ISSN: 2757-9255
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

2021 - Cilt: 36 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

1. Biyogaz Üretiminde Atıkların Verim Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

4. Flow Structures Downstream of Square-shaped Cylinder in Channel

Araştırma Makalesi

5. Energy-Exergy and Cost Analyses of Solar Tower Systems with Various Capacities for Mersin Province

Araştırma Makalesi

6. Lift Coefficient Estimation of a Delta Wing Under the Ground Effect Using Artificial Neural Network

Araştırma Makalesi

12. Molibden ve Vanadyum İlavesinin Fe-Cr-C Sert Dolgu Alaşımlarının Aşınma Direncine Etkisi

Araştırma Makalesi

14. Ni-B/TiB2 Elektrodepolanmış Kompozit Kaplamaların Korozyon Dayanımlarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

21. Generation of Alternating Droplets with Different Viscosities in a Microfluidic Channel

Araştırma Makalesi

22. Afşin-Elbistan Termik Santral Külünün Standarda Uygun Hale Getirilmesi ve Beton Katkısı Olarak Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

23. Flow and Mechanical Characteristics of a Modified Naca Wing Geometry