Year 2019, Volume 28 , Issue 2, Pages 272 - 285 2019-10-15

KÜRESEL ÖLÇEKTE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Betül Altay Topcu [1]


Bu çalışmada, MINT ülkeleri olarak bilinen Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye enerji sektörünün global ölçekteki rekabet gücünün, 2000-2017 dönemi için, Ticaret Dengesi İndeksi (Trade Balance Index-TBI) ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Enerji sektörüne ait dört alt sektörün rekabet gücü, Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması’na (Standard International Trade Classification -SITC Rev.3) göre iki dijitli veriler ile analiz edilmiştir. Çalışma, hem ulusal hem de uluslararası literatürde enerji sektörünün rekabet gücünün ölçülmesine yönelik olarak yapılan çalışma sayısının yetersiz olması ve literatürdeki bu boşluğun doldurulması açısından önem arz etmektedir.

İndeks sonuçlarına göre, Türkiye sadece 35 kodlu sektörde genel olarak net ihracatçı konumdayken, diğer sektörlerde net ithalatçı konumdadır. Meksika 33 ve 35 kodlu sektörlerde, Endonezya 32, 33 ve 34 kodlu sektörlerde, Nijerya 33 ve 34 kodlu sektörlerde net ihracatçı konumdadır. MINT ülkeleri arasında enerji sektörünün rekabet gücü en düşük ülke Türkiye’dir. Meksika ülkesinin rekabet gücü Türkiye ile benzer ancak Türkiye’den daha iyi konumdadır. Rekabet gücü en yüksek ülkeler ise Nijerya ve Endonezya’dır. 

Enerji Sektörü, Enerji Sektörü Alt Sektörleri, Ticaret Dengesi İndeksi, Rekabet Gücü
  • Altay, B. ve Gürpınar, K. (2008). Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Bazı Rekabet Gücü Endeksleri: Türk Mobilya Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, X(I): 257-274. Altay Topcu, B. ve Sümerli Sarıgül, S. (2015). Comparative Advantage and The Products Mapping of Exporting Sectors in Turkey. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (18): 330-348.Arastou, K. (2008). Kazakhstan’s Revealed Comparative Advantage vis-à-vis the EU-27. ECIPE Working Paper, No.03: 1-13. Ardıç, B. (2017). Türkiye’nin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlüklerinin Belirlenmesi. ECONDER International Academic Journal, 1(1): 8-21. Balassa, B. (1965). Trade Liberalisation and Revealed Comparative Advantage. The Manchester School, 33(2): 99-123.Çakmak, A. (2005). Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Rekabet Gücü: Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Endüstrisi Üzerine Bir Uygulama. Ege Akademik Bakış, 5(1): 65-76. Dalum, B., Laursen, K. ve Villumsen, G. (1998). Structural Change in OECD Export Specialization Patterns: De-specialization and Stickiness. International Review of Applied Economics, 12 (3): 423-443.Erdoğan, S. ve Gürbüz, S. (2014). Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32: 79-87. Ergün, S. (2005). Türkiye Enerji (Elektrik, Gaz, Su) Sektöründe Verimlilik Göstergeleri. TMMOB Türkiye V. Enerji Sempozyumu, 21-23 Aralık, Ankara. Erkan, B. ve Batbaylı, Ş. (2017). Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üyesi Ülkelerin Küresel Pazarlardaki Karşılaştırmalı Üstünlükleri. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 5 (Özel Sayı): 31-49. Hayaloğlu, P. (2015). MINT Ülkelerinde Demokrasi Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir?. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1(1): 17-29. Kuşat, N. (2018). Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler İndeksi Çerçevesinde AB Aday Ülkeleri Enerji Sektörü Rekabet Gücü Analizi (2006-2016). Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3(1): 362-376. Lafay, G. (1992). The Measurement of Revealed Comparative Advantages. In: DAGENAIS, M.G. & MUET, P.A. (eds.), International Trade Modelling. London: Chapman & Hall.Rossato, F.G.F.S., Susaeta, A., Adams, D.C., Hıdalgo, I.G, Araujo, T.D. ve Queıroz, A. (2018). Comparison of Revealed Comparative Advantage İndexes With Application to Trade Tendencies of Cellulose Production From Planted Forests in Brazil, Canada, China, Sweden, Finland and The United States. Forest Policy and Economics, 97: 59-66. Startiene, G. ve Remeikiene, R. (2014). Evaluation of Revealed Comparative Advantage of Lithuanian Industry in Global Markets. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110: 428-438. UN Comtrade, International Trade Statistics Database, Erişim Tarihi: 05.01.2019, https://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx.Vollrath, T.L. (1991). A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of Revealed Comparative Advantage. Weltwirtschaftliches Archiv, 127 (2): 265-280. Widodo, T. (2016). Comparative Advantage of Energy Products in the Midst of ASEAN Economic Integration. MPRA Paper No. 79964: 1-17.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-2044-4568
Author: Betül Altay Topcu (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 15, 2019

Bibtex @research article { cusosbil557948, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Cukurova University}, year = {2019}, volume = {28}, pages = {272 - 285}, doi = {10.35379/cusosbil.557948}, title = {KÜRESEL ÖLÇEKTE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Altay Topcu, Betül} }
APA Altay Topcu, B . (2019). KÜRESEL ÖLÇEKTE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 28 (2) , 272-285 . DOI: 10.35379/cusosbil.557948
MLA Altay Topcu, B . "KÜRESEL ÖLÇEKTE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2019 ): 272-285 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/48591/557948>
Chicago Altay Topcu, B . "KÜRESEL ÖLÇEKTE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2019 ): 272-285
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESEL ÖLÇEKTE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ AU - Betül Altay Topcu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35379/cusosbil.557948 DO - 10.35379/cusosbil.557948 T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 272 EP - 285 VL - 28 IS - 2 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - doi: 10.35379/cusosbil.557948 UR - https://doi.org/10.35379/cusosbil.557948 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KÜRESEL ÖLÇEKTE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ %A Betül Altay Topcu %T KÜRESEL ÖLÇEKTE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 28 %N 2 %R doi: 10.35379/cusosbil.557948 %U 10.35379/cusosbil.557948
ISNAD Altay Topcu, Betül . "KÜRESEL ÖLÇEKTE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 / 2 (October 2019): 272-285 . https://doi.org/10.35379/cusosbil.557948
AMA Altay Topcu B . KÜRESEL ÖLÇEKTE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 28(2): 272-285.
Vancouver Altay Topcu B . KÜRESEL ÖLÇEKTE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 28(2): 285-272.