Year 2018, Volume 22 , Issue 1, Pages 731 - 732 2018-06-15

Hendek, Abdurrahman. Türkiye ve İngiltere Din Eğitimi Politikalarının Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Oxford Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiltere 2018
Hendek, Abdurrahman. A Comparative Study of Religious Education Policy in Turkey and England. PhD. Dissertation, University of Oxford Social Science Division, England, 2018

Abdurrahman HENDEK [1]


Eğitim politikalarının çeşitli ulusal ve uluslarüstü faktörlere bağlı olarak sorgulandığı, eleştirildiği ve yeniden biçimlendirildiği uzun zamandır kabul edilmektedir. Din eğitimi alanında ise bu harici faktörler ile din eğitimi politikaları arasındaki ilişkiyi incelemek için karşılaştırmalı çalışmalar gerekli olduğu giderek daha fazla iddia edilmektedir. İşte bu tez, ulusal ve uluslarüstü faktörler ve bu faktörlerin din eğitimi politikaları üzerindeki etkileri etrafında oluşan bazı karmaşa ve tartışmaları irdeleme amacıyla çeşitli politika aktörleri ile röportajlar yaparak, birbirinden önemli derecede farklı olan Türkiye ve İngiltere'nin devlet okullarındaki din eğitimi politikalarını karşılaştırmalı olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Tez, harici faktörlerin politika aktörlerini kısıtlayan ve etkinleştiren bir ortam oluşturmak suretiyle din eğitimi politikalarını dolaylı ve dolaysız olarak şekillendirdiğini ortaya koymaktadır. Ancak, tez aynı zamanda din eğitimi politikasının çatışma teorisi merceği ile daha iyi anlaşılabileceğini iddia etmektedir, çünkü politika aktörleri harici faktörleri ve bunların din eğitimi üzerindeki etkilerini kendi derinden bağlı oldukları dünya görüş ve inançlarını yansıtan bir şekilde farklı ve çelişkili şekillerde anlamış ve yorumlamışlardır. Dahası, harici faktörler ve birbirine rakip olan aktörlerin mücadelesi ortamında iki ülkedeki din eğitimi şu ortak problemler üzerinde birleşmiştir: kafa karışıklığı, ötekileştirme, suçlamalar ve sonu gelmeyen reform eylemleri ve tartışmalar. Tez, toplumlar arasında ve toplumlar içinde bulunan çoğulculuğa karşı daha duyarlı hale gelinmesine ihtiyaç olduğunu ve daha açık ve çoğulcu din eğitimi politikalarının gerekli olduğunu iddia etmektedir. Tezin bulguları farklı politika aktörlerinin ulusal ve uluslarüstü faktörleri ve bunların din eğitimi üzerindeki etkilerini nasıl gördükleri ve yorumladıkları hakkında önemli bilgiler içermektedir. Ayrıca tezin bulguları, çoğulcu toplumlarda dinin eğitim sistemi içerisindeki yeri ile ilgili tartışmalarla yakından alakalıdır.

It has long been recognised that education policy has been questioned, critiqued and reformed in response to a variety of national and supranational factors. In the field of religious education, there has been a growing argument for comparative works to study this relationship between wider factors and religious education policy. This thesis seeks to present a comparison of religious education policy in state schools in two strikingly different countries, Turkey and England, by interviewing various policy actors, to unravel some of the complexities and contestations around national and supranational factors and their influence on religious education policy. The thesis reveals that wider factors have explicitly and implicitly shaped religious education policy by constituting a significant milieu that has constrained and enabled policy actors. Yet, the thesis also suggests that religious education policy can be better understood through a conflict theory lens, because policy actors have responded to and interpreted wider factors and their influence on religious education policy widely and contradictorily, reflecting their deeply held worldviews and beliefs. Furthermore, in the context of the collision of wider factors and rival policy actors, religious education has tended to converge on common problems such as confusion, marginalisation, accusations and on endless reform actions and discussion. The thesis suggests that there is a need for sensitising for plurality across and within societies and a need for more open and plural religious education policies. The findings of this thesis give insights into how different policy actors view and interpret national and supranational factors and their influence on religious education policy. The findings have relevance for debates about the role of religion in education within plural societies.

  • Hendek, Abdurrahman. "A Comparative Study of Religious Education Policy in Turkey and England". PhD Thesis, University of Oxford Social Science Division, Oxford/England 2018.
Primary Language tr
Subjects Religion
Published Date June
Journal Section Dissertations
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0003-2832-3445
Author: Abdurrahman HENDEK (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 15, 2018

Bibtex @dissertation { cuid408633, journal = {Cumhuriyet İlahiyat Dergisi}, issn = {2528-9861}, eissn = {2528-987X}, address = {Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi 58140 Kampüs Sivas / Türkiye}, publisher = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {731 - 732}, doi = {}, title = {Hendek, Abdurrahman. Türkiye ve İngiltere Din Eğitimi Politikalarının Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Oxford Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiltere 2018}, key = {cite}, author = {Hendek, Abdurrahman} }
APA Hendek, A . (2018). Hendek, Abdurrahman. Türkiye ve İngiltere Din Eğitimi Politikalarının Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Oxford Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiltere 2018 . Cumhuriyet İlahiyat Dergisi , 22 (1) , 731-732 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cuid/issue/36586/408633
MLA Hendek, A . "Hendek, Abdurrahman. Türkiye ve İngiltere Din Eğitimi Politikalarının Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Oxford Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiltere 2018" . Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (2018 ): 731-732 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cuid/issue/36586/408633>
Chicago Hendek, A . "Hendek, Abdurrahman. Türkiye ve İngiltere Din Eğitimi Politikalarının Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Oxford Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiltere 2018". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (2018 ): 731-732
RIS TY - JOUR T1 - Hendek, Abdurrahman. Türkiye ve İngiltere Din Eğitimi Politikalarının Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Oxford Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiltere 2018 AU - Abdurrahman Hendek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 731 EP - 732 VL - 22 IS - 1 SN - 2528-9861-2528-987X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Hendek, Abdurrahman. Türkiye ve İngiltere Din Eğitimi Politikalarının Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Oxford Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiltere 2018 %A Abdurrahman Hendek %T Hendek, Abdurrahman. Türkiye ve İngiltere Din Eğitimi Politikalarının Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Oxford Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiltere 2018 %D 2018 %J Cumhuriyet İlahiyat Dergisi %P 2528-9861-2528-987X %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD Hendek, Abdurrahman . "Hendek, Abdurrahman. Türkiye ve İngiltere Din Eğitimi Politikalarının Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Oxford Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiltere 2018". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 / 1 (June 2018): 731-732 .
AMA Hendek A . Hendek, Abdurrahman. Türkiye ve İngiltere Din Eğitimi Politikalarının Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Oxford Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiltere 2018. CUID. 2018; 22(1): 731-732.
Vancouver Hendek A . Hendek, Abdurrahman. Türkiye ve İngiltere Din Eğitimi Politikalarının Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Oxford Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiltere 2018. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi. 2018; 22(1): 731-732.