Research Article
PDF BibTex RIS Cite

The Psycho-social effects of a divorce process on children

Year 2014, , 79 - 110, 15.12.2014
https://doi.org/10.18505/cuifd.254667

Abstract

The family structure consisting of parents and children is adversely affected
by the in-family conflicts during a divorce process. As the reasons of a divorce,
infidelity, alcohol consumption and ego-centric modern life primarily distort the normal course of life between couples and finally destroy the unity
of a family. As understood in the verses from Koran and hadiths, divorce
stems from the weakness of religious life and it is not welcommed. Adversities
in the process of a divorce primarily cause long-lasting effects between
the couples and damage their life and psychological orders.
Children are the ones affected most in the course of a divorce. The fall of a
family, a haven for children, affects children deeply and damages their sense
of belonging and trust. The psycho-social life of a child, who doesn't feel himself
safe and whose anxiety-level increases, is doomed to fail. Creating a spiritual
atmosphere for children in such a distressing process and the assistance
of relatives can partially restore their psycho-social life.

Boşanma Sürecinin Çocuklar Üzerindeki Psiko-Sosyal Etkileri

Year 2014, , 79 - 110, 15.12.2014
https://doi.org/10.18505/cuifd.254667

Abstract

Anne baba ve çocuklardan oluşan aile yapısı, boşanma sürecinde yaşanan
aile içi çatışmalardan olumsuz etkilenmektedir. Boşanmanın sebepleri olarak
eşlerin birbirini aldatması, alkol tüketimi ve ben-merkezci modern yaşam,
öncelikle eşler arasında hayatın olağan akışını bozmakta ve nihayetinde aile
bütünlüğünü parçalamaktadır. Ayet ve hadislerden anlaşıldığına göre
boşanma, dini hayatın zayıflığından kaynaklanmakta ve hoş görülmemektedir.
Boşanma sürecinde yaşanan olumsuzluklar, öncelikle eşler arasında kalıcı
etkiler oluşturarak onların hayat düzenini ve psikolojik yapılarını
bozmaktadır.
Boşanma sürecinden en çok etkilenen çocuklardır. Her yönüyle çocukların
en güvenli sığınağı olan ailenin parçalanması, çocukları derinden sarsmakta,
bağlanma ve güven duygularını zedelemektedir. Kendini güvende hissedemeyen
ve kaygı düzeyi yükselen bir çocuğun psiko-sosyal hayatı, başarısızlığa
mahkûm gibi görünmektedir. Bu süreçte özellikle çocuklar için manevi
bir atmosfer oluşturulması, anne babanın ve akrabaların çocuklara yardımcı
olması, onların psiko-sosyal hayatlarını nispeten düzeltebilecektir.

Details

Journal Section Peer-reviewed Research Articles
Authors

Ali Baz BİLİCİ

Publication Date December 15, 2014
Published in Issue Year 2014

Cite

ISNAD
BİLİCİ, Ali Baz. “Boşanma Sürecinin Çocuklar Üzerindeki Psiko-Sosyal Etkileri”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18/2 (December 2014), 79-110. https://doi.org/10.18505/cuifd.254667.

Cited By


Ekolojik Sistem Kuramı Çerçevesinden Ebeveyn Yabancılaşmasına Genel Bir Bakış
Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry
Raziye YÜKSEL DOĞAN
https://doi.org/10.18863/pgy.826957