Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1019-1011 | e-ISSN 2564-7520 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher Cukurova University |


Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

ISSN 1019-1011 | e-ISSN 2564-7520 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher Cukurova University |
Cover Image


Volume 34 - Issue 2 - Jun 2019
 1. A Study on the Effect of Traverse Speed on Geometric Tolerances in Abrasive Waterjet Drilling of Aa7075 Aluminium Alloy
  Pages 1 - 8
  İsmail TEKAÜT
 2. Adana ve Mersin’de Bulunan Etlik Piliç Kümeslerinde Oluşan Gübrenin Biyogaz ve Elektrik Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi
  Pages 9 - 22
  Metin DAĞTEKİN, Ali AYBEK, M. Emin BİLGİLİ
 3. Adularya Yeraltı Maden Ocağında Bilgisayar Destekli Havalandırma Tasarımı
  Pages 23 - 34
  Mustafa ÖNDER, Burak ÇAKIR, Seyhan ÖNDER
 4. Alternatif Yakıt Olarak Lignoselülozik Etanol Üretimi: İplikhane Pamuk Telefleri Üzerine Bir Çalışma
  Pages 35 - 44
  Aslı ABDULVAHİTOĞLU
 5. Analysis of the Loads Acting on Rotary Kiln & Hydraulic Design
  Pages 45 - 56
  Sadık ÜNAL, Abdul Kadir EKŞİ
 6. Atık Isı Geri Kazanım Sistemlerine Yönelik Literatür Araştırması ve Sanayiden Örnek Vaka İncelemesi
  Pages 57 - 72
  Nehir TOKGÖZ, Ömer ÖZGÜN
 7. Atık Pil Tozu Liç Kalıntısındaki Manganın Çözünürlüğü için Optimum Koşulların Yanıt Yüzey Yöntemiyle Belirlenmesi
  Pages 73 - 86
  Gülistan Deniz TURHAN ÖZDEMİR, Nizamettin DEMİRKIRAN
 8. Çukurova Üniversitesi’nde Ölçülen Güneş Işınım Verileri Analizi
  Pages 87 - 96
  Nuri EMRAHOĞLU, İlhami YEĞİNGİL
 9. Doğrusal Yükleri Besleyen Şebeke Bağlantılı PV/Akü Sisteminin Tasarımı ve Tam/Kısmi Gölgelenme Durumlarında Performans Analizi
  Pages 97 - 112
  Kemal AYGÜL, Tuğçe DEMİRDELEN, Mehmet TÜMAY
 10. Effect of Bimodal and Monosized Grinding Media on Dry Grinding of Barite
  Pages 113 - 120
  Diler KATIRCIOĞLU BAYEL
 11. Endüstriyel Ham Madde Atıklarının Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği
  Pages 121 - 134
  Gül KARAKILÇIK, Sedat TÜRKMEN
 12. Experimental Investigation of Stretchability and Bendability Characterization of AISI 1020 Steel
  Pages 135 - 140
  Funda KAHRAMAN, Mustafa Kemal KÜLEKCİ, Mehmet KÜÇÜK
 13. Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne ait Ömerler Yeraltı Ocağındaki Bantlı Konveyörlerin Verimlilik Analizi
  Pages 141 - 154
  Özer ÖREN, Şahin YUVKA, Cem ŞENSÖĞÜT, İ. Göktay EDİZ
 14. Gövdesi Dolu ve Dairesel Boşluklu Yalıtımsız Kompozit Döşeme Kirişlerinin Yangın Davranışının Deneysel İncelenmesi
  Pages 155 - 170
  Pınar SUNAR BÜKÜLMEZ, Oğuz Cem ÇELİK
 15. Irreversibility Analysis of a Minibus Air-Conditioner for Different Condensation Pressures
  Pages 171 - 180
  İbrahim KARAÇAYLI, Erdoğan ŞİMŞEK
 16. Kelime Temsil Yöntemleri ile Kelime Benzerliklerinin İncelenmesi
  Pages 181 - 196
  Murat AYDOĞAN, Ali KARCI
 17. Berdan ve Kazanlı (Mersin-Güney Türkiye) Sondajlarının Ostrakod Topluluğu
  Pages 197 - 208
  Ümit ŞAFAK
 18. Porter’ın Beş Kuvvet Modeli Temelinde Konut Sektöründeki Rekabeti Etkileyen Faktörlerin Analizi
  Pages 209 - 218
  Ali Şeref CENGİZ, Serkan AYDINLI, Emel ORAL
 19. Eğik Çekme Yükü Etkisindeki Tekil Kazığın Üç Boyutlu Sayısal Analizi
  Pages 219 - 230
  Buse EMİRLER, Mustafa TOLUN, Abdulazim YILDIZ
 20. Universal Design Equations for Fractional Order PID Control of Plants with Time Delay
  Pages 231 - 240
  Mehmet Emir KOKSAL
 21. Development of a Preliminary Blasting Design and Assessment of Environmental Impacts for a Quarry
  Pages 241 - 248
  Mehmet AKSOY, Hakan AK, Adnan KONUK
 22. Yüzey Pürüzlülüğü Ölçme İşleminde Ölçme Belirsizliği Hesapları ve Belirsizlik Bütçesi Tablosu
  Pages 249 - 254
  Anıl AKDOĞAN, Ali Serdar VANLI
 23. Farklı Yöntemler ile Üretilen MgO Takviyeli Alüminyum Kompozitlerde Mekanik Davranışların Karşılaştırılması
  Pages 255 - 266
  Muharrem PUL
 24. Katı Nem Alıcı Bir Rotorun Farklı Çalışma Şartları için Modellenmesi
  Pages 267 - 278
  Kamil Neyfel ÇERÇİ, Ertaç HÜRDOĞAN, Osman KARA
 25. Sera Mikro-İklim Şartlarının Dinamik Modellenmesi
  Pages 279 - 290
  Gökhan ARSLAN, Sinan DÖLEK
Indexes and Platforms