. (2008). The changing context of news work: Liquid journalism for a monitorial citizenship. International Journal of Communication, 2, 848–865.
 • Gillmor, D. (2004). We the media: Grassroots journalism by the people, for the people. O’Reilly.
 • Goode, L. (2009). Social news, citizen journalism and democracy. New Media & Society, 11(8), 1287-1305. https://doi.org/10.1177/1461444809341393
 • Horoub, İ. (2023). Exploring the nexus of citizen journalism, technology, and psychology: Insights from Palestinian journalists. Journalism Practice, 1–27. https://doi.org/10.1080/17512786.2023.2288588
 • Kim, Y. & Lowrey, W. (2015). Who are citizen journalists in the social media environment? Personal and social determinants of citizen journalism activities. Digital Journalism, 3(2), 298-314. https://doi.org/10.1080/21670811.2014.930245
 • Korson, C. (2015). Political agency and citizen journalism: Twitter as a toolof evaluation. The Professional Geographer, 67(3), 364–373.
 • Lindner, A. M. (2017). Editorial gatekeeping in citizen journalism. New Media & Society, 19(8), 1177-1193. https://doi.org/10.1177/146144481663150
 • Luce, A., Jackson, D., & Thorsen, E. (2017). Citizen journalism at the margins. Journalism Practice, 11(2–3), 266–284. http://dx.doi.org/10.1080/17512786.2016.1222883
 • Mpofu, S., & Barnabas, S. B. (2016). Citizen journalism and moral panics: A consideration of ethics in the 2015 South African xenophobic attacks. African Journalism Studies, 37(4), 115-136.
 • Mpofu, S. (2019). Jesus comes to South Africa: Black Twitter as citizen journalism in South African politics. African Journalism Studies. 40(1), 67–90. https://doi.org/10.1080/23743670.2019.1610782
 • Mythen, G. (2010). Reframing risk? Citizen journalism and the transformation of news. Journal of Risk Research, 13(1), 45-58. 10.1080/13669870903136159
 • Nip, J. Y. M. (2006). Exploring the second phase of public journalism. Journalism Studies, 7(2), 212-236.
 • Pain, P. (2018). Educate. Empower. Revolt: Framing citizen journalism as a creator of social movements. Journalism Practice, 12(7), 799–816. https://doi.org/10.1080/17512786.2017.1343094
 • Peter, G. (2023). Technological conditions of citizen journalism. CIVIL SZEMLE, 20(3), 39-+.
 • Paul, S., & Sosale, S. (2020). Witnessing a disaster: Public use of digital technologies in the 2015 South Indian floods. Digital Journalism, (8)1, 15–31. https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1636693
 • Ritonga, R., & Syahputra, I. (2019). Citizen journalism and public participation in the era of new media in Indonesia: From street to tweet. Media and Communication, 7(3), 79-90.
 • Schroll, C. J. (1999). Theorizing the flip side of civic journalism: Democratic citizenship and ethical readership. Communication Theory, 3, 321-345.
 • Silva, R. (2017). The democratization of the image: a dilemma for photojournalism. AdComunica, 51–66. https://doi.org/10.6035/2174-0992.2017.13.4
 • Shah, R., & Zimmermann, R. (2017). Adaptive news video uploading. Multimodal Analysis of User-Generated Multimedia Content, 6, 205–234. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61807-4_7
 • Sorrentino, C. (2013). The ambiguity of citizen journalism. How new forms of information consumption are redefining journalism. AdComunica, 21–37. https://doi.org/10.6035/2174-0992.2013.6.3
 • Veenstra, A. S., Iyer, N., Hossain, M. D., & Park, J. (2014). Time, place, technology: Twitter as an information source in the Wisconsin labor protests. Computers in Human Behavior, 31, 65–72. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.10.011
 • Watson, H. (2011). Preconditions for citizen journalism: A sociological assessment. Sociological Research Online, 16(3) 6, 1-12.
 • Watson, H. (2012). Dependent citizen journalism and the publicity of terror. Terrorism and Political Violence, 24, 465–482. https://doi.org/10.1080/09546553.2011.636464
 • Widera, Z. (2016). Citizen journalism - The future dilemma. Megatrends & Media, 202-212.

