ISSN: 2757-9255
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

2022 - Cilt: 37 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

8. Entegre Bulanık AHP ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Tesis Yeri Seçimi

Araştırma Makalesi

9. Influence of Nano-Silica on the Mechanical Properties of Jute/Glass Fiber Reinforced Epoxy Hybrid Composites

Araştırma Makalesi

11. Profillit ve Zeolit Katkılı Yapı Malzemelerinin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

13. Ni-B Alaşım Kaplamaların Kristal Yapı ve Sertlik Özelliklerine Akım Yoğunluğunun Etkisi

Araştırma Makalesi

18. Biyogazla Birlikte Oluşan Diğer Ürünlerin Araştırılması

Araştırma Makalesi

21. Yüzey Pürüzlülüğünün Tahmininde Farklı Yöntemlerin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

22. Bazı Bitki Kaynaklarının Farklı Çözgenlerde Hazırlanan Ekstrelerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

25. Ham ve Epoksi Reçine Kaplı Teknik Elyaf Kullanımının Yapı Elemanı Performansına Etkisi