BibTex RIS Cite

Sulama Projeleri İçin Arazi Toplulaştırmasının Tekno-Ekonomik Değerlendirmesi

Year 2014, Volume: 29 Issue: 1, 7 - 20, 01.06.2014

Abstract

Bu çalışmada, sulama projeleri için arazi toplulaştırmasının tekno-ekonomik değerlendirmesi amacıyla, Malatya ilinde bulunan Çayırköy, Kuşdoğan ve Özal köylerindeki arazilerde gerçekleştirilen toplulaştırma uygulamaları dikkate alınmıştır. Toplulaştırma öncesi ve sonrasında parsel sayıları ve büyüklüklerindeki değişimler belirlenmiştir. Toplulaştırma ile yol uzunluklarının azalması, yolların kalitelerinin stabilize olarak değiştirilmesi ve parsel şekillerindeki düzenlemeden dolayı oluşan ekonomik kazançlar hesaplanmıştır. Toplulaştırmadan önce 3125 olan parsel sayısı, toplulaştırma sonrasında 1188 adet parsele azalmıştır. Ortalama parsel büyüklüğü, arazi toplulaştırma öncesinde 1,94 ha iken, toplulaştırma sonrasında 5,1 ha değerine yükselmiştir. Bu durumda toplulaştırma oranı, % 62 olarak hesaplanmıştır. Toplam keşif azalması % 32 oranında gerçekleşmiştir. Toplulaştırma ile sulama harcamalarında hektar başına 3,2 bin TL tasarruf sağlanmıştır. Toplulaştırma oranı ile yol azalma yüzdesi arasında ilişki belirlenmiştir. Toplulaştırma oranı % 60 olduğunda, yol azalma miktarı % 76 düzeyine ulaşmıştır. Proje sahalarında uygun olmayan parsel şekilleri nedeni ile parseller içerisinde % 15 oranında insan ve makine iş gücü kaybı olduğu belirlenmiştir. Arazi toplulaştırması ile hektar başına devlet yatırımlarından sağlanan kazanç 3950 TL, çiftçilerin toplam kazancı ise 61 TL olup, arazi toplulaştırmanın toplam kazancı 4,011 TL/ha olarak hesaplanmıştır

Techno-economic Assessment of Land Consolidation for Irrigation Projects

Year 2014, Volume: 29 Issue: 1, 7 - 20, 01.06.2014

Abstract

In this study, the land consolidation applications performed in Cayırköy, Kusdogan and Ozal villages of Malatya province has been taken into account for the techno-economic assessment of land consolidation for irrigation projects. The changes in the numbers and size of the parcel were determined before and after the land consolidation. The economic gains were calculated due the depletion of the length, changing the quality of stabilized roads and regulation of parcel shape occurred with the land consolidation. The number of parcel was 3125 before the land consolidation; it has decreased to 1188 pieces parcel after the land consolidation. While the average parcel size was 1.94 ha before the land consolidation, it has enlarged to 5.1 ha after ha the land consolidation. Therefore, the consolidation ratio, calculated as 62%. The reduction in the total exploration was realized as 32%. Due the land consolidation 3.2 thousand TL per hectare has been saved in the irrigation spending savings. The relationship between the percentage of the reduction in the road and the consolidation rate was determined. When the rate of the consolidation was 60%, the amount of the reduction in the road has reached the level of 76%. Because of the parcel shapes are not suitable in the project areas, it has been determined that the loss of human and machine labor to be 15% within the parcels. With the land consolidation, 3950 TL per hectare were saved in the State investment earnings, the total gain of farmers was 61 TL per hectare and therefore the total gain of land consolidation was calculated as 4011 per hectare

Details

Other ID JA22AM26EM
Journal Section Article
Authors

Gürsel KÜSEK This is me

Publication Date June 1, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 29 Issue: 1

Cite

APA KÜSEK, G. (2014). Sulama Projeleri İçin Arazi Toplulaştırmasının Tekno-Ekonomik Değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 7-20.
AMA KÜSEK G. Sulama Projeleri İçin Arazi Toplulaştırmasının Tekno-Ekonomik Değerlendirmesi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi. June 2014;29(1):7-20.
Chicago KÜSEK, Gürsel. “Sulama Projeleri İçin Arazi Toplulaştırmasının Tekno-Ekonomik Değerlendirmesi”. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29, no. 1 (June 2014): 7-20.
EndNote KÜSEK G (June 1, 2014) Sulama Projeleri İçin Arazi Toplulaştırmasının Tekno-Ekonomik Değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29 1 7–20.
IEEE G. KÜSEK, “Sulama Projeleri İçin Arazi Toplulaştırmasının Tekno-Ekonomik Değerlendirmesi”, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 7–20, 2014.
ISNAD KÜSEK, Gürsel. “Sulama Projeleri İçin Arazi Toplulaştırmasının Tekno-Ekonomik Değerlendirmesi”. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29/1 (June 2014), 7-20.
JAMA KÜSEK G. Sulama Projeleri İçin Arazi Toplulaştırmasının Tekno-Ekonomik Değerlendirmesi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi. 2014;29:7–20.
MLA KÜSEK, Gürsel. “Sulama Projeleri İçin Arazi Toplulaştırmasının Tekno-Ekonomik Değerlendirmesi”. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 29, no. 1, 2014, pp. 7-20.
Vancouver KÜSEK G. Sulama Projeleri İçin Arazi Toplulaştırmasının Tekno-Ekonomik Değerlendirmesi. Ç.Ü.Z.F. Dergisi. 2014;29(1):7-20.