Year 2018, Volume 22 , Issue 2, Pages 155 - 168 2018-12-30

Determinants of Domestic Savings in Turkey
Türkiye’deki Yurtiçi Tasarrufların Belirleyicileri

Fındık Özlem ALPER [1]


Domestic savings are the most crucial sources of finance for sustainable economic growth and development. It is critical, especially for developing countries to identify the reasons behind the inefficiency of the domestic economy and the factors that determine the domestic savings. This study aims to determine the factors affecting domestic savings in Turkey over the period 1979-2017. Five independent variables consisting of monetary, financial and demographic aspects are utilized as determinants of domestic savings in Turkey in accordance with the international literature. Obtained results reveal that the GDP per capita and bank deposit interest rate have a positive impact on savings, and inflation and public spending have a negative impact on savings; whereas urbanization rate has no statistically significant effect on savings. 

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve kalkınmanın en önemli finansman kaynağı yurtiçi tasarruflardır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için yurtiçi tasarruflardaki yetersizliğin nedenlerinin ve yurtiçi tasarrufları belirleyen faktörlerin neler olduğunun ortaya konulması oldukça önemlidir. Bu çalışmada Türkiye’de 1979-2017 döneminde yurtiçi tasarrufları etkileyen değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Uluslararası literatüre uygun olarak Türkiye’de yurtiçi tasarrufların belirleyicileri olarak parasal, mali ve demografik değişkenlerden oluşan beş bağımsız değişken kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar; kişi başına GSYİH ve mevduat faiz oranının tasarrufları pozitif yönde, enflasyon ve kamu harcamalarının tasarrufları negatif yönde etkilediğini; kentleşme oranının ise tasarruflar üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir.

 • Abasimi, I., & Martin, A. Y. (2018). Determinants of National Saving in Four West African Countries. International Journal of Economics and Finance, 10(5), 67.
 • Agrawal, P., Sahoo, P., & Dash, R. K. (2009). Savings behaviour in South Asia. Journal of Policy Modeling, 31(2), 208-224.
 • Ahmad, F. (2015). Determinants of savings behavior in Pakistan: Long run-short run association And causality. Timisoara Journal of Economics and Business, 8(1), 103-136.
 • Akram, N., & Akram, M. I. (2016). Macro and socioeconomic determinants of savings in Pakistan. Pakistan Business Review, 18(2), 325-342.
 • Arıç, K. H. (2015). Determinants of savings in hhe Middle East countries. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, KOSBED, 29, 23-36.
 • Athukorala, P. C., & Sen, K. (2004). The determinants of private saving in India. World Development, 32(3), 491-503.
 • Ayalew, H. A. (2013). Determinants of domestic saving in Ethiopia: An autoregressive distributed lag (ARDL) bounds testing approach. Journal of Economics and International Finance, 5(6), 248-257.
 • Chaudhry, I. S., Riaz, U., Farooq, F., & Zulfiqar, S. (2014). The monetary and fiscal determinants of national savings in Pakistan: An empirical evidence from ARDL approach to co-integration. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 8(2), 521.
 • Doker, A. C., Turkmen, A., & Emsen, O. S. (2016). What are the demographic determinants of savings? An analysis on transition economies (1993-2013). Procedia Economics and Finance, 39, 275-283.
 • Doshi, K. (1994). Determinants of the saving rate: an international comparison. Contemporary Economic Policy, 12(1), 37-45.
 • Imoughele, L. E., & Ismaila, M. (2014). An econometric analysis of the determinants of private domestic savings in Nigeria (1981-2012). International Journal of Humanities and Social Science, 4(5), 12-21.
 • Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Development) (2013). Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). Ankara.
 • Karagöl, E. T., & Özcan, B. (2014). Sürdürülebilir büyüme için tasarruf. Seta, 92.
 • Kolasa, A., & Liberda, B. (2015). Determinants of saving in Poland: Are they different from those in other OECD countries?. Eastern European Economics, 53(2), 124-148.
 • Larbi, D. A. (2013). The long run determinants of private domestic savings in Ghana: A cointegration approach. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(4), 125-136.
 • Matur, E. P., Sabuncu, A., & Bahçeci, S. (2012). Determinants of private saving and interaction between public & private savings in Turkey. Topics in Middle Eastern and North African Economies, 14, 102-125.
 • Narayan, P. K., & Saud, A. L. (2005). An empirical investigation of the determinants of Oman's national savings. Economics Bulletin, 3(51), 1-7.
 • Otiwu, K., Okere, P. A., & Uzowuru, L. N. (2018). Determinants of private domestic savings in Nigeria (1981-2015). International Journal for Innovation Education and Research, 6(2), 21-40.
 • Ozcan, K. M., Gunay, A., & Ertac, S. (2012). Macro and socioeconomic determinants of Turkish private savings. Journal of Economic Cooperation & Development, 33(2), 93-130.
 • Rodrik, D. (2000). Saving transitions. The World Bank Economic Review, 14(3), 481-507.
 • Şahin, D. (2016). An empirical analysis of determinants of saving in Turkey.The Journal of Academic Socail Science Studies, 43, 109-119.
 • Shrestha, R. P. (2010). Private savings behaviour in Nepal: long-term determinants and short-run dynamics. Democracy, 353507(2.07), 11-71.
 • Touny, M. A. (2008). Determinants of domestic saving performance in Egypt: An empirical study. Journal of Commercial Studies and Researches, 1, 1-23.
 • Tunay, K. B. (2017). Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Hane Halkı Tasarruflarının Makro Ekonomik Belirleyicileri. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 54(633), 61-78.
 • Yaraşır, S., & Yılmaz, B. E. (2011). OECD Ülkelerinde Özel Tasarruflar: Bir Bakış (1999-2007). Maliye Dergisi, (160).
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7829-8551
Author: Fındık Özlem ALPER (Primary Author)
Institution: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 12, 2018
Acceptance Date : October 25, 2018
Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { cuiibfd469703, journal = {Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-3747}, eissn = {2636-8889}, address = {}, publisher = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {155 - 168}, doi = {}, title = {Determinants of Domestic Savings in Turkey}, key = {cite}, author = {Alper, Fındık Özlem} }
APA Alper, F . (2018). Determinants of Domestic Savings in Turkey . Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 155-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cuiibfd/issue/42702/469703
MLA Alper, F . "Determinants of Domestic Savings in Turkey" . Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2018 ): 155-168 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cuiibfd/issue/42702/469703>
Chicago Alper, F . "Determinants of Domestic Savings in Turkey". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2018 ): 155-168
RIS TY - JOUR T1 - Determinants of Domestic Savings in Turkey AU - Fındık Özlem Alper Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 168 VL - 22 IS - 2 SN - 1300-3747-2636-8889 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Determinants of Domestic Savings in Turkey %A Fındık Özlem Alper %T Determinants of Domestic Savings in Turkey %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1300-3747-2636-8889 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD Alper, Fındık Özlem . "Determinants of Domestic Savings in Turkey". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 / 2 (December 2018): 155-168 .
AMA Alper F . Determinants of Domestic Savings in Turkey. CÜİİBFD. 2018; 22(2): 155-168.
Vancouver Alper F . Determinants of Domestic Savings in Turkey. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 22(2): 155-168.
IEEE F. Alper , "Determinants of Domestic Savings in Turkey", Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 2, pp. 155-168, Dec. 2019