Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Farklı Yapay Besin Ortamlarının Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Galleriidae)'nın Üreme Gücüne Etkisi

Year 2019, Volume 7, Issue 2, 335 - 341, 24.12.2019
https://doi.org/10.33202/comuagri.558088

Abstract

Bu çalışmada, Galleria mellonella (L.) Wiesner, Deseo, Marston ve Ertle, Haydak ve ilk kez denemeye alınan A ve B adı verilen yapay besin ortamlarında yetiştirilerek, bu besin ortamlarının G. mellonella  günlük yumurta sayısı, toplam yumurta sayısı bakımından etkisi ve cinsiyetlerin farklılığına etkisi araştırılmıştır. Denemeler 29±2°C sıcaklık ve %60-70 orantılı neme sahip inkübatörde yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre çalışmada ele alınan besin ortamlarından, Deseo’nun besin ortamı ile A besin ortamı hem en iyi gelişimi sağlayan, hem de en düşük maliyetli en iyi iki besin ortamı olarak anlaşılmaktadır. Bu iki besin ortamının, G. mellonella’nın özellikle gelişimi ve canlılığı bakımından diğer ortamlara göre daha uygun olduğu görülmektedir.

References

 • Aslan, A., 1993. Arı hastalıkları ve zararlıları. Teknik arıcılık. Ankara. 27- 29.
 • Beck, S.D., 1960. Growth and development of the greater wax moth. Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters. Vol 49: 137-149.
 • Büyükgüzel, K., 2001. Positive effects of some gyrase inhibitors on survival and development of Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) larvae reared on an artificial diet Journal of Economic Entomology, 94, 21-26.
 • Çağlar, Y., Tutkun E., Tutar, A., Yılmaz B., 2001. Balmumu Güvesi Mücadelesinde Kullanılan Kükürtdioksitin (SO2) Farklı Dozlarının Etkisi Üzerine Araştırmalar. Türkiye 3. Arıcılık Kongresi Adana.
 • Deseo, K.V., Ruggeri, L., Lazzari, G., 1990. Mass- production and quality control of entomopathogenic nematodes in Galleria mellonella (L.) larva. Proceeding ofthe fifth. Int. Colloquim on invertebrate pathology an microbial control, Adelia, Avustralia, August 1990, p. 250.
 • Dutley, S.R., Thompson J.V., Contwell G.E., 1962. A technique for mass rearing the greater wax moth. (Lepidoptera; Pyralidae). Proc.Entomol. Soc. Wash 64: 56-58 Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F., 1987. Araştırma ve Deneme Metotları. AÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara : 1021, Ders Kitabı 295, s. 1381.
 • Güçlü, Ş., 1976. Un güvesinin (Anagastra küehniella (Zeller) :Lepidoptera-Pyralidae) laboratuvar koşullarında biyo-ekolojisi, gamına radyasyonunun gelişme dönemlerine etkileri üzerinde araştırmalar. Doktora tezi, Ankara s: 1-222.
 • Gülşahin, H., 1955. Balansı hastalıkları ve zararlıları. T.C. Ziraat Vekaleti, Nesriyat ve Haberler Md. Teknik Enformasyon Servisi, Sayı: 721,Gürsoy Basımevi, Ankara. Haydak, M.H., 1936. A food for rearing labarotory insects. J. Econ. Ent. 29, 1026.
 • House, H.L., 1972. Insect Nutrition in ‘’Biology of Nutrition’’ by T-W-Fiennes, R.N. Pergamon Press, Oxford, 513-575.
 • Kansu, A., Uğur, A., 1986. Bazı lepidopter pupalarında cinsiyet ayırımı. Ankara Ziraat Fakültesi Yıllığı 1985, Cilt:35, Fasikül 1-2- 3-4'den Ayrı basım. Ankara Üniversitesi Basımevi Ankara, 171-181.
 • Kansu, A., 1988. Böcek Çevrebilimi (Böcek ökolojisi) A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara :1045. Ders kitabı:302, s. 1-274.
 • Marston, N., Ertle, L.R., 1973.Host influence on the bionomics of "Trichogramma minitum Ann. Ent. Soc.Amer. 66: 1155-1162.
 • Nurullahoğlu, U.Z., Susurluk A.İ., 2001. Fecundity of Turkish and German strains of Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) reared on two dfferent diets. S.U. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 18: 39–44.
 • Özer, M., 1962. Arı kovanlarında önemli zarar yapan balmumu güvesi Galleri mellonella (L.)'nın morfoloji, biyoloji ve yayılışı üzerine araştırmalar. Tarım Bakanlığı Zir. Müc. ve Zir. Kar. Gn. Md.'lüğü Bitki Koruma Bült., 2(12), 26-35.
 • Roy, A.G.1949. The Hive and The Honey Bee, Publ. Of the American Bee Journal, Printed in the U.S.A by RR Donnelly- Sons Company, Chicago, and Grawfordsville, İndiana. pp. 621.
 • Uygun, N., 1975. Besinin böcekler üzerindeki etkileri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı ayrı baskı sayı 2: 99-115, Adana.
 • Wiedenmann, R.N., Smith, J.W., Darnell, P.O., 1992. Laboratory rearing and biology of the parasite Cotesia flavipes (Hymenoptera: Braconidae) using Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Pyralidae) as a host, Environmental Entomology, 21, 1160-1167.
 • Wiesner, J., 1993. Neoaplectana carpocapsae, n.sp. (Anguillulata: Steinemematinae). Novy cizopasnik housenek obalece japlecne'ho. Carpocapsa pomonella L. Vestnik eskoslovenske spolecnosti l9: 44-51.
 • Wyniger, R. 1974. Insectenzucht. Methoden der zucht unt haltung von insekten unt Milben im Labaratorium. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart. 368: 228-229.
 • Zhong, L., Sheng, J.K., 1990. Labaratory Studies on the Behaviour of Chrysocharis pentheus (Hym:Eulophidae). Chinese J. Of Biological Control, 6:1, 23-24.