Citizen Journalism: The Dilemma of Risk and Opportunity

Year 2024, Issue: 27, 15 - 24, 29.03.2024
https://doi.org/10.32952/communicata.1445439

Abstract

This study aims to evaluate the general situation of the literature by focusing on both the advantages and risks of citizen journalism, which is on the rise in the digital age. In this way, trying to understand what kind of academic attention this trend is subjected to in the context of new technologies that surround the field of journalism, as in other social areas, makes the research important. For this reason, document analysis was used in this qualitative research. As a result of the research, it was determined that the literature examined agreed on the idea that the participation-centered reporting potential of citizen journalism is being moved to an advanced stage day by day with the contribution of technical opportunities. On the other hand, it has been determined that the ethical risks inherent in citizen journalism limit the advantages of this journalism orientation are frequently encountered in the literature. In this context, the study points out that there is a need to develop some new intellectual processes about the problematic in question in order to minimize the risk factor and improve the ability to benefit from the advantages. As a result, it should be accepted that citizen journalism is no longer a trend to be ignored at the latest stage that technology has reached. Moreover, this understanding should be given a central role in the social processes we continue to experience. In this context, a form of citizen journalism that is far from the context of restricting civil liberties and develops in a process that includes traditional journalism should be recognized and supported.

References

 • Allan, S. (2007). Citizen journalism and the rise of “mass self-communication”: Reporting the London bombings. Global Media Journal, 1(1), 1-20.
 • Allan, S. (2013). Citizen witnessing: Revisioning journalism in times of crisis. Polity.
 • Al-Rawahi, M. A. (2016). The rise of social media and its impact on quality journalism: A case study of the sultanate of Oman. International Conference on Education and Social Sciences (Intcess14), I(II), 250-255.
 • Atton, C., & James, F. H. (2008). Alternative Journalism. Sage Publication.
 • Beckett, C. (2008). SuperMedia: Saving journalism so it can save the world. Black-well/Wiley.
 • Bowman, S. & Willis, C. (2003). We Media: How audiences are shaping the future of news and information. The Media Center at The American Press Institute.
 • Campbell, V. (2015). Theorizing citizenship in citizen journalism. Digital Journalism, 3(5), 704-719.
 • Castells, M. (2007).Communication, power and counter-power in the network society. International Journal of Communication, 1, 238–266.
 • Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. Journal of Criminal Justice Education, 24(2), 218–234. http://dx.doi.org/10.1080/10511253.2012.730617Ó2012
 • Deuze, M. (2008). The changing context of news work: Liquid journalism for a monitorial citizenship. International Journal of Communication, 2, 848–865.
 • Gillmor, D. (2004). We the media: Grassroots journalism by the people, for the people. O’Reilly.
 • Goode, L. (2009). Social news, citizen journalism and democracy. New Media & Society, 11(8), 1287-1305. https://doi.org/10.1177/1461444809341393
 • Horoub, İ. (2023). Exploring the nexus of citizen journalism, technology, and psychology: Insights from Palestinian journalists. Journalism Practice, 1–27. https://doi.org/10.1080/17512786.2023.2288588
 • Kim, Y. & Lowrey, W. (2015). Who are citizen journalists in the social media environment? Personal and social determinants of citizen journalism activities. Digital Journalism, 3(2), 298-314. https://doi.org/10.1080/21670811.2014.930245
 • Korson, C. (2015). Political agency and citizen journalism: Twitter as a toolof evaluation. The Professional Geographer, 67(3), 364–373.
 • Lindner, A. M. (2017). Editorial gatekeeping in citizen journalism. New Media & Society, 19(8), 1177-1193. https://doi.org/10.1177/146144481663150
 • Luce, A., Jackson, D., & Thorsen, E. (2017). Citizen journalism at the margins. Journalism Practice, 11(2–3), 266–284. http://dx.doi.org/10.1080/17512786.2016.1222883
 • Mpofu, S., & Barnabas, S. B. (2016). Citizen journalism and moral panics: A consideration of ethics in the 2015 South African xenophobic attacks. African Journalism Studies, 37(4), 115-136.
 • Mpofu, S. (2019). Jesus comes to South Africa: Black Twitter as citizen journalism in South African politics. African Journalism Studies. 40(1), 67–90. https://doi.org/10.1080/23743670.2019.1610782
 • Mythen, G. (2010). Reframing risk? Citizen journalism and the transformation of news. Journal of Risk Research, 13(1), 45-58. 10.1080/13669870903136159
 • Nip, J. Y. M. (2006). Exploring the second phase of public journalism. Journalism Studies, 7(2), 212-236.
 • Pain, P. (2018). Educate. Empower. Revolt: Framing citizen journalism as a creator of social movements. Journalism Practice, 12(7), 799–816. https://doi.org/10.1080/17512786.2017.1343094
 • Peter, G. (2023). Technological conditions of citizen journalism. CIVIL SZEMLE, 20(3), 39-+.
 • Paul, S., & Sosale, S. (2020). Witnessing a disaster: Public use of digital technologies in the 2015 South Indian floods. Digital Journalism, (8)1, 15–31. https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1636693
 • Ritonga, R., & Syahputra, I. (2019). Citizen journalism and public participation in the era of new media in Indonesia: From street to tweet. Media and Communication, 7(3), 79-90.
 • Schroll, C. J. (1999). Theorizing the flip side of civic journalism: Democratic citizenship and ethical readership. Communication Theory, 3, 321-345.
 • Silva, R. (2017). The democratization of the image: a dilemma for photojournalism. AdComunica, 51–66. https://doi.org/10.6035/2174-0992.2017.13.4
 • Shah, R., & Zimmermann, R. (2017). Adaptive news video uploading. Multimodal Analysis of User-Generated Multimedia Content, 6, 205–234. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61807-4_7
 • Sorrentino, C. (2013). The ambiguity of citizen journalism. How new forms of information consumption are redefining journalism. AdComunica, 21–37. https://doi.org/10.6035/2174-0992.2013.6.3
 • Veenstra, A. S., Iyer, N., Hossain, M. D., & Park, J. (2014). Time, place, technology: Twitter as an information source in the Wisconsin labor protests. Computers in Human Behavior, 31, 65–72. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.10.011
 • Watson, H. (2011). Preconditions for citizen journalism: A sociological assessment. Sociological Research Online, 16(3) 6, 1-12.
 • Watson, H. (2012). Dependent citizen journalism and the publicity of terror. Terrorism and Political Violence, 24, 465–482. https://doi.org/10.1080/09546553.2011.636464
 • Widera, Z. (2016). Citizen journalism - The future dilemma. Megatrends & Media, 202-212.
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Media Technologies, Radio-Television, Communication and Media Studies (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Fikriye Çelik 0000-0003-1633-0357