Year 2019, Volume 7, Issue 2, 335 - 341, 24.12.2019
https://doi.org/10.33202/comuagri.558088

Abstract

References

 • Aslan, A., 1993. Arı hastalıkları ve zararlıları. Teknik arıcılık. Ankara. 27- 29.
 • Beck, S.D., 1960. Growth and development of the greater wax moth. Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters. Vol 49: 137-149.
 • Büyükgüzel, K., 2001. Positive effects of some gyrase inhibitors on survival and development of Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) larvae reared on an artificial diet Journal of Economic Entomology, 94, 21-26.
 • Çağlar, Y., Tutkun E., Tutar, A., Yılmaz B., 2001. Balmumu Güvesi Mücadelesinde Kullanılan Kükürtdioksitin (SO2) Farklı Dozlarının Etkisi Üzerine Araştırmalar. Türkiye 3. Arıcılık Kongresi Adana.
 • Deseo, K.V., Ruggeri, L., Lazzari, G., 1990. Mass- production and quality control of entomopathogenic nematodes in Galleria mellonella (L.) larva. Proceeding ofthe fifth. Int. Colloquim on invertebrate pathology an microbial control, Adelia, Avustralia, August 1990, p. 250.
 • Dutley, S.R., Thompson J.V., Contwell G.E., 1962. A technique for mass rearing the greater wax moth. (Lepidoptera; Pyralidae). Proc.Entomol. Soc. Wash 64: 56-58 Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz, F., 1987. Araştırma ve Deneme Metotları. AÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara : 1021, Ders Kitabı 295, s. 1381.
 • Güçlü, Ş., 1976. Un güvesinin (Anagastra küehniella (Zeller) :Lepidoptera-Pyralidae) laboratuvar koşullarında biyo-ekolojisi, gamına radyasyonunun gelişme dönemlerine etkileri üzerinde araştırmalar. Doktora tezi, Ankara s: 1-222.
 • Gülşahin, H., 1955. Balansı hastalıkları ve zararlıları. T.C. Ziraat Vekaleti, Nesriyat ve Haberler Md. Teknik Enformasyon Servisi, Sayı: 721,Gürsoy Basımevi, Ankara. Haydak, M.H., 1936. A food for rearing labarotory insects. J. Econ. Ent. 29, 1026.
 • House, H.L., 1972. Insect Nutrition in ‘’Biology of Nutrition’’ by T-W-Fiennes, R.N. Pergamon Press, Oxford, 513-575.
 • Kansu, A., Uğur, A., 1986. Bazı lepidopter pupalarında cinsiyet ayırımı. Ankara Ziraat Fakültesi Yıllığı 1985, Cilt:35, Fasikül 1-2- 3-4'den Ayrı basım. Ankara Üniversitesi Basımevi Ankara, 171-181.
 • Kansu, A., 1988. Böcek Çevrebilimi (Böcek ökolojisi) A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara :1045. Ders kitabı:302, s. 1-274.
 • Marston, N., Ertle, L.R., 1973.Host influence on the bionomics of "Trichogramma minitum Ann. Ent. Soc.Amer. 66: 1155-1162.
 • Nurullahoğlu, U.Z., Susurluk A.İ., 2001. Fecundity of Turkish and German strains of Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) reared on two dfferent diets. S.U. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 18: 39–44.
 • Özer, M., 1962. Arı kovanlarında önemli zarar yapan balmumu güvesi Galleri mellonella (L.)'nın morfoloji, biyoloji ve yayılışı üzerine araştırmalar. Tarım Bakanlığı Zir. Müc. ve Zir. Kar. Gn. Md.'lüğü Bitki Koruma Bült., 2(12), 26-35.
 • Roy, A.G.1949. The Hive and The Honey Bee, Publ. Of the American Bee Journal, Printed in the U.S.A by RR Donnelly- Sons Company, Chicago, and Grawfordsville, İndiana. pp. 621.
 • Uygun, N., 1975. Besinin böcekler üzerindeki etkileri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı ayrı baskı sayı 2: 99-115, Adana.
 • Wiedenmann, R.N., Smith, J.W., Darnell, P.O., 1992. Laboratory rearing and biology of the parasite Cotesia flavipes (Hymenoptera: Braconidae) using Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Pyralidae) as a host, Environmental Entomology, 21, 1160-1167.
 • Wiesner, J., 1993. Neoaplectana carpocapsae, n.sp. (Anguillulata: Steinemematinae). Novy cizopasnik housenek obalece japlecne'ho. Carpocapsa pomonella L. Vestnik eskoslovenske spolecnosti l9: 44-51.
 • Wyniger, R. 1974. Insectenzucht. Methoden der zucht unt haltung von insekten unt Milben im Labaratorium. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart. 368: 228-229.
 • Zhong, L., Sheng, J.K., 1990. Labaratory Studies on the Behaviour of Chrysocharis pentheus (Hym:Eulophidae). Chinese J. Of Biological Control, 6:1, 23-24.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Meltem AVAN (Primary Author)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Türkiye


Avni UĞUR This is me
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date December 24, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { comuagri558088, journal = {ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-8384}, eissn = {2564-6826}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Koordinatörlüğü, Terzioğlu Yerleşkesi, 17100, Çanakkale, TÜRKİYE}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {335 - 341}, doi = {10.33202/comuagri.558088}, title = {Farklı Yapay Besin Ortamlarının Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Galleriidae)'nın Üreme Gücüne Etkisi}, key = {cite}, author = {Avan, Meltem and Uğur, Avni} }
APA Avan, M. & Uğur, A. (2019). Farklı Yapay Besin Ortamlarının Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Galleriidae)'nın Üreme Gücüne Etkisi . ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 335-341 . DOI: 10.33202/comuagri.558088
MLA Avan, M. , Uğur, A. "Farklı Yapay Besin Ortamlarının Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Galleriidae)'nın Üreme Gücüne Etkisi" . ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2019 ): 335-341 <https://dergipark.org.tr/en/pub/comuagri/issue/50862/558088>
Chicago Avan, M. , Uğur, A. "Farklı Yapay Besin Ortamlarının Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Galleriidae)'nın Üreme Gücüne Etkisi". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2019 ): 335-341
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Yapay Besin Ortamlarının Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Galleriidae)'nın Üreme Gücüne Etkisi AU - Meltem Avan , Avni Uğur Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33202/comuagri.558088 DO - 10.33202/comuagri.558088 T2 - ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 341 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-8384-2564-6826 M3 - doi: 10.33202/comuagri.558088 UR - https://doi.org/10.33202/comuagri.558088 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 COMU Journal of Agriculture Faculty Farklı Yapay Besin Ortamlarının Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Galleriidae)'nın Üreme Gücüne Etkisi %A Meltem Avan , Avni Uğur %T Farklı Yapay Besin Ortamlarının Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Galleriidae)'nın Üreme Gücüne Etkisi %D 2019 %J ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 2147-8384-2564-6826 %V 7 %N 2 %R doi: 10.33202/comuagri.558088 %U 10.33202/comuagri.558088
ISNAD Avan, Meltem , Uğur, Avni . "Farklı Yapay Besin Ortamlarının Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Galleriidae)'nın Üreme Gücüne Etkisi". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 / 2 (December 2019): 335-341 . https://doi.org/10.33202/comuagri.558088
AMA Avan M. , Uğur A. Farklı Yapay Besin Ortamlarının Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Galleriidae)'nın Üreme Gücüne Etkisi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 7(2): 335-341.
Vancouver Avan M. , Uğur A. Farklı Yapay Besin Ortamlarının Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Galleriidae)'nın Üreme Gücüne Etkisi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 7(2): 335-341.
IEEE M. Avan and A. Uğur , "Farklı Yapay Besin Ortamlarının Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Galleriidae)'nın Üreme Gücüne Etkisi", ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 335-341, Dec. 2019, doi:10.33202/comuagri.558088