Early Pub Date March 29, 2024
Publication Date March 29, 2024
Submission Date March 1, 2024
Acceptance Date March 27, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 27

Cite

APA Çelik, F. (2024). Yurttaş Gazeteciliği: Risk ve Fırsat İkilemi. Communicata(27), 15-24. https://doi.org/10.32952/communicata.1445439
AMA Çelik F. Yurttaş Gazeteciliği: Risk ve Fırsat İkilemi. Communicata. March 2024;(27):15-24. doi:10.32952/communicata.1445439
Chicago Çelik, Fikriye. “Yurttaş Gazeteciliği: Risk Ve Fırsat İkilemi”. Communicata, no. 27 (March 2024): 15-24. https://doi.org/10.32952/communicata.1445439.
EndNote Çelik F (March 1, 2024) Yurttaş Gazeteciliği: Risk ve Fırsat İkilemi. Communicata 27 15–24.
IEEE F. Çelik, “Yurttaş Gazeteciliği: Risk ve Fırsat İkilemi”, Communicata, no. 27, pp. 15–24, March 2024, doi: 10.32952/communicata.1445439.
ISNAD Çelik, Fikriye. “Yurttaş Gazeteciliği: Risk Ve Fırsat İkilemi”. Communicata 27 (March 2024), 15-24. https://doi.org/10.32952/communicata.1445439.
JAMA Çelik F. Yurttaş Gazeteciliği: Risk ve Fırsat İkilemi. Communicata. 2024;:15–24.
MLA Çelik, Fikriye. “Yurttaş Gazeteciliği: Risk Ve Fırsat İkilemi”. Communicata, no. 27, 2024, pp. 15-24, doi:10.32952/communicata.1445439.
Vancouver Çelik F. Yurttaş Gazeteciliği: Risk ve Fırsat İkilemi. Communicata. 2024(27):15-24